Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Skály

Vzdělávání

Mládež

Nominační pravidla - dospělí 2017

Nominační pravidla pro sestavení reprezentace v soutěžním lezení dospělých a účast v mezinárodních soutěžích v roce 2017

 
Na základě výsledků v předchozích sezónách jsou do reprezentačního družstva jmenováni a nominačních závodů se nemusí zúčastnit:

 • Obtížnost - Adam Ondra
 • Rychlost - Libor Hroza ml.
 • Bouldering - Adam Ondra

 

OBTÍŽNOST

 • Reprezentační družstvo pro rok 2017 v kategorii mužů bude pětičlenné: V této kategorii se kromě Adama Ondry mohou nominovat další 4 lezci, pokud by národní kvóta v mezinárodních závodech pro rok 2017 klesla pod 5 závodníků a zájem o start ze strany českých reprezentantů by byl vyšší, než umožní kvóta, bude pro první závod SP rozhodující pořadí po nominačních závodech, pro další pak pořadí dle nejlepšího umístění z předchozích mezinárodních závodů (SP a ME) v sezóně 2017 s tím, že závodník s nejhorším umístěním z předchozích mezinárodních závodů bude případně nahrazen nominovaným závodníkem, kterému pořadí po nominačních závodech neumožnilo do té doby start v mezinárodních závodech.
 • Reprezentační družstvo pro rok 2017 v kategorii žen bude čtyřčlenné: V kategorii žen se mohou nominovat celkem 4 závodnice.
 • Nominace bude stanovena na základě pořadí v ČP (nejlepší 4 lezci) po třech nominačních závodech:
  • ČP Ostrava 1. 4. 2017
  • ČP Brno 8. 4. 2017
  • ČP Svitavy 13. 5. 2017

 

BOULDERING

 • Reprezentační družstvo v kategorii mužů pro rok 2017 bude pětičlenné: V této kategorii se kromě Adama Ondry mohou nominovat další 4 lezci, pokud by národní kvóta v mezinárodních závodech pro rok 2017 klesla pod 5 závodníků a zájem o start ze strany českých reprezentantů by byl vyšší, než umožní kvóta, bude pro první závod SP rozhodující pořadí po nominačních závodech, pro další pak pořadí dle nejlepšího umístění z předchozích mezinárodních závodů (SP a ME) v sezóně 2017 s tím, že závodník s nejhorším umístěním z předchozích mezinárodních závodů bude případně nahrazen nominovaným závodníkem, kterému pořadí po nominačních závodech neumožnilo do té doby start v mezinárodních závodech.
 • Reprezentační družstvo pro rok 2017 v kategorii žen bude čtyřčlenné: V kategorii žen se mohou nominovat celkem 4 závodnice. 
 • Nominace bude stanovena na základě pořadí v ČP (nejlepší 4 lezci) po dvou nominačních závodech:
  • ČP Pardubice 25. 3. 2017
  • ČP Ostrava 6. 5. 2017

 

 • Vzhledem k tomu, že sezóna SP začíná dřív, než bylo možné zajistit druhý nominační závod, bude reprezentace v boulderingu pro rok 2017 sestavena takto: pro závody SP v Meiringenu (SUI), Chongqingu (CHN), Nanjingu (CHN) a Tokyu (JPN) bude stanovena na základě výsledků 1. nominačního závodu v Pardubicích s tím, že pro závody Chongqingu (CHN), Nanjingu (CHN) a Tokyu (JPN) je na základě předchozích výsledků a včas oznámeného záměru zde startovat nominován bez ohledu na výsledek 1. nominačního závodu Martin Stráník. Pro všechny ostatní závody SP a ME bude nominace stanovena na základě pořadí v ČP po dvou uvedených nominačních závodech.
 • Protože vzhledem ke startu v Tokyu se Martin Stráník nemůže zúčastnit druhého nominačního závodu, v případě, že mu body z 1. nominačního závodu nebudou stačit k dosažení pořadí v ČP nezbytného k nominaci po dvou závodech, bude za splnění nominačních kritérií pro zbytek sezóny u tohoto závodníka považován postup do semifinále v kterémkoli z prvních 4 závodů SP. V takovém případě budou do reprezentačního družstva nominováni Adam Ondra a Martin Stráník + první 4 lezci po dvou nominačních závodech a reprezentační družstvo tak bude šestičlenné. Pro start na mezinárodních závodech, kde by národní kvóta klesla pod 6 závodníků a zájem o start ze strany českých reprezentantů by byl vyšší, než umožní kvóta, budou nominováni Adam Ondra a Martin Stráník, u dalších reprezentantů bude pro první závod SP rozhodující pořadí po nominačních závodech, pro další pak pořadí dle nejlepšího umístění z předchozích mezinárodních závodů (SP) v sezóně 2017 s tím, že závodník s nejhorším umístěním z předchozích mezinárodních závodů bude případně nahrazen nominovaným závodníkem, kterému pořadí po nominačních závodech neumožnilo do té doby start v mezinárodních závodech.

RYCHLOST

 • Reprezentační družstvo pro rok 2017 bude čtyřčlenné, tedy v kategorii mužů se mohou nominovat kromě Libora Hrozy ml. další 3 lezci, v kategorii žen se mohou nominovat celkem 4 závodnice.
 • Nominace byla stanovena na základě jednoho nominačního závodu (nejlepší 3 muži a 4 ženy):
  Nominační závod Brno - Duro 4. 3. 2017
 • Do reprezentačního družstva bude nominován pouze závodník, který dosáhl v loňské nebo letošní sezóně v oficiálním závodě na standardní 15m cestě času do 8,0s v kategorii mužů a do 10,0s v kategorii žen.
 • Do reprezentačního družstva mohou být nominováni i závodníci, kteří se z nominačního závodu omluvili ze závažných zdravotních důvodů a projevili zájem reprezentovat, pokud v sezóně 2016 nebo 2017 dosáhli v oficiálním závodě na standardní 15m cestě času alespoň 6,8s v kategorii mužů a 9,4s s kategorii žen. V takovém případě bude počet nominovaných po nominačním závodě navýšen o tyto závodníky, pokud by národní kvóta na mezinárodních závodech klesla pod počet nominovaných českých reprezentantů a zájem o start ze strany českých reprezentantů by byl vyšší, než umožní kvóta, bude rozhodující pro účast v mezinárodním závodě nejlepší dosažený čas v sezónách 2016 a 2017.


Podmínky členství v reprezentačním družstvu

Podmínkou zařazení do reprezentačního družstva ve všech kategoriích je nominace dle nominačních pravidel 2017, podpis reprezentační smlouvy, vyplnění karty závodníka (rychlost, obtížnost, boulder ) a vyřízení mezinárodní závodní licence. Reprezentant musí být členem ČHS s platným členským průkazem na rok 2017.

 • Při jakémkoli porušení antidopingových pravidel ztrácí závodník statut reprezentanta, právo startu v mezinárodních závodech a nárok na proplácení nákladů, závodník (případně jeho zákonný zástupce) je zároveň v takovém případě povinen uhradit ČHS způsobenou škodu v plné výši včetně škody způsobené ztrátou státních dotací na základě dopingového nálezu člena sportovního svazu.
 • Vzhledem k tomu, že v uplynulých pěti sezónách již nenastala situace z předchozích let, kdy několik nominovaných závodníků zažádalo o licenci, ta byla ČHS uhrazena, tito závodníci pak nenastoupili k žádnému mezinárodnímu závodu a prostředky na licence tak byly vynaloženy zbytečně, nebude pro sezónu 2017 vybírána záloha na licenci.
 • Pokud po nominačních závodech nastane shoda na posledním místě zajišťujícím nominaci do reprezentace, budou v případě zájmu do reprezentace nominováni všichni závodníci se shodným umístěním na posledním nominovaném místě. Při naplnění národní kvóty pro tuto kategorii na mezinárodních závodech bude uplatněn střídavý start těchto závodníků tak, že nedojde-li k dohodě mezi závodníky, na prvním mezinárodním závodě v sezóně bude startovat reprezentant s nejlepším výsledkem v posledním nominačním závodě, na druhém mezinárodním závodě pak reprezentant s nejlepším výsledkem v předchozím nominačním závodě atd. Pokud by byla naplněna kvóta pro ME, bude pro nominaci na tento závod rozhodující nejlepší výsledek z předcházejících mezinárodních závodů - bude tedy nominován reprezentant s lepším dosaženým umístěním ze všech předchozích mezinárodních závodů SP.
 • Pokud nominovaný závodník či závodnice neprojeví zájem reprezentovat, bude za nominovaného považován nejbližší zástupce mládežnických kategorií s právem startu mezi dospělými (kategorie A a junioři) s odpovídající výkonností - tj. do 6. místa v obtížnosti a boulderingu v ČP dospělých 2017 po nominačních závodech a do 4. místa v nominačním závodě v rychlosti při splnění časového limitu. Důvodem je podpora perspektivních lezců se zájmem závodit a to, že mají jako reprezentanti v mládežnických kategoriích licenci již uhrazenu.
 • Pokud nebude zástupce mládeže s odpovídající výkonností, může být nominován za závodníka, který neprojevil zájem reprezentovat, další závodník z kategorie dospělých s odpovídající výkonností - tj. do 6. místa v obtížnosti a boulderingu v ČP dospělých 2017 po nominačních závodech. Za závodníka s odpovídající výkonností, který může být nominován za lezce, který neprojevil zájem reprezentovat, bude považován i závodník, který nemohl ze závažných důvodů startovat v jednom z nominačních závodů, jeho pořadí po absolvovaných nominačních závodech (jeden v boulderingu a dva v obtížnosti) bude do 6. místa a v loňském celkovém pořadí ČP se umístil mezi prvními třemi lezci nebo dosáhl bodovaného umístění v některém závodě SP 2016.
 • Pokud by došlo ke kolizi mezi těmito variantami nominace, bude v boulderingu rozhodující lepší výsledek v letošním nominačním závodě a na obtížnost lepší pořadí po dvou letošních nominačních závodech absolvovaných společně lezci s kolidujícím zájmem o nominaci. V rychlosti může být za závodníka, který neprojevil zájem reprezentovat, nominován závodník, který dosáhl v loňské nebo letošní sezóně v oficiálním závodě na standardní 15m cestě času do 8,0s v kategorii mužů a do 10,0 s v kategorii žen bez ohledu na výsledek v nominačním závodě. Při splnění uvedených kritérií budou v jednotlivých disciplínách za závodníky, kteří neprojevili zájem reprezentovat, nominováni další závodníci pouze pokud se zavážou minimálně ke dvěma startům v mezinárodních závodech na úrovni SP a ME. Jinak nebude za závodníka, který neprojeví zájem reprezentovat nominován další závodník a počet členů reprezentačního družstva se tak sníží.
 • Bude-li pro závod ME nebo SP stanovena nižší kvóta pro počet startujících, než bude nominovaných zájemců o start, bude pro start v prvním závodě s českou účastí rozhodující pořadí, v němž byli závodníci nominováni, tedy pořadí po všech nominačních závodech, v dalších závodech pak bude rozhodující pořadí závodníků dle nejlepšího výsledku v mezinárodních závodech (SP) v sezóně (viz výše).
 • Na SP i ME (pokud budou volná místa dle kvóty) může startovat i závodník, který se nenominoval do reprezentace 2017, pokud si uhradí poplatek za mezinárodní závodní licenci a startovné pro dané závody. Pokud dosáhne výsledku lepšího, než 30. místo v soutěžích v obtížnosti nebo boulderingu (zúčastní-li se více než 30 závodníků), v případě rychlosti osmifinále (pokud se závodu zúčastní víc než 16 startujících), bude mu zpětně uhrazena licence a startovné a náklady mu budou proplaceny stejně, jako nominovaným reprezentantům. Nenominovaný závodník musí svůj zájem o start písemně oznámit předsedovi komise nejpozději 20 dnů před deadline k přihlášení k danému závodu.

.

 

Komise soutěžního lezení 2.1.2017

 


Archiv - nominační pravidla pro sestavení reprezentace:

nominační kritéria dospělí 2016

nominační kritéria dospělí 2015

nominační kritéria dospělí 2014

nominační kritéria dospělí 2013

nominační kritéria dospělí 2012

nominační kritéria dospělí 2011

nominační kritéria dospělí 2010

nominační kritéria dospělí 2009