Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Nominační pravidla 2018

 

Nominace bude stanovena na základě níže uvedených výsledků v nominačních závodech s výjimkou závodníků jmenovaných do reprezentačního družstva na základě výsledků v předchozích sezónách (viz níže). V lezení na obtížnost, boulderingu a kombinaci je pro rok 2018 podmínkou zařazení do reprezentačního družstva účast na testech reprezentace v Laboratoři sportovní motoriky FTVS a splnění minimálních limitů v klíčových parametrech pro jednotlivé disciplíny – viz Tabulka. Pokud některý ze závodníků splňujících podmínky nominace na základě výsledků v nominačních závodech nedosáhne minimálních limitů v klíčových parametrech pro jednotlivé disciplíny ani při opakovaném testování, počet členů reprezentačního družstva v dané kategorii a disciplíně se sníží. Omluva z testování je možná pouze ze závažných důvodů a při opakovaně potvrzené vysoké výkonnosti v minulých letech, o uznání omluvy rozhoduje vedení reprezentace. V lezení na rychlost je nominace podmíněna splněním časových limitů na standardní cestě a účast na testech reprezentace je proto pouze doporučená, přičemž testová baterie je upravena pro specifika této disciplíny.

 
Na základě výsledků v předchozích sezónách jsou do reprezentačního družstva jmenováni a nominačních závodů se nemusí zúčastnit:

- Obtížnost - Adam Ondra
- Rychlost - Libor Hroza ml.
- Bouldering - Adam Ondra
 

Úprava ze dne 1. 3. 2018:

 

OBTÍŽNOST
 • Reprezentační družstvo pro rok 2018 v kategorii mužů bude šestičlenné: V této kategorii se kromě Adama Ondry může nominovat dalších 5 lezců, pokud by národní kvóta v mezinárodních závodech pro rok 2018 klesla pod 6 závodníků a zájem o start ze strany českých reprezentantů by byl vyšší, než umožní kvóta, bude pro první závod SP rozhodující pořadí po nominačních závodech, pro další pak pořadí dle nejlepšího umístění z předchozích mezinárodních závodů (SP a MS) v sezóně 2018 s tím, že závodník s nejhorším umístěním z předchozích mezinárodních závodů bude případně nahrazen nominovaným závodníkem, kterému pořadí po nominačních závodech neumožnilo do té doby start v mezinárodních závodech.
 • Reprezentační družstvo pro rok 2018 v kategorii žen bude pětičlenné: V kategorii žen se může nominovat celkem 5 závodnic.
 • Nominace bude stanovena na základě pořadí v ČP (nejlepších 5 lezců) po třech nominačních závodech:

- ČP Smíchov 24. 3. 2018

- ČP Ostrava – 21. 4. 2018

- ČP Písek – 12. 5. 2018

 

BOULDERING
 • Reprezentační družstvo v kategorii mužů pro rok 2018 bude šestičlenné: V této kategorii se kromě Adama Ondry může nominovat dalších 5 lezců, pokud by národní kvóta v mezinárodních závodech pro rok 2018 klesla pod 6 závodníků a zájem o start ze strany českých reprezentantů by byl vyšší, než umožní kvóta, bude pro první závod SP rozhodující pořadí po nominačních závodech, pro další pak pořadí dle nejlepšího umístění z předchozích mezinárodních závodů (SP a MS) v sezóně 2018 s tím, že závodník s nejhorším umístěním z předchozích mezinárodních závodů bude případně nahrazen nominovaným závodníkem, kterému pořadí po nominačních závodech neumožnilo do té doby start v mezinárodních závodech. Vzhledem k tomu, že předpokládaná kvóta na MS v boulderingu pro ČR je 5 lezců, bude pro start na MS rozhodující nejlepší výsledek z předchozích závodů SP v sezóně 2018, v případě shody pak druhý nejlepší výsledek ze závodů SP 2018.
 • Reprezentační družstvo pro rok 2018 v kategorii žen bude pětičlenné: V kategorii žen se může nominovat celkem 5 závodnic. 
 • Nominace bude stanovena na základě pořadí v ČP (nejlepších 5 lezců) po dvou nominačních závodech:
  - ČP Jablonec nad Nisou 17. 2. 2018
  - ČP Praha 10. 3. 2018
RYCHLOST
 • Reprezentační družstvo pro rok 2018 bude pětičlenné v kategorii mužů a čtyřčlenné v kategorii žen, tedy v kategorii mužů se mohou nominovat kromě Libora Hrozy ml. další 4 lezci, v kategorii žen se mohou nominovat celkem 4 závodnice.
 • Nominace bude stanovena na základě jednoho nominačního závodu (nejlepší 4 muži a 4 ženy): Nominační závod Brno - Duro – 25. 2. 2018.
 • Do reprezentačního družstva bude nominován pouze závodník, který dosáhl v loňské nebo letošní sezóně v oficiálním závodě na standardní 15m cestě času do 8,0s v kategorii mužů a do 10,0s v kategorii žen. Pokud závodník dosáhne uvedeného časového limitu až po nominačním závodě, bude do reprezentačního družstva zařazen od data, kdy splnil časový limit a dodal podklady nezbytné pro zařazení do reprezentace.
 • Do reprezentačního družstva mohou být nominováni i závodníci, kteří se z nominačního závodu omluvili ze závažných zdravotních důvodů a projevili zájem reprezentovat, pokud v sezóně 2017 nebo 2018 dosáhli v oficiálním závodě na standardní 15m cestě času alespoň 6,8s v kategorii mužů a 9,4s s kategorii žen. V takovém případě bude počet nominovaných po nominačním závodě navýšen o tyto závodníky, pokud by národní kvóta na mezinárodních závodech klesla pod počet nominovaných českých reprezentantů a zájem o start ze strany českých reprezentantů by byl vyšší, než umožní kvóta, bude rozhodující pro účast v mezinárodním závodě nejlepší dosažený čas v sezónách 2017 a 2018.
KOMBINACE
 • Reprezentační družstvo pro rok 2018 bude dvoučlenné (2 muži + 2 ženy).
 • Nominace bude stanovena na základě součinu nejlepších umístění v nominačních závodech v jednotlivých disciplínách (jedno nejlepší umístění z nominačních závodů v boulderingu x jedno nejlepší umístění z nominačních závodů v lezení na obtížnost x umístění v nominačním závodě v lezení na rychlost), přičemž nižší součin znamená lepší výsledek, nominováni tedy budou v každé kategorii dva závodníci s nejnižším součinem. Závodník se nemusí zúčastnit všech nominačních závodů v jednotlivých disciplínách, stačí pouze jeden započitatelný výsledek v každé disciplíně.
 • V případě shody rozhoduje absolutně nejlepší výsledek bez ohledu na disciplínu, pokud by nastala shoda i v tomto parametru, rozhoduje druhý nejlepší započítaný výsledek (druhá nejlepší disciplína), v případě shody v obou předchozích parametrech rozhoduje třetí nejlepší započítaný výsledek (třetí nejlepší disciplína). V případě shody ve všech předchozích parametrech budou rozhodovat nejlepší nezapočitatelné výsledky ve stejném pořadí.
 • Závodníci nominovaní v kombinaci mohou startovat v závodech SP v jednotlivých disciplínách v rámci volné kvóty. Pokud nebude pro některý závod volná kvóta, pak má nárok závodník nominovaný v kombinaci, který se v některém z předchozích závodů SP v jednotlivých disciplínách umístil v první polovině startovního pole (v kterékoli disciplíně), nahradit nejhoršího nominovaného závodníka v dané disciplíně, pokud se tento v předchozích závodech neumístil v první polovině startovního pole.
 • Podmínky nominace závodníků v kombinaci pro MS v Innsbrucku budou doplněny po zveřejnění pravidel a kvót IFSC pro tento závod.
Nominace pro Akademické mistrovství světa v soutěžním lezení 2018

20. – 23. 6. 2018 se v Bratislavě (SVK) koná Akademické mistrovství světa. Protože na základě výsledků našich reprezentantů a jednání mezi ČHS a ČAUS byla stanovena kvóta 7 startujících celkově bez ohledu na disciplínu (pro obtížnost, bouldering a rychlost popř. kombinaci dohromady), budou kritéria pro nominaci na AMS následující:

 

1) všichni závodníci účastnící se AMS 2018 musí být studenty VŠ nebo VOŠ ve věku 17 – 25 let v roce 2018 (narozeni mezi 1. 1. 1993 a 31. 12. 2000) a členy ČAUS buď prostřednictvím členství v akademickém sportovním klubu nebo jako individuální členové ČAUS

 

2) každý závodník nominovaný na AMS 2018 musí být řádně nominovaným členem reprezentace ČR dospělých v soutěžním lezení dle nominačních pravidel ČHS v jednotlivých disciplínách platných pro rok 2018 nebo členem seniorské nebo juniorské reprezentace v období 2016 – 2018 (v kterémkoli z uvedených let)

 

3) každý závodník nominovaný na AMS musí pro nominaci v jednotlivých disciplínách splnit níže uvedená výkonnostní kritéria:

 

a) v lezení na obtížnost a v boulderingu:

- umístění do 50. místa v závodě SP a MS 2016 – 2018, nebo
- umístění do 40. místa v závodě ME 2016 – 2018, nebo
- umístění zajišťující postup semifinále MSJ nebo MEJ 2016 – 2018, nebo
- umístění zajišťující postup do semifinále AMS 2016

 

b) v lezení na rychlost:

- dosažení času na standardní 15m cestě do 8,0s v kategorii mužů a do 10,0s v kategorii žen

 

c) v kombinaci (pokud bude pořadatelem vypsána zvláštní kvóta pro kombinaci):

- umístění v průběžném pořadí SP v kombinaci 2018 do 60. místa do termínu uzavření nominace
- splnění výše uvedených výkonnostních kritérií alespoň ve dvou ze tří samostatných disciplín

 

4) maximální počet nominovaných v každé disciplíně a kategorii jsou dva lezci, v případě, že více závodníků v jednotlivých disciplínách splní výše uvedená kritéria, je pro nominaci rozhodující nejlepší dosažený výsledek v evropském závodě Světového poháru v dané disciplíně v letech 2016 - 2018 do termínu uzavření nominace, v případě shody jsou dalšími kritérii výsledky v mezinárodních závodech v tomto pořadí: MS, ME, AMS, MSJ, MEJ


Podmínky členství v reprezentačním družstvu

Podmínkou zařazení do reprezentačního družstva ve všech kategoriích je nominace dle nominačních pravidel 2018, podpis reprezentační smlouvy, vyplnění karty závodníka (rychlost, obtížnost, bouldering) a vyřízení mezinárodní závodní licence. Reprezentant musí být členem ČHS s platným členským průkazem na rok 2018.

 • Při jakémkoli porušení antidopingových pravidel ztrácí závodník statut reprezentanta, právo startu v mezinárodních závodech a nárok na proplácení nákladů, závodník (případně jeho zákonný zástupce) je zároveň v takovém případě povinen uhradit ČHS způsobenou škodu v plné výši včetně škody způsobené ztrátou státních dotací na základě dopingového nálezu člena sportovního svazu.
 • Vzhledem k tomu, že v uplynulých šesti sezónách již nenastala situace z předchozích let, kdy několik nominovaných závodníků zažádalo o licenci, ta byla ČHS uhrazena, tito závodníci pak nenastoupili k žádnému mezinárodnímu závodu a prostředky na licence tak byly vynaloženy zbytečně, nebude pro sezónu 2018 vybírána záloha na licenci.
 • Pokud po nominačních závodech nastane shoda na posledním místě zajišťujícím nominaci do reprezentace, budou v případě zájmu do reprezentace nominováni všichni závodníci se shodným umístěním na posledním nominovaném místě. Při naplnění národní kvóty pro tuto kategorii na mezinárodních závodech bude uplatněn střídavý start těchto závodníků tak, že nedojde-li k dohodě mezi závodníky, na prvním mezinárodním závodě v sezóně bude startovat reprezentant s nejlepším výsledkem v posledním nominačním závodě, na druhém mezinárodním závodě pak reprezentant s nejlepším výsledkem v předchozím nominačním závodě atd. Pokud by byla naplněna kvóta pro MS, bude pro nominaci na tento závod rozhodující nejlepší výsledek z předcházejících mezinárodních závodů - bude tedy nominován reprezentant s lepším dosaženým umístěním ze všech předchozích mezinárodních závodů SP.
 • Pokud nominovaný závodník či závodnice neprojeví zájem reprezentovat, bude za nominovaného považován nejbližší zástupce mládežnických kategorií s právem startu mezi dospělými (kategorie A a junioři) s odpovídající výkonností - tj. do 7. místa v obtížnosti a boulderingu v ČP dospělých 2018 po nominačních závodech (při účasti na reprezentačních testech a splnění minimálních limitů v dané disciplíně pro kategorii dospělých) a do 6. místa v nominačním závodě v rychlosti při splnění časového limitu. Důvodem je podpora perspektivních lezců se zájmem závodit a to, že mají jako reprezentanti v mládežnických kategoriích licenci již uhrazenu.
 • Pokud nebude zástupce mládeže s odpovídající výkonností, může být nominován za závodníka, který neprojevil zájem reprezentovat, další závodník z kategorie dospělých s odpovídající výkonností - tj. do 7. místa v obtížnosti a boulderingu v ČP dospělých 2018 po nominačních závodech (při účasti na reprezentačních testech a splnění minimálních limitů v dané disciplíně). Za závodníka s odpovídající výkonností, který může být nominován za lezce, který neprojevil zájem reprezentovat, bude považován i závodník, který nemohl ze závažných důvodů startovat v jednom z nominačních závodů, jeho pořadí po absolvovaných nominačních závodech (jeden v boulderingu a dva v obtížnosti) bude do 6. místa a v loňském celkovém pořadí ČP se umístil mezi prvními třemi lezci nebo dosáhl bodovaného umístění v některém závodě SP 2017.
 • Pokud by došlo ke kolizi mezi těmito variantami nominace, bude v boulderingu rozhodující lepší výsledek v letošním nominačním závodě a na obtížnost lepší pořadí po dvou letošních nominačních závodech absolvovaných společně lezci s kolidujícím zájmem o nominaci. V rychlosti může být za závodníka, který neprojevil zájem reprezentovat, nominován závodník, který dosáhl v loňské nebo letošní sezóně v oficiálním závodě na standardní 15m cestě času do 8,0s v kategorii mužů a do 10,0s v kategorii žen bez ohledu na výsledek v nominačním závodě. Při splnění uvedených kritérií budou v jednotlivých disciplínách za závodníky, kteří neprojevili zájem reprezentovat, nominováni další závodníci pouze pokud se zavážou minimálně ke dvěma startům v mezinárodních závodech na úrovni SP a MS. Jinak nebude za závodníka, který neprojeví zájem reprezentovat nominován další závodník a počet členů reprezentačního družstva se tak sníží.
 • Bude-li pro závod MS nebo SP stanovena nižší kvóta pro počet startujících, než bude nominovaných zájemců o start, bude pro start v prvním závodě s českou účastí rozhodující pořadí, v němž byli závodníci nominováni, tedy pořadí po všech nominačních závodech, v dalších závodech pak bude rozhodující pořadí závodníků dle nejlepšího výsledku v mezinárodních závodech (SP) v sezóně (viz výše).
 • Na SP i MS (pokud budou volná místa dle kvóty) může startovat i závodník, který se nenominoval do reprezentace 2018, pokud si uhradí poplatek za mezinárodní závodní licenci a startovné pro dané závody. Pokud dosáhne výsledku lepšího, než 30. místo v soutěžích v obtížnosti nebo boulderingu (zúčastní-li se více než 30 závodníků), v případě rychlosti osmifinále (pokud se závodu zúčastní víc než 16 startujících), bude mu zpětně uhrazena licence a startovné a náklady mu budou proplaceny stejně, jako nominovaným reprezentantům. Nenominovaný závodník musí svůj zájem o start písemně oznámit předsedovi komise nejpozději 20 dnů před deadline k přihlášení k danému závodu.

Komise soutěžního lezení 1. 1. 2018, úprava dne 1. 3. 2018


 

Archiv nominačních pravidel 

Nominační pravidla - dospělí 2017

Nominační pravidla - dospělí 2016

Nominační pravidla - dospělí 2015

Nominační pravidla - dospělí 2014

Nominační pravidla - dospělí 2013