Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Informace pro závodníky

Účast na závodech

Závody dospělých organizované Českým horolezeckým svazem jsou otevřené - mohou se jich účastnit nejen čeští závodníci ale i závodníci z jiných zemí. Účast není podmíněna ani členstvím v ČHS. Členové ČHS ale mají slevu na startovném.

 

Pro všechny závody ČPM a ČP do 14 let platí, že čeští účastníci závodů musí být členy ČHS.

Pro zjednodušení přechodu na závody, kde čeští závodníci musí splňovat podmínku členství v ČHS, bude v letošní sezóně pro závody kategorií ČPM a ČP do 14 let umožněno toto:


- Na závodníkově prvním závodě v sezóně mu bude umožněn start i bez členství v ČHS. Závodník obdrží na závodě pokyny, jak postupovat pro získání členství do dalšího závodu.


- Při předběžné registraci na stránkách závodního lezení bude závodníkovi umožněno jednoduchým způsobem přejít na on-line přihlašovací formulář vstupu do ČHS a zde vyplnit formality nutné pro přijetí do ČHS. Závodníkovi bude při on-line registraci zasláno potvrzení e-mailem a po zaplacení členského příspěvku mu bude členský průkaz zaslán poštou.


Závodníci jsou povinni se na závodech pořádaných ČHS prokazovat platným průkazem ČHS.


Všechny závody Českého poháru mládeže ve všech disciplínách včetně MČR a závody ČP do 14 let jsou pořádány jako „open“, tedy otevřené pro zahraniční účastníky odpovídajícího věku.

 

Kalendář závodů

Kalendář závodů dospělých a mládeže vzniká na počátku kalendářního roku, oficiální kaledář může být dokončen až poté, co je oficiálně zveřejněn kalendář mezinárodních závodů pořádaných IFSC.

 

Hodnocení závodů
  • Ranking: Výsledky pohárových a rankingových závodů se započítávají do průběžného rankingu v jednotlivých disciplínách s tím, že body do rankingu mohou získat pouze čeští závodníci.
  • Celkové výsledky ČP a ČP mládeže: Na základě výsledků pohárových závodů se na konci roku vyhlašují celkoví vítězové Českého poháru a Českého poháru mládeže v jednotlivých disciplínách sportovního lezení, u mládeže v členění podle věkových kategorií.
Povinnost zdravotních prohlídek na závodech 

Pro účast na závodech organizovaných ČHS jsou povinné zdravotní prohlídky.

 

Podrobnosti o dostačujícím zdravotním potvrzení jsou uvedeny ve Vyhlášce 391/2013 Sb., která popisuje druhy zdravotních prohlídek, lékařské posudky apod. pro oblast sportu. vzor

 

Sestavení reprezentace

Komise soutěžního lezení na začátku roku stanoví nominační kritéria dospělých a nominační kritéria mládeže pro ustanovení reprezentace v jednotlivých disciplínách (obtížnost, rychlost, bouldering). Základním nominačním kritériem je umístění na nominačních závodech.

Podle výsledků nominačních závodů (které jsou označeny v kalendáři závodů) a po splnění podmínek pro členství v reprezentačním družstvu je stanovena reprezentace České republiky. Reprezentant ČR se může účastnit mezinárodních závodů a má nárok na úhradu části nákladů dle pravidel poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací (dospělí, mládež).

 

Informace pro závodníky, kteří mají možnost nominovat se na základě výsledků nominačních závodů do reprezentace ČR

Závodníci se mohou ucházet o místo v reprezentačním družstvu podle nominačních pravidel pro rok 2019 (dospělí, mládež).

Pro zařazení do reprezentace je potřeba do 5 dnů (WC Meiringen a WC Moskva z důvodů časového odstupu závodů do 3 dnů po příslušném nominačním závodě - viz nominační pravidla) po posledním nominačním závodě splnit následující:

 

Zájemce o reprezentaci musí být samozřejmě členem ČHS s platným členským průkazem pro rok 2019.

Nesplnění kterékoliv z výše uvedených povinností bude považováno za nezájem o reprezentaci a na toto místo v reprezentaci bude jmenován dle nominačních pravidel jiný závodník splňující nominační kritéria. Zároveň žádáme závodníky, kteří sice splnili nominační kritéria, ale nechtějí se účastnit mezinárodních závodů, aby se vzdali reprezentace a o tomto kroku písemně (e-mailem) informovali sekretariát na adrese 4onxRWf778Fy.Z4WHaBB5cl7g5pJ, aby v souladu s nominačními pravidly mohlo být rozhodnuto o donominování dalších závodníků.

 

Reprezentační dres v roce 2019

IFSC upravila pro sezonu 2019 pravidla pro jednotné oblečení reprezentačních týmů.
ČHS získal partnery, kteří ho i letos podpoří také částečnou dodávkou oblečení pro reprezentační týmy, a to jak závodního, tak nezávodního (které bude určené pro nošení při oficiálních příležitostech). Oblečení pro jednotlivé týmy (muži, ženy, mládež) se bude lišit. 

 

Pravidla chování mládežnických reprezentantů

Při výjezdech na mezinárodní závody a při účasti na soustředěních mládeže platí pro členy reprezentačních týmů mládeže ve všech disciplínách určitá pravidla. Jejich dodržování je pro všechny mládežnické reprezentanty závazné.

pravidla chování mládežnických reprezentantů

  

TRÉNINKOVÉ CENTRUM REPREZENTACE

 

 

.