Facebook

Český horolezecký svaz

Informace pro závodníky

Účast na závodech

Závody dospělých organizované Českým horolezeckým svazem jsou otevřené - mohou se jich účastnit nejen čeští závodníci ale i závodníci z jiných zemí. Účast není podmíněna ani členstvím v ČHS. Členové ČHS ale mají slevu na startovném.

 

Pro všechny závody ČPM a ČP do 14 let platí, že čeští účastníci závodů musí být členy ČHS.

Pro zjednodušení přechodu na závody, kde čeští závodníci musí splňovat podmínku členství v ČHS, bude v letošní sezóně pro závody kategorií ČPM a ČP do 14 let umožněno toto:


- Na závodníkově prvním závodě v sezóně mu bude umožněn start i bez členství v ČHS. Závodník obdrží na závodě pokyny, jak postupovat pro získání členství do dalšího závodu.


- Při předběžné registraci na stránkách závodního lezení bude závodníkovi umožněno jednoduchým způsobem přejít na on-line přihlašovací formulář vstupu do ČHS a zde vyplnit formality nutné pro přijetí do ČHS. Závodníkovi bude při on-line registraci zasláno potvrzení e-mailem a po zaplacení členského příspěvku mu bude členský průkaz zaslán poštou.


Závodníci jsou povinni se na závodech pořádaných ČHS prokazovat platným průkazem ČHS. Jelikož evidovaný člen nemá průkaz ČHS, tak jen evidované členství je nedostačující.


Všechny závody Českého poháru mládeže ve všech disciplínách včetně MČR a závody ČP do 14 let jsou pořádány jako „open“, tedy otevřené pro zahraniční účastníky odpovídajícího věku.

 

Kalendář závodů

Kalendář závodů dospělých a mládeže vzniká na počátku kalendářního roku, oficiální kaledář může být dokončen až poté, co je oficiálně zveřejněn kalendář mezinárodních závodů pořádaných IFSC.

 

Hodnocení závodů
  • Ranking: Výsledky pohárových a rankingových závodů se započítávají do průběžného rankingu v jednotlivých disciplínách s tím, že body do rankingu mohou získat pouze čeští závodníci.
  • Celkové výsledky ČP a ČP mládeže: Na základě výsledků pohárových závodů se na konci roku vyhlašují celkoví vítězové Českého poháru a Českého poháru mládeže v jednotlivých disciplínách sportovního lezení, u mládeže v členění podle věkových kategorií.
Protesty:

Písemné protesty na závodech musí být podány na příslušném formuláři, nebo obsahovat stejné informace jako formulář.

 

Povinnost zdravotních prohlídek na závodech 

Pro účast na závodech organizovaných ČHS jsou povinné zdravotní prohlídky.

 

Podrobnosti o dostačujícím zdravotním potvrzení jsou uvedeny ve Vyhlášce 391/2013 Sb., která popisuje druhy zdravotních prohlídek, lékařské posudky apod. pro oblast sportu. Závody dle vyhlášky spadají mezi organizované soutěže a tak je nutná prohlídka pro výkonnostní sport, která platí 1 rok. vzor formuláře 

 

Sestavení reprezentace

Komise soutěžního lezení na začátku roku stanoví nominační kritéria dospělých a nominační kritéria mládeže pro ustanovení reprezentace v jednotlivých disciplínách (obtížnost, rychlost, bouldering).

Základním nominačním kritériem je umístění na nominačních závodech.

Druhým kriteriem pro zařazení do reprezentace je splnění klíčových parametrů motorických testů pro jednotlivé disciplíny v Laboratoři sportovní motoriky FTVS – viz Tabulka

 

Nominovaní závodníci, kteří nemají ještě splněny motorické testy

(po druhém nominačním závodu v boulderingu) nebo kteří doposud nesplnili minimální limity, budou v tabulce Složení reprezentačních družstev pro závodní sezónu 2020 uvedeni jako startující aktuálně na vlastní náklady.

Závodníkům, kterých se to týká, bude zaslán informativní email

s nově předjednaným termínem pro splnění motorických testů.

Řádnými reprezentanty se závodníci stanou po splnění kritérií požadovaných motorickými testy.

 

Podle výsledků nominačních závodů (viz - kalendáři závodů) a po splnění dalších podmínek pro členství podrobně popsaných Nominačních pravidlech pro rok 2020 (pro dospělé a i mládež - viz níže) je stanovena reprezentace České republiky.

Reprezentant ČR se může účastnit mezinárodních závodů a má nárok na úhradu části nákladů dle pravidel poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací (dospělí, mládež).

 

INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY, KTEŘÍ sPLNÍ KRITÉRIA NOMINACE            NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ NOMINAČNÍCH ZÁVODŮ PRO ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE ČR

Závodníci se mohou ucházet o místo v reprezentačním družstvu podle

- Nominačních pravidel pro dospělé pro rok 2020

       - verze zůstává platná k 1.7.2020

- Nominačních pravidel pro mládež pro rok 2020

       - čtvrtá aktualizace je k 16.9.2020

 

Dne 7.7. 2020 byla zveřejněna výjimka ve složení reprezentačního družstva v lezení na obtížnost pro kategorii B-dívky:

Pro rok 2020 bude reprezentační družstvo v lezení na obtížnost kategorie B dívek pětičlenné - odůvodnění naleznete v tomto dokumentu.

 

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ PŘI REPREZENTACI NA MEZINÁRODNÍCH ZÁVODECH

Na základě dosažených výsledků a na základě níže uvedených Pravidel poskytování příspěvku mohou být závodníkům uhrazeny náklady

spojené s reprezentací na mezinárodních závodech v soutěžním lezení v roce 2020

 

 

FYZIOTERAPEUTICKÁ PÉČE PRO REPREZENTANTY

ČHS ve spolupráci s Fyzio gym Cooper  připravil i pro tento rok 2020 systém péče o pohybový aparát formou fyzioterapie, pohybové terapie a specializovaných masáží pro členy české reprezentace v soutěžním lezení, VSCM a talentovanou mládež do 14 let.

Závodníci mohou ve Fyzio gym Cooper čerpat tyto služby:

  • Komplexní diagnostika pohybového aparátu:                                       Získání informací o stavu těla                                                           Odhalení slabých stránek                                                                 Zjištění příčin zranění a bolestí                                                              Na základě provedené diagnostiky ve spolupráci s osobními trenéry sestavení terapeuticko-tréninkového plán. Jedná se o celkový screening pohybového aparátu. Vyšetření zahrnuje testy stavu kloubů, svalů a ostatních měkkých tkání, diagnostiku držení těla a pohybových stereotypů, vyšetření techniky cvičení, lezeckého pohybu a specifických lezeckých cviků – campus a jiné.
  • Terapie:                                                                                         Akutní stavy – odstranění bolesti a celková rehabilitace zranění       Terapie zranění prstů Isele-metoda, chronické i akutní stavy           Zlepšení mobility a flexibility                                                     Odstranění špatných pohybových stereotypů, optimalizace pohybu   Nácvik správné techniky cviků – mobilizačních, protahovacích,   kompenzačních, stabilizačních, silových atd.                                     Silově – kondiční příprava                                                          Podmínkou pro terapii je absolvování komplexní diagnostiky pohybového aparátu. Neplatí pro terapii akutního stavu a terapii prstů.
  • Masáže:                                                                                                   sportovníre, rehabilitační, regenerační, relaxační

Kontakt: objednat se můžete telefonicky nebo přes email

Tel: 777 640 621 – Veronika Klesnilová

Email: info@fyziogym.cz

www.fyziogym.cz

Adresa: J. Plachty 535/16, 150 00 Praha 5-Smíchov

 

Uvedené služby Fyzio gym Cooper jsou k dispozici od 1. 1. 2020.

Výše částky (kreditu), kterou mohou závodníci bezplatně čerpat, je vždy specifikována v reprezentační nebo VSCM smlouvě.

Hrazené služby na základě dohody mezi ČHS a Fyzio Gym Cooper jsou určeny pro:

  • Řádně nominované členy reprezentace v soutěžním lezení ve všech disciplínách a kategoriích, do uzavření nominace pro rok 2020 v jednotlivých disciplínách mohou tyto služby bezplatně čerpat všichni do určité výše částky řádně nominovaní členové reprezentace roku 2019,
  • Závodníky zařazené do VSCM ČHS pro rok 2020.  
  • Závodníky zařazené do SPS ČHS pro rok 2021 v rámci účasti na společných trénincích Sportovních středisek. V případě akutních stavů bude potřeba o služby požádat zákonným zástupcem. V případě, že bude žádost o zařazení do systému péče pohybové terapie schválena vedením reprezentace, potvrdíme vám výši kreditu bezplatné péče.

Specialisté z Fyzio Gym Cooper rovněž budou zajišťovat servis pro závodníky na vybraných soustředěních a mezinárodních závodech.

 

 

Instagram

Instagram Horosvaz