Facebook

Český horolezecký svaz

Cestovní pojištění pro reprezentanty a doprovod

Pojištění je poskytováno na základě rámcové smlouvy č. 1060526300 mezi pojišťovnou UNIQA a.s. a Českou unií sportu.

 

Pojištění mohou využít reprezentanti a jejich oficiální doprovod (trenéři, kouči apod.), kteří jsou členy ČHS. Pojištění lze využít při účasti na zahraničních závodech, popř. na jiných oficiálních akcích reprezentace v zahraničí (soustředění).

 

Cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh, pojištění asistenčních služeb, připojištění smrti následkem úrazu, připojištění trvalých následků úrazu a připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví nebo věci jiné osoby.

 

Pojištění se uzavírá vždy jen na dobu výjezdu do zahraničí, tj. na konkrétní akci a pro konkrétní osoby. Sjednání pojištění zařizuje sekretariát ČHS na základě objednávky předsedy příslušné komise nebo jím pověřené osoby.

 

Cena pojištění je stanovena jako částka za den pobytu v zahraničí. Částky se liší podle toho, o jaký sport se jedná (4 skupiny podle rizikovosti), rozlišuje se Evropa a svět.

 

Tarify a ceny pojištění

 sport skupina  Evropa Kč/den/os.  svět Kč/den/os.
 doprovod  I. skupina   28  50
 lezení na umělých stěnách  II. skupina  42  77 
 skialpinistické závody  III. skupina  56   104 
 horolezectví  IV. skupina  78  147 

 

Další informace naleznete na webu ČUS.