Facebook

Český horolezecký svaz

Cestovní pojištění pro reprezentanty a doprovod

Pojištění je poskytováno na základě rámcové smlouvy č. 1060526300 mezi pojišťovnou UNIQA a.s. a Českou unií sportu.

 

Pojištění mohou využít reprezentanti a jejich oficiální doprovod (trenéři, kouči apod.), kteří jsou členy ČHS. Pojištění lze využít při účasti na zahraničních závodech, popř. na jiných oficiálních akcích reprezentace v zahraničí (soustředění).

 

Cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh (5 mil. Kč), pojištění asistenčních služeb (5 mil. Kč), připojištění smrti následkem úrazu, připojištění trvalých následků úrazu a připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví nebo věci jiné osoby. Aktuálně platí i připojištění zvýšených nákladů na ubytování a dopravu v případě pandemie Covid-19.

 

Pojištění se uzavírá vždy jen na dobu výjezdu do zahraničí, tj. na konkrétní akci a pro konkrétní osoby. Sjednání pojištění zařizuje sekretariát ČHS na základě objednávky předsedy příslušné komise nebo jím pověřené osoby.

 

Cena pojištění je stanovena jako částka za den pobytu v zahraničí. Částky se liší podle toho, o jaký sport se jedná (4 skupiny podle rizikovosti), rozlišuje se Evropa a svět.

 

Tarif K5 a a cen

 sport skupina  Evropa Kč/den/os.  svět Kč/den/os.
 doprovod  I. skupina   30  53
 lezení na umělých stěnách  II. skupina  45  82 
 skialpinistické závody  III. skupina  59  110
 horolezectví  IV. skupina  83  156 

Cestovní pojištění Uniqa_smlouva Dodatek č. 23_2021

Další informace naleznete na webu ČUS.