Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Kozí věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 hodnocení

SV stěna proti Vyhlídce
GPS? Máte souřadnice této skály? Pošlete nám je, prosím!

  • Podél zářezu v převislé stěnce tzv. Fasádě na její temeno (dolez středem n.t., zprava snadnější). Odtud pod levou hranu převislého pilíře, touto hranou (pomocí umělého stupu) n.t. na římsu, z ní na další římsu a převislou stěnkou zleva na plošinu. Přes vysoký a nižší stupeň na v…
  • P.Bořil, A.Zavadil,29.5.1969
  • Převislým koutem na skloněnou plošinu, doprava stěnkou na temeno bloku pod špičatý blok (Zub času) a zleva přes převisek na jeho ploché temeno. Odtud šikmo doleva do otevřeného převislého komínku (vstup v.t.), jím vzhůru na písčitou plošinku. Po oblém žebru a přes stupínek na vr…
  • V. Vorlíček, A.Zavadil,23.10.1956
  • Vpravo od komínku Schůdky přes převislý roh a stupínky na spodní plošinku. Z ní na horní plošinku pod pravý (mělčí) převislý zářez. Tímto v.t. na levý okraj špičatého bloku (Zub času) pod levý mohutný převis. Po uzlících (vklíněncích) v absolutně převislé lomené spárce n.t. ke s…
  • P.Bořil,24.9.1970
  • Přes převisek do nápadného členitého vhloubení a jím na skloněnou plošinku. Přes výklenek a převislé žebro na další skloněnou plošinku a šikmo doprava mírně převislou stěnkou na plošinu. Přes vysoký a nižší stupeň na vrchol.
  • M. Schwarz, P. Sejrek, P.Bořil, A.Zavadil,3.7.1968
  • Přes stupínek do hlubokého kouta, žlábkem doleva na zelené římsy a po nich pod levý bok oválné plotny. Nad ni šikmo doprava po skloněné odtlačující římse (vlastní Ovčí lávka), krátkým žlábkem na hlinitou plošinku. Přes několik stupňů na vrchol.
  • A.Zavadil,31.7.1959
  • Dva metry vlevo od tmavého úzkého komínku přes vysoký stupeň a římsy na horní lávku. Přes převislý stupeň pod oválnou plotnu. Přes ni poněkud zleva n.t. na skloněnou římsu Ovčí lávka a z jejího pravého okraje vzhůru po odštěpu ke kruhu. Od něho traverz asi 1.5m doleva - rukama p…
  • Karel Bělina,A.Zavadil,30.9.1968
 • RIGO, 4+
  • Převislou stěnkou podél pravého odštěpu a výše po mělkých chytech n.t. na šikmou plošinu. K.t. převislým zářezem a přes převislé bloky do kouta, jím kousek vzhůru, pak doprava mírně převislou stěnkou na plošinku a po stupních na vrchol. Varianta: Oblinky 4- Převislou stěnkou …
  • J.Kaplan, Dobroslav Novák,1978
  • Po čelistech úzkého převislého komínku na levý okraj spodní šikmé plošiny.
  • A.Zavadil,1952
 • SEJR, 2
  • Vlevo od hlubokého kouta úzkým tmavým komínkem na zelené římsy a po nich šikmo doleva pod oválnou plotnu (křížíme cestu Ovčí lávka). Vpravo do oválné plotny členitým vhloubením do žlábku a na hlinitou plošinku (tíže přes převisek přímo na plošinku). Přes stupínek na plošinu a ja…
  • A.Zavadil,1951
  • Převislou stěnkou po tupých odštěpech a výše přes odtlačující břicho v.t. na šikmou plošinu pod převislá žebra. Přes prostřední z nich na skloněné římsičky pod horními převislými žebry. Opět po prostředním žebru na plošinu a přes stupně na vrchol.
  • M. Sekanina, A.Zavadil,1958
  • Nástup ve spádnici tenké, doleva zahýbající spárky. Přes vysoký stupeň na plošinku, šikmo doprava svislou stěnkou a přes tři stupínky na lávku pod tenkou spárkou. Podél ní (pro menší lidi n.t.) na dvojitou skloněnou římsu, mírně převislým koutem na lávku (Strýcova lavička) a po …
  • P.Bořil, A.Zavadil,6.8.1969
  • Přímo pod plotnu, pak mírně vpravo a do plotny k nýtu. Znovu mírně vlevo ke hraně a dále šikmo doprava a přímo přes římsu na vrchol.
  • P.Hartmann, M.Hartmannová,18.9.1995
  • Po pilířku pod převis, přes něj do plotýnky a na vrchol.
  • P.Hartmann, M.Hartmannová, L.Kotva, V.Bárta,15.6.1997

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně.
Dokument Ochrany přírody: Přehlášení 2016, orgán OP CHKO Žďárské vrchy

Podmínky lezení

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy

- skalní sektory Žďárských vrchů mají statut zvláště chráněných území (přírodní památky nebo rezervace)

- pro všechny sektory vyjma Čtyř palic platí:

- přístup ke skalám nejkratšími cestami od značených turistických cest

- lezení na jiné než vyznačené objekty a mimo povolené období jen s písemným povolením správy CHKO

- používání magnézia jen s písemným povolením správy CHKO
- výměna a osazování jištění a vyznačování skal a cest jen s písemným souhlasem správy CHKO

- organizování sportovních, turistických a jiných akcí jen s písemným souhlasem správy CHKO

 

Časová a jiná omezení jsou uvedena u jednotlivých sektorů.

OVK: zákaz prvovýstupů

OVK Českomoravská vrchovina | Hlášení závad | Správce Ondřej Kilian

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

20. 5. Rudolfov: Chyba v databázi opravena. Stahování již funguje.