Slovník pojmů

 1. Následující pojmy použité v těchto pravidlech znamenají

  musí

  představuje povinný požadavek

  nesmí

  představuje zákaz

  měl by a neměl by

  představuje doporučení. Mohou nastat důvody pro ignorování takového doporučení, ale je potřeba znát veškeré důsledky a důsledně je zvážit před zvolením jiného řešení.

  může

  představuje volitelnou záležitost

 2. Následující definice použité v těchto pravidlech znamenají

  Asistenční pes

  je pes, který poskytuje asistenci zdravotně postižené osobě a je vytrénován aby zmírnil její postižení.

  Bezpečnostní chyt

  je takový chyt, který hlavní stavěč určil, z důvodu bezpečnosti, jako poslední možný, ze kterého se musí zapnout příslušný Jistící bod. Jistící bod i chyt musí být označeny modrým křížkem a závodníci na něj musí být během prohlídky upozorněni.

  Blokovací jistící zařízení

  jsou zařízení, která splňují normu ČSN EN 15151-1

  Časový interval na lezení

  je maximální čas, který závodníkovi dovoluje vykonávat pokusy na cestě nebo boulderu.

  Časový interval na pokus

  je celkový časový interval, který umožňuje závodníkovi vykonat pokus na cestě nebo boulderu. Obsahuje jakýkoliv časový interval pro přípravu na jeho pokus a to buď ve Svolávací zóně/Transitní zóně nebo v soutěžní zóně. A dále jakýkoliv časový interval na jeho pokusy.

  Časový interval na přípravu

  je časový interval během kterého se závodník finálně připravuje před zahájením jeho pokusů na cestě nebo boulderu.

  Černá páska

  je páska černé barvy. V případě nutnosti lze využít jinou, kontrastní barvu, pak ale musí být tato barva jasně specifikována při prohlídce cesty

  Český pohár

  označuje nejvyšší úroveň série závodů schválených ČHS včetně Mistrovství v disciplínách Boulder, Obtížnost a Rychlost, která je otevřená závodníkům:

  1. ve věku 16 let a více v roce poháru je relevantní název „Český pohár“

  2. ve věku 14 až 19 let v roce poháru je relevantní název „Český pohár mládeže“

  3. ve věku 13 let a méně v roce poháru je relevantní název „Český pohár U14“

  v každém případě musí být uvedeno v kalendáři závodu publikovaném ČHS.

  Členové týmu

  jsou společně závodníci daného týmu a jejich oficiální doprovod

  Disciplína

  představuje konkrétní formát soutěže v lezení, která odpovídá příslušným pravidlům a standardům

  Diskvalifikace/DSQ

  znamená diskvalifikaci ze závodu za porušení těchto pravidel

  Diskvalifikace za chování/DSB

  znamená diskvalifikaci ze soutěže pro porušení Antidopingových pravidel (nebo případně Olympijské charty) nebo jakýchkoliv jiných závažných porušeních předpisů vydaných ČHS, IFSC, MOV nebo ČOV včetně, ale není omezeno jen na

  1. závažné nesportovní chování nebo jiné závažné narušení; a

  2. urážlivé, výhružné nebo násilné chování vůči jiné osobě

  Chránič kolen

  se rozumí ručně nebo průmyslově vyrobený kryt na koleno vyrobený z nebo obsahující pryž nebo jiné podobné materiály, jejichž účelem nebo vlastností je poskytnout zvýšené tření nebo jiné usnadnění při použití kolen během lezení

  Izolační zóna

  znamená Rozcvičovací zónu do které je hlídaný vstup a omezen na:

  1. závodníky, kteří se kvalifikovali do daného kola závodu

  2. doprovázející Členy týmu

  Jednoduché lano

  je dynamické lezecké lano splňující standard ČSN EN-892

  Jistící bod

  je složen z

  1. rychlospojky, spojené se šroubem fixovaným do nosné konstrukce Lezeckého povrchu

  2. karabiny do které závodník zapíná lano. Orientace karabiny musí minimalizovat možnost přetočení karabiny

  3. jednoduchou strojově sešitou smyčkou příslušné délky spojující a. a b. (dále jen expreska)

  Kategorie

  představuje skupinu závodníků v rámci jedné Disciplíny, pohlaví a věkové skupiny

  U8

  ročník 2016 a mladší (děti do 7 let včetně)

  U10

  ročník 2014 - 2015 (děti 8 - 9 let)

  U12

  ročníky 2012 - 2013 (10 - 11 let)

  U14

  ročníky 2010 - 2011 (12 - 13 let)

  kategorie B (U16)

  ročníky 2008 - 2009 (14 - 15 let)

  kategorie A (U18)

  ročníky 2006 - 2007 (16 - 17 let)

  kategorie J (U20)

  ročníky 2004 - 2005 (18 - 19 let)

  dospělí

  ročník 2007 a starší (16 let a více)

  masters

  ročník 1983 a starší (40 let a více)

  legends

  ročník 1973 a starší (50 let a více)

  Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození závodníka.

  Věkové kategorie pro celý rok jsou dané. Závodník může závodit pouze ve své věkové kategorii dané ročníkem narození.

  Kontrolovat/Držet

  znamená pro potřeby rozhodování a bodování stav, kdy soutěžící použil nějaký objekt/strukturu k dosažení nebo změny stabilní pozice těla.

  Legitimní pozice

  znamená pro potřeby soutěží v lezení na obtížnost, že soutěžící během jeho pokusu:

  1. nepoužil Nelegální pomoc

  2. zapnul postupně ve správném pořadí každý Jistící bod; a

  3. tam kde následující Jistící bod ještě nebyl zapnut, soutěžící jej ještě nedosáhl nebo neprovedl žádný lezecký pohyb, kterým by se dostal za Bezpečnostní chyt určený hlavním stavěčem

  Lezecká stěna
  1. Celý povrch lezecké stěny je možno použít k lezení s následujícími výjimkami:

   1. Otvory v lezecké stěně sloužící k montáži chytů nesmí soutěžící v lezení používat rukama;

   2. Pro lezení není dovoleno používat ani boční, ani horní okraj stěny.

  2. Je-li potřeba ohraničit chyty, části stěny nebo struktury, které nejsou k lezení povoleny, je k tomuto vymezení třeba použít černou pásku.

  Lezecký povrch

  představuje použitelnou plochu lezecké stěny:

  1. zahrnující jakoukoliv nepravidelnost nebo texturovaný prvek tvořící součast lezecké plochy, nebo jakákoliv uzavřená hrana lezecké plochy ale

  2. vylučující jakýkoliv Umělý chyt, strukturu nebo jinou dočasnou Strukturu uchycenou na použitelnou plochu

  Manuální jistící zařízení

  jsou zařízení, která splňují normu ČSN EN 15151-2

  Mistrovství

  označuje nejvyšší Soutěž schválenou ČHS v disciplínách Boulder, Rychlost, Obtížnost, která je otevřená soutěžícím:

  1. ve věku 16 let a více v daném roce je relevantní „Mezinárodní Mistrovství ČR“

  2. ve věku 14 let a více a ve věku 19 let a méně v daném roce je relevantní „Mistrovství mládeže ČR“

  3. ve věku 13 let a méně v daném roce je relevantní „Mistrovství mládeže U14 ČR“

  4. ve věku 19 let a méně v daném roce „Mistrovství mládeže [oblast]“ pokud je toto oblastní mistrovství schválené ČHS

  v každém případě musí být uvedeno v kalendáři závodu publikovaném ČHS.

  Nákres cesty

  je symbolický popis cesty, který obsahuje bodované hodnoty pro každý chyt cesty

  Nelegální pomoc

  představuje držení nebo použití čehokoliv z následujícího:

  1. pomocí rukou:

   1. jakýkoliv montážní otvor (T-Nut) určený k uchycení umělého chytu na lezeckém povrchu nebo na jakékoliv struktuře

  2. jakoukoliv částí těla:

   1. jakákoliv část lezeckého povrchu nebo struktury/chytu ohraničené pomocí nepřerušované černé pásky

   2. jakákoliv reklama nebo informační cedule upevněná na lezeckém povrchu

   3. jakákoliv otevřená hrana lezeckého povrchu

   4. jakýkoliv borhák/nýt umístěný na lezeckého povrchu

   5. jakýkoliv jistící bod nebo lano

  Neodstartoval/DNS

  znamená:

  1. v kontextu konkrétního boulderu, cesty nebo rozběhu v rámci jakéhokoliv kola nebo fáze závodu, že daný závodník se vůbec nepokusil daný boulder, cestu nebo rozběh absolvovat; a

  2. v kontextu jakéhokoliv kola nebo fáze závodu, když závodník:

   1. v kole závodu, které splňuje podmínky izolace, se neohlásil v Izolační zóně nebo v této zóně nebyl přítomen v čase uzavření izolace uvedené na startovní listině daného kola.

   2. neohlásil se ve Svolávací zóně po vyvolání v daném kole nebo fázi soutěže, nebo

   3. byl jiným způsobem ohodnocen značkou Označení neplatného výsledku s ohledem na příslušné ustanovení těchto pravidel

  a jako takové se to zaznamená do výsledků jako DNS. Závodník, který je označen jako DNS v jakémkoliv kole nebo fázi závodu se nebude způsobilý se účastnit žádného následujícího kola nebo fáze stejného závodu.

  Oficiální činitel ČHS

  znamená jakéhokoliv a každého z činovníků vyjmenovaných v bodě 1.4, který je jmenován pro danou Soutěž.

  Oficiální doprovod týmu

  představuje v rámci společné skupiny závodníku jejich vedoucího, trenéry a zdravotnický doprovod v rámci soutěže.

  Oficiální výsledky

  jsou výsledky zveřejněné na konci soutěže nebo jakéhokoliv kola soutěže na oficiální nástěnce a jsou podepsané příslušným Oficiálním činovník ČHS

  Označení neplatného výsledku

  znamená bezbodový výsledek jako, Neodstartoval, Diskvalifikace, Diskvalifikace pro chování. Soutěžící, který je označen neplatným výsledkem:

  1. v jakémkoliv individuálním rozběhu, boulderu nebo cestě v rámci fáze/kola (tam kde se fáze/kolo skládají z více než jednoho rozběhu, boulderu, cesty) nebudou mít zapsán výsledek z tohoto rozběhu, boulderu nebo cesty

  2. v jakékoliv dokončené fázi/kole nebudou mít určené pořadí v rámci dané fáze/kola (a kde to je relevantní v rámci závodu)

  Označení platného výsledku

  znamená dosažení bodovaného hodnocení

  Platný protest

  je definován bodem 9.1.3.

  Podmínky izolace

  znamená že závodník během jakéhokoliv kola závodu absolvuje své pokusy na libovolné cestě/boulderu v daném kole pouze se znalostmi o dané cestě/boulderu omezené na následující informace:

  1. které získal pozorováním mimo Soutěžní prostor předtím, než byla uzavřena izolace pro danou kategorii

  2. které získal během společného pozorování dané cesty/boulderů v rámci vyhrazeného prostoru pro společnou prohlídku, včetně takových informací, které mohou být sdílené závodníky účastnících se této společné prohlídky. A jen tehdy pokud soutěžící ještě neprovedli své pokusy.

  3. které získal během svého pokusu nebo pokusů na dané cestě/bouldrech.

  Poplatek za protest

  představuje částku definovanou ČHS v souvislosti s podáním protestu v soutěži ohledně dodržování těchto pravidel

  Pořadatel

  představuje osobu zodpovědnou za organizaci a přípravu jakékoliv Soutěže

  Pořadí

  je relace mezi množinou výsledků, kdy pro jakékoliv dva prvky platí, že první je „umístěn výše než“, „umístěn níže než“ nebo „umístěn stejně“ jako druhý. Všechny pořadí v těchto pravidlech jsou počítány podle Standard competition ranking pokud není v těchto pravidlech uvedeno jinak.

  Použít

  znamená pro potřeby rozhodování a bodování stav, kdy soutěžící použil objekt/strukturu k postupnému pohybu svého těžiště těla nebo boků a pohyb jedné nebo obou rukou směřoval:

  1. k dalšímu chytu podél linie cesty; nebo

  2. k jakémukoliv dalšímu chytu podél linie cesty, který byl úspěšně držen jiným soutěžícím ze stejného chytu

  Použitelné standardy

  mají význam definovaný bodem 3.3 těchto pravidel

  Průběžné výsledky/Neoficiální výsledky

  jsou výsledky, které jsou publikovány nebo kolují dříve, než je Oficiální činovník ČHS pro daný závod nebo jakoukoliv cestu či kolo během závodu publikuje

  Původní rozhodnutí

  je takové rozhodnutí, které platilo předtím, než na něj byl podán platný protest dle příslušných stanovení v 9

  Reakční čas

  je rozdíl mezi časem, kdy soutěžící opustil startovní desku a začátkem startovního signálu. Měří se minimálně na 0,01 sekundy a může být 0, kladný nebo záporný

  Rozcvičovací zóna

  znamená jakoukoliv část Soutěžního prostoru která je určená a vybavená pro potřeby přípravy závodníků

  Rukavice

  se rozumí ručně nebo průmyslově vyrobená rukavice, ať už navržená nebo ne a prodávána pro účely lezení. Aby se předešlo pochybnostem, páska nalepená na ruce sportovcem se nepovažuje za rukavice.

  Soutěž

  je soutěž, která

  1. zahrnuje závody v jedné nebo více disciplínách, které organizuje ČHS a dodržují tato pravidla

  2. jsou uvedeny v kalendáři závodů publikovaném ČHS

  Soutěžní prostor

  představuje takovou část v místě konání akce, která je vyhrazená pro sportovní soutěže včetně: ..jakékoliv Izolační zóny nebo Rozcvičovací zóny

  1. jakékoliv Svolávací zóny/Transitní zóny

  2. jakékoliv soutěžní zóny zahrnující:

   1. Lezecký povrch použitý v jakémkoliv kole soutěže

   2. prostor bezprostředně před a vedle lezecké stěny či stěn

   3. jakýkoliv další prostor vyhrazený z důvodu bezpečnosti a dodržení spravedlivých podmínek soutěže, např. další prostory potřebné pro nahrávání nebo přehrávání video záznamu.

  Startovací signál

  je unikátní tón vydaný automatickým časovým systémem, který označuje začátek měření času lezení.

  Startovní listina

  je popsána v bodě 3.5

  Struktura

  je buď dutý nebo pevný objekt, který poskytuje jedno nebo více míst pro uchycení rukou nebo nohou a je uchycen k Lezeckému povrchu po dobu nejméně jednoho kola soutěže.

  Svolávací zóna

  je vyhrazená oblast, ve které se musí závodníci ohlásit před zahájením jejich pokusu v jakémkoliv kole závodu

  TOP chyt

  je speciálně označený poslední chyt v cestě lezenou s horním jištěním nebo boulderu.

  Tranzitní zóna/Přechodná izolace

  je konkrétní část v rámci Soutěžního prostoru, která je upravena tak, aby umožňovala soutěžícím se připravit (nebo si odpočinout po) před/na jejich pokus(y) na boulderu/cestě.

  Umělý chyt

  představuje vyrobený chyt, který je přichycený k lezeckému povrchu pomocí vrutů nebo šroubů

  Vedoucí týmu

  je týmem zvolená osoba, která je zodpovědná za chování členů v rámci jejich týmu během celé soutěže. Pro různé disciplíny může být zvolen jiný vedoucí týmu

  Závodní registrace

  je upravena ve Směrnici Českého horolezeckého svazu o registraci sportovců pro závody ve sportovním lezení a je povinná pro všechny závodníky nejvyšších soutěží, 1. ligy a 2. ligy.

  Z-klip

  je situace, kdy je lano protažené skrz dva Jistící body mimo logické pořadí

1. ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ

1.1. ÚVOD

 1. Český horolezecký svaz ČHS je nejvyšší autoritou ve všech otázkách sportovního lezení na území České republiky.

 2. Český horolezecký svaz je členem Mezinárodní federace sportovního lezení (IFSC), která je uznána Mezinárodním olympijským výborem (MOV) a je členem Asociace sportů uznaných MOV (ARISF), Generální asociace mezinárodních sportovních federací (GAISF) a Mezinárodní federace Světových her (IWGA).

  Český horolezecký svaz hájí zájmy horolezectví směrem k organizacím v ČR i k mezinárodní federaci IFSC (International Federation of Sport Climbing). ČHS vlastní veškerá marketingová, obchodní, mediální a další práva k oficiálním soutěžím ve sportovním lezení na území ČR. Převod těchto práv na další subjekt je plně v kompetenci ČHS.

 3. ČHS plní funkci nejvyšší autority pro všechny významné národní lezecké soutěže, jak jsou uvedeny níže v části 1.3. Jako takový je zodpovědný za:

  1. Kontrolu všech technických a jiných aspektů tohoto sportu;

  2. Příjem přihlášek od pořadatelů významných národních lezeckých soutěží;

  3. Schvalování těchto přihlášek, které posuzuje v zájmu tohoto sportu a které vyhodnotí ve shodě s pravidly a nařízeními ČHS platnými pro tyto soutěže.

 4. Všechny soutěže schválené ČHS musí být za všech okolností připravovány, pořádány a vykonány v přísné shodě s pravidly a nařízeními, které se s těmito soutěžemi pojí.

 5. Organizační struktura ČHS je podrobně popsána v jeho Stanovách a Směrnicích.

1.2. ZODPOVĚDNOST ČHS

 1. Při organizaci významných národních lezeckých soutěží jsou úkoly ČHS následující:

  1. Příjem všech přihlášek pro organizaci soutěže schválené ČHS;

  2. Odpovídání na dotazy – jednak obecné povahy a jednak na ty týkající se schválených soutěží;

  3. Vydávání veškerých informací týkajících se soutěží schválených ČHS;

  4. Vydávání pravidel, nařízení a oznámení ČHS. K těmto dokumentům mohou být publikovány dodatky, které je třeba číst spolu s těmito dokumenty, přičemž ve spojitosti s původním dokumentem mají dodatky přednost. Každý dodatek musí obsahovat datum uvedení v platnost;

  5. Oficiální vydávání veškerých soutěžních výsledků, umístění v Českém poháru a umístění v Českém rankingu jak dospělých, tak i mládeže, včetně dalších vyhlašovaných průběžných soutěží.

  6. Jmenování reprezentačních družstev pro mezinárodní soutěže pořádané pod záštitou IFSC.

  7. Jmenování všech oficiálních soutěžních činitelů ČHS na schválené soutěže.

1.3. SOUTĚŽE

 1. Pouze členové ČHS nebo oddíly v ČHS registrované nebo právnická či fyzická osoba s příslušným oprávněním jsou způsobilí zažádat o zorganizování soutěže schválené ČHS.

 2. Mezi soutěže, které musí schválit ČHS patří:

  1. Nejvyšší soutěže – Mezinárodní Mistrovství ČR včetně Mistrovství ČR mládeže a Mistrovství ČR do 14 let

  2. 1. liga – Český pohár, včetně Českého poháru mládeže a Českého poháru do 14 let

  3. 2. liga – oblastní závody pořádané jako oficiální soutěže ČHS

  4. 3. liga – závody nižší úrovně pořádané jako oficiální soutěže ČHS

  5. Školní Boulder pohár mládeže

1.4. OFICIÁLNÍ SOUTĚŽNÍ ČINITELÉ SOUTĚŽÍ ČHS

 1. ČHS jmenuje následující oficiální soutěžní činitele na soutěže schválené ČHS:

  1. Hlavní rozhodčí

   Hlavní rozhodčí musí být držitelem národní licence Hlavní rozhodčí ČHS. Má celkovou pravomoc v soutěžním prostoru. Jeho pravomoc se týká i médií a všech osob nominovaných pořadatelem. Celková pravomoc Hlavního rozhodčího se týká všech aspektů průběhu soutěže. Hlavní rozhodčí předsedá poradám oficiálních soutěžních činitelů a organizačním a technickým poradám s pořadateli, trenéry a soutěžícími.

   Hlavní rozhodčí je zodpovědný za vydání výsledkové listiny, přijímání protestů a řešení a oznamování jakýchkoliv důležitých změn v programu soutěže.

   Hlavnímu rozhodčímu v jeho výkonu asistují pomocní rozhodčí (traťový rozhodčí, boulderový rozhodčí), jmenovaní pořadatelem soutěže. Hlavní rolí pomocných rozhodčí je posuzovat výkony soutěžících na cestách a na boulderech. Pomocní rozhodčí musejí být plně obeznámeni se všemi technickými pravidly a nařízeními platnými pro soutěže ČHS a v rámci svých povinností přijímají pokyny a pracují pod vedením Hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí je zodpovědný za informování všech pomocných rozhodčích ohledně aplikace pravidel ČHS ještě před začátkem soutěže.

   ČHS může také jmenovat dodatečné rozhodčí, případně rozhodčího-aspiranta, který prochází poslední fází výcviku držitele licence Hlavního rozhodčího ČHS.

   Hlavní rozhodčí musí předložit ČHS podrobnou zprávu o dané soutěži a o každém uchazeči na rozhodčího, který prochází konečnou fází svého výcvikového programu.

  2. Delegát ČHS

   Delegát ČHS se během konání soutěže věnuje všem organizačním záležitostem, které s ČHS souvisí. V jeho pravomoci je zajistit, aby příslušenství, vybavení a služby, které poskytuje pořadatel (jako registrace soutěžících a ostatních, služby zahrnující bodování a výsledky, zdravotnické, mediální a jiné vybavení) byly v souladu s regulemi ČHS. Delegát ČHS je členem odvolací poroty a má právo účastnit se všech porad s pořadateli soutěže. V nepřítomnosti Hlavního rozhodčího a před jeho příchodem na soutěž jedná Delegát ČHS v jeho zastoupení ve věcech organizace závodů v rámci soutěžního prostoru. Ve výjimečných případech má Delegát ČHS pravomoc přijmout a aplikovat nouzová opatření, jako je například přizpůsobení soutěžního formátu. Delegát je zodpovědný za vydání startovních listin.

   Delegát ČHS musí předložit ČHS podrobnou zprávu o dané soutěži.

   U soutěží, kde Delegát ČHS není právě přítomen, přebírá všechna jeho práva a povinnosti Hlavní rozhodčí.

 2. ČHS potvrzuje na soutěže schválené ČHS ve funkcích následující oficiální soutěžní činitele jmenované pořadatelem:

  1. Hlavní stavěč

   Hlavní stavěč pro závody nejvyšších soutěží a 1. ligy musí být držitelem národní stavěčské licence 1. úrovně (Hlavní stavěč ČHS) nebo mezinárodní stavěčské licence IFSC. Hlavní stavěč se radí se členy stavěčského týmu, který je jmenován pořadatelem před započetím soutěže, aby naplánoval a zkoordinoval veškeré záležitosti týkající se stavby a údržby cest, včetně podoby každé cesty nebo boulderu; upevnění chytů, bodů postupových jištění a jiného vybavení v souladu s nařízeními ČHS; opravy a čištění cest a instalaci a údržbu vybavení rozcvičovací zóny. Je zodpovědný za kontrolu bezpečnosti na každé cestě nebo boulderu, radí Hlavnímu rozhodčímu v technických otázkách v rámci soutěžního prostoru, asistuje při sestavování nákresu pro cesty v lezení na obtížnost, radí rozhodčím ohledně rozmístění kamer a ohledně maximálních časových limitů pro jednotlivá kola.

   Hlavní stavěč je členem odvolací poroty.

   V případě nemoci nebo absence hlavní stavěč za sebe nominuje jiného stavěče s licencí hlavního stavěče ČHS.

  2. Stavěč ČHS

   Stavěč ČHS je držitel národní stavěčské licence, který byl jmenován ČHS jako pomocník hlavního stavěče ve všech aspektech soutěže. ČHS může rovněž jmenovat další stavěče, kteří prochází výcvikem na získání stavěčské licence.

   Stavěči ČHS během přípravy soutěžních cest pomáhají pomocní stavěči, které zajistil pořadatel soutěže.

  3. Obsluha výsledkového servisu

   Zodpovídá za přípravu listin pro registraci závodníků, připravuje startovní a výsledkové listiny. Nahrává finální výsledky na stránky ČHS a předává datový soubor s výsledky po závodu správci rankingu na lezeni@navrat.name. Je schopná se orientovat v technických věcech související s průběžnými výsledky a obsluhou mobilních klientů při vkládání výsledků traťovými rozhodčími. Připravuje ve spolupráci s hlavním rozhodčím a technickým delegátem případné další informace, které je nutné zveřejnit. Má právo vstupovat do všech prostor soutěžního prostoru.

  4. Ředitel soutěže

   Ředitel soutěže úzce spolupracuje během konání soutěže se všemi soutěžními činiteli jmenovanými ČHS. Věnuje se všem organizačním záležitostem, které se soutěží souvisí. Jeho povinností je zajistit veškeré příslušenství, vybavení a služby nutné k bezproblémovému průběhu soutěže. Je zodpovědný za registraci soutěžících a trenérů, zajišťuje služby zahrnující bodování a výsledky, zdravotnický servis a další. Veškerou svou činnost podřizuje předpisům a směrnicím ČHS.

2. POŘADATEL

Pořadatelem závodů v oficiálních disciplínách (viz čl. 3.1) může být fyzická osoba registrovaná v Českém horolezeckém svazu (dále jen „ČHS“), nebo oddíl registrovaný v ČHS, nebo právnická či fyzická osoba s příslušným oprávněním. Vzájemné vztahy pořadatele a ČHS včetně jejich práv a povinností upravují prováděcí předpisy platné pro příslušný rok a smlouva uzavřená mezi ČHS a pořadatelem.

3. OBECNÁ PRAVIDLA

3.1. DISCIPLÍNY

 1. Soutěže ve sportovním lezení se dělí do následujících disciplín:

  1. Obtížnost: cesty se lezou s jištěním soutěžícího lanem a nejdelší dosažená vzdálenost v linii cesty určuje umístění soutěžícího.

  2. Boulder: řada jednotlivých, krátkých cest (boulderů) je lezena bez lezeckého lana, s ochrannými matracemi. Úhrnný počet bodů dosažených soutěžícím při lezení boulderů a počet pokusů nutných k jejich získání určuje umístění soutěžícího.

  3. Rychlost: cesty jsou lezeny s horním jištěním (top-rope). O umístění soutěžícího rozhoduje čas, potřebný k přelezení cesty.

  4. Boulder&Obtížnost: soutěží se v disciplínách Boulder a Obtížnost. Výkony v jednotlivých disciplínách se převedou na body a jejich součet určí celkové pořadí.

 2. Soutěže se mohou sestávat z oddělených soutěží pro lezení na obtížnost, boulderu a lezení na rychlost. V jednotlivé soutěži nemusejí být všechny disciplíny zastoupeny.

 3. Každá národní soutěž musí zahrnovat dvě kategorie: mužskou a ženskou.

 4. Národní soutěže mohou obsahovat cesty/bouldery, které jsou přelézány:

  1. za dodržení podmínek izolace - po schválené prohlídce cesty (pokud ji umožňuje daný formát), kdy soutěžícím není dovoleno vidět ostatní soutěžící v cestě nebo boulderu před svým pokusem;

  2. bez dodržení podmínek izolace - po předlezení cesty/boulderu předlezcem a/nebo po zhlédnutí pokusů ostatních soutěžících.

 5. Národní soutěže jsou vyhlašovány v mezinárodním nebo Open formátu. Tato informace musí být uvedena v propozicích závodu.

  1. Mezinárodní formát – počty postupujících závodníků do dalších kol se nenavyšují o zahraniční účastníky

  2. Open formát – počty postupujících závodníků do dalších kol se navyšují o zahraniční účastníky

3.2. BEZPEČNOST

 1. Pořadatel soutěže je zodpovědný za udržování bezpečnosti v soutěžním prostoru a ve veřejném prostoru ve vztahu k veškerým aktivitám spojeným s průběhem soutěže.

 2. Každý soutěžící bude považován za zcela a jedinečně zodpovědného za vybavení, které použije během soutěžního pokusu a/nebo během soutěže.

 3. Hlavní rozhodčí po poradě s Hlavním stavěčem má pravomoc dělat rozhodnutí související s otázkami bezpečnosti v soutěžním prostoru, včetně toho, že odmítne povolit start nebo pokračování jakékoliv části soutěže. Jakákoliv osoba, na kterou má Hlavní rozhodčí podezření, že porušila nebo pravděpodobně porušila bezpečnostní postupy, bude zbavena svých povinností a/nebo bude muset opustit závodiště.

 4. Jističi jmenovaní pořadatelem musí být vycvičeni pro soutěžní způsob jištění. Hlavní rozhodčí může pořadatelům kdykoliv v průběhu soutěže nařídit výměnu kteréhokoliv jističe. Je-li jistič vyměněn, nesmí mu být dovoleno nadále jistit jakéhokoliv soutěžícího v dané soutěži.

 5. Každá cesta nebo boulder musí být navržen(a) tak, aby se předešlo nebezpečí zranění soutěžícího při pádu, popřípadě zranění nebo omezení jakéhokoliv jiného soutěžícího nebo třetí osoby.

 6. Hlavní rozhodčí a Hlavní stavěč musejí zkontrolovat každou cestu nebo boulder před zahájením každého soutěžního kola, aby se zajistilo zachování bezpečnostních norem.

 7. Následující bezpečnostní opatření musí být dodržována při stavbě cest:

  1. Každý bod postupového jištění použitý v soutěži, včetně posledního, musí splňovat definici jistícího bodu.

  2. Tam, kde je potřeba prodloužit normální expresku, je nutno použít namísto kratší smyčky opět spojitou, strojově sešitou smyčku o stejné nosnosti. Oko smyčky je možné spojit lepicí páskou. Za žádných okolností není možné takovouto smyčku zkracovat nebo upravovat za pomoci uzlů. Za žádných okolností se nesmí použít řetěz z normálně dlouhých expresek (spojených jedna k druhé buď za pomoci karabiny Maillon Rapide nebo za pomoci karabin s pojistkou či bez ní). Není dovoleno používat svázané lano nebo svázanou plochou smyčku.

3.3. VYBAVENÍ

 1. Veškeré vybavení používané v soutěži – jak organizátorem, tak soutěžícími - musí být v souladu s odpovídajícími ČSN EN normami nebo srovnatelnými mezinárodními ekvivalenty pokud není ČHS uvedeno jinak a ve výjimečných případech hlavním rozhodčím. Aplikované normy v tuto chvíli jsou:

  Vybavení Aplikovaný standard

  Automatické jistící zařízení (rychlost)

  EN 341:2011 Class A

  Jistící zařízení (blokující)

  ČSN EN 15151-1

  Jistící zařízení (manuální)

  ČSN EN 15151-2

  Lezecký úvazek

  ČSN EN 12277 (typ C, děti <40kg nebo <140cm i typ B)

  Lezecké chyty

  ČSN EN 12572-3

  Lezecká lana

  ČSN EN-892

  Lezecké struktury

  ČSN EN 12572-1, ČSN EN 12572-2

  Karabiny (šroubovací zámek)

  ČSN EN 12275 (typ H)

  Karabiny (automatický zámek)

  ČSN EN 12275 (typ H)

  Expreska / popruh

  ČSN EN 566

  Expreska / karabina

  ČSN EN 12275 (typ B, typ D)

  Expreska / rychlospojka

  ČSN EN 12275 (typ Q)

 2. V rámci těchto požadavků musejí soutěžící v lezení na obtížnost a na rychlost používat jednoduché lano poskytnuté pořadateli (výjimkou je pouze použití automatického jistícího zařízení v případě lezení na rychlost). O frekvenci, se kterou se lano bude měnit, musí rozhodnout Hlavní rozhodčí.

3.4. ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

 1. Hlavní rozhodčí musí ověřit, že je na místě vhodně kvalifikovaný zdravotnický personál, aby bylo možné zajistit rychlou pomoc v případě jakékoliv nehody nebo úrazu jakéhokoliv člena týmu. Tento zdravotnický personál soutěže musí být přítomen od plánovaného otevření izolace nebo rozcvičovací zóny do konce pokusu posledního soutěžícího.

 2. Existují-li důvody věřit, že je soutěžící z jakéhokoliv důvodu nezpůsobilý soutěžit (např. zranění nebo nemoc), je Hlavní rozhodčí oprávněn vyžádat si prohlídku soutěžícího. Tu provede zdravotník pořadatele a bude spočívat v následujícím tělesném testu:

  1. Dolní končetiny: Soutěžící musí být schopen udělat pět po sobě jdoucích skoků na každé noze.

  2. Horní končetiny: Soutěžící musí být schopen udělat pět po sobě jdoucích kliků na obou rukou.

  3. Krvácení: Soutěžící musí být schopen zastavit krvácení, tak aby se krev nedostala na chyty. Bílý kapesník aplikovaný na ránu po zakrytí (např. páskou) nesmí vykazovat žádné známky krve.

   Jestliže si po výsledcích tohoto vyšetření zdravotnický personál myslí, že je soutěžící nezpůsobilý k soutěžení, Hlavní rozhodčí nesmí soutěžícího nechat soutěžit. Když se později objeví důkazy o tom, že se soutěžící zotavil, může požádat o opětné podstoupení tělesných testů. Jestliže si po výsledcích tohoto vyšetření lékařský personál myslí, že je soutěžící způsobilý k soutěžení, Hlavní rozhodčí musí soutěžícího nechat soutěžit.

 3. Za žádných okolností není možné přijímat zvláštní opatření na základě žádosti soutěžícího (např. slézaní z vrcholu boulderu na zem po žebříku).

3.5. STARTOVNÍ LISTINY

 1. Oficiální startovní listina kvalifikačního kola musí být sestavena neprodleně po ukončení registrace soutěžících v den závodu.

  Startovní listiny budou zveřejněny na oficiální soutěžní vývěsní tabuli a v izolaci a budou k dispozici členům soutěžní poroty, vedoucím týmů, komentátorovi a zástupcům médií.

 2. Startovní listiny pro každé nadcházející kolo soutěže budou sestaveny a vydány ve shodě s výše napsaným, a to poté, co budou vypsány oficiální výsledky a po uzavření veškerých protestů.

 3. Startovní listiny musejí obsahovat následující informace:

  1. Startovní pořadí;

  2. Jméno a příjmení soutěžícího;

  3. Státní příslušnost;

  4. Ročník narození soutěžícího;

  5. Časy otevření a uzavření izolace, je-li to relevantní;

  6. Čas startu kola;

  7. Jakoukoliv jinou informaci schválenou Hlavním rozhodčím.

 4. Startovní listiny nesmí obsahovat jména sponzorů nebo partnerů. Je povoleno uvádět pouze oddíl ČHS závodníka, členství v resortním centru (např. Victoria, Olymp apod.), individuální členství v ČHS nebo nic.

 5. Způsob přípravy startovních listin pro jednotlivé disciplíny je uveden v odstavci 4.3 pro obtížnost, odstavci 5.3 pro boulder a odstavcích 6.6, 6.7, 6.8 pro rychlost.

3.6. REGISTRACE

 1. Všichni soutěžící účastnící se nejvyšších soutěží, závodů 1. a 2. ligy musí mít platnou závodní registraci dle Směrnice o registraci závodníků

 2. Všichni soutěžící účastnící se nejvyšších soutěží, závodů 1. a 2. ligy se musí do závodu registrovat předem. Dodatečná registrace na místě nebude možná.

 3. Všichni soutěžící způsobilí soutěžit v některém kole soutěže se musejí zaprezentovat v registračním oddělení, a to v časovém limitu určeném pořadateli.

3.7. SOUTĚŽNÍ PROSTOR

 1. Soutěžní prostor musí být oddělen od jakéhokoliv veřejně dostupného prostoru

 2. Kouření v soutěžním prostoru je zakázáno.

 3. Žádný člen týmu u sebe nesmí mít žádné elektronické komunikační zařízení, když se nalézá v soutěžním prostoru, aniž by mu to povolil Hlavní rozhodčí.

 4. Soutěžící nesmí v průběhu prohlídky a lezení poslouchat žádné audio zařízení.

 5. Průběžné výsledky mohou být zobrazovány v izolaci nebo viditelné z izolace.

3.8. PŘÍSTUP DO SOUTĚŽNÍHO PROSTORU

 1. Pouze níže jmenované osoby mohou vstoupit do soutěžního prostoru:

  1. Soutěžní činitelé ČHS;

  2. Pořadatelé;

  3. Soutěžící oprávnění účastnit se aktuálního soutěžního kola;

  4. Oprávnění trenéři (jen Izolační zóna a Rozcvičovací zóna)

  5. Ostatní osoby zmocněné Hlavním rozhodčím. Tyto osoby musejí být během svého setrvání v soutěžním prostoru, v rámci zachování bezpečnosti v soutěžním prostoru a v rámci zabránění nepatřičného rozptylování soutěžících nebo kontaktu s nimi, pod dohledem k tomu zmocněného oficiálního činitele.

 2. Do soutěžního prostoru nesmějí jiná zvířata než asistenční pes. Výjimky z tohoto pravidla musí být schváleny Hlavním rozhodčím.

 3. Soutěžící musejí dodržovat podmínky izolace během celé doby, kdy se pohybují v soutěžním prostoru, a to včetně přípravných a soutěžních zón. To znamená, že nesmějí získávat jakékoliv informace od osob mimo soutěžní prostor, aniž by měli povolení od Hlavního rozhodčího. Při porušení tohoto pravidla bude soutěžící diskvalifikován.

3.9. PROHLÍDKA CESTY

 1. Před začátkem pokusu daného kola je soutěžícím registrovaným pro toto konkrétní kolo povolena prohlídka cesty, během níž mají příležitost si prohlédnout cestu(y) nebo boulder(y). Konkrétní pravidla pro tato pozorování jsou definována v příslušných odděleních týkajících se lezení na obtížnost, boulderu a rychlosti.

 2. Při prohlídce musejí soutěžící dodržovat pravidla izolace. Trenéři nesmějí soutěžící během pozorování doprovázet. Soutěžící musejí po dobu pozorování setrvat ve vyznačeném pozorovacím prostoru. Není povoleno lézt na stěnu nebo si stoupat na jakékoliv vybavení nebo nábytek. Soutěžící nesmějí žádným způsobem komunikovat s kýmkoliv mimo prostor pro prohlídku.

 3. Během času určeného k prohlídce cest nebo boulderů mohou soutěžící používat dalekohled, mohou si kreslit náčrtky (plánky) nebo si psát poznámky. Žádné jiné pozorovací nebo záznamové vybavení není povoleno.

 4. Soutěžící nesmí mít jiné informace o dané cestě nebo boulderu než ty, které získají v průběhu oficiální prohlídky nebo ty, které získají od Hlavního rozhodčího nebo Hlavního stavěče.

 5. Je na vlastní zodpovědnosti každého soutěžícího, aby se informoval o veškerých pokynech týkajících se dané cesty nebo boulderu.

3.10. PŘÍPRAVA PŘED LEZENÍM

 1. Po obdržení oficiálního pokynu k opuštění izolace a pokračování do přípravné zóny, nesmí soutěžícího doprovázet nikdo jiný než pověření činitelé.

 2. S příchodem do přípravné zóny soutěžící provede poslední přípravy před svým pokusem, nazuje si lezečky, naváže se na lano atd., cokoliv je relevantní pro daný typ soutěže.

 3. Veškeré používané lezecké vybavení, včetně navázání v případě lezení na obtížnost, musí být schváleno pověřeným činitelem jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska vyhovění předpisům ČHS, a to ještě předtím, než je soutěžícímu povoleno zahájit svůj pokus na cestě/boulderu. Každý soutěžící je výhradně zodpovědný za vybavení a oblečení, které při svém pokusu hodlá použít.

 4. Každý soutěžící se připraví na opuštění přípravné zóny a k přechodu do soutěžní zóny, když k tomu bude vyzván. Jakékoliv nepřiměřené zdržení v tomto ohledu může vyústit v obdržení žluté karty. Jakákoliv další prodleva bude mít za následek diskvalifikaci v souladu s částí 8.

3.11. OBLEČENÍ A VYBAVENÍ

 1. Veškeré vybavení, které soutěžící používá, musí být v souladu s příslušnými normami. Použití neschváleného vybavení nebo neschválené úpravy vybavení, uzlů, oblečení, jakýkoliv nesoulad s pravidly o reklamě, jakékoliv porušení jakékoliv části pravidel a nařízení ČHS týkajících se oblečení a vybavení, bude mít pro soutěžícího za následek disciplinární postih ve shodě s částí 8.

 2. Pořadatel má právo vybavit soutěžící jednotným soutěžním dresem – trikem. Soutěžící je povinen takový dres nosit v průběhu všech svých pokusů a při vyhlášení výsledků.

 3. Závodník

  1. musí mít:

   1. oblečení na horní i dolní části těla. V případě nevhodných klimatických podmínek může hlavní rozhodčí udělit výjimku z tohoto pravidla.

   2. během pokusu lezeckou obuv a v disciplínách, kde to je relevantní úvazek

  2. může použít:

   1. pytlík na magnézium a suché nebo tekuté magnézium pouze na své ruce. Nesmí být použité další činidla pro zvýšení přilnavosti (např. pryskyřice)

   2. elastické kompresní bandáže/zábaly (na horní nebo dolní končetiny)

   3. kineziologické a podobné pásky pokud je to nutné k prevenci nebo léčbě úrazu

   4. helmu

  3. nesmí během pokusu mít oblečené ani nést:

   1. audio zařízení jakéhokoliv popisu

   2. rukavice nebo chrániče kolen

    jiné než je speciálně povolené těmito pravidly.

  4. může přinést do svolávací zóny/tranzitní zóny, ale ne do soutěžní zóny

   1. tašky/batohy nebo jiná zavazadla

   2. bateriově napájené ventilátory nebo jiné zařízení

    přičemž hlavní rozhodčí může zakázat donešení těchto předmětů pokud by to obtěžovalo ostatní závodníky.

 4. Veškeré vybavení a oblečení musí být v souladu s následujícími pravidly týkajícími se reklamy:

  1. Pokrývka hlavy: Pouze jméno výrobce a/nebo logo;

  2. Úvazek: Jméno výrobce a/nebo logo a sponzorský nápis (y) – ne celkově větší než 200 čtverečních centimetrů;

  3. Pytlík s magnéziem: Jméno výrobce a/nebo logo a sponzorský nápis (y) – ne celkově větší než 100 čtverečních centimetrů;

  4. Nohy: Jméno výrobce a/nebo logo a sponzorský nápis(y) – ne celkově větší než 300 čtverečních centimetrů na každou nohu;

  5. Boty a ponožky: Pouze jméno výrobce a/nebo logo.

   Výrazy a loga označující oddílovou příslušnost, jsou povoleny na všech výše zmíněných položkách navíc k uvedeným velikostním omezením. Jakékoliv reklamní jméno nebo logo umístěné přímo na těle soutěžícího jako např. tetování se započítá do výše uvedených omezení pro příslušnou část těla.

  Porušení těchto pravidel bude mít za následek disciplinární postih ve shodě s částí 8.

 5. Oficiální startovní číslo dodané pořadatelem závodu musí být viditelně umístěné na zádech. Pořadatel může poskytnout další startovní čísla, která budou umístěna na nohavici kalhot.

3.12. ÚDRŽBA STĚNY

 1. Hlavní stavěč musí ověřit, že je v průběhu každého kola k dispozici zkušený tým údržby, aby bylo možné efektivně a bezpečně provést jakoukoliv údržbu nebo opravu nařízenou Hlavním rozhodčím. Bezpečnostní opatření musejí být striktně dodržována.

 2. Na základě pokynů od Hlavního rozhodčího musí Hlavní stavěč okamžitě zorganizovat opravné práce. Po skončení opravy musí Hlavní stavěč opravu zkontrolovat a informovat Hlavního rozhodčího o tom, jestli výsledek opravy nevyústil v nějaké nespravedlivé výhody/nevýhody pro následující soutěžící. Rozhodnutí Hlavního rozhodčího o tom, jestli pokračovat v daném kole nebo jej zastavit a začít od začátku, je konečné a nelze se proti němu odvolat.

3.13. TECHNICKÉ INCIDENTY

 1. Technický incident je jakákoliv událost, která pro soutěžícího vyústí ve znevýhodnění nebo v nespravedlivé zvýhodnění a kterou soutěžící svým počínáním nezpůsobil. Typy technických incidentů a opatření, následujících při jejich výskytu, to vše je specifikováno níže, v příslušných částech týkajících se lezení na obtížnost, boulderu a rychlosti.

 2. Obecně je třeba se technickým incidentem zabývat následujícím způsobem:

  1. Technický incident v případě, že je soutěžící v nepovolené poloze

   Je-li soutěžící v nepovolené poloze v důsledku technického incidentu, je jeho pokus ukončen. Hlavní rozhodčí musí okamžitě rozhodnout, zda ohlásit technický incident a povolit soutěžícímu dodatečný pokus v souladu s pravidly platnými pro technické incidenty té které disciplíny.

  2. Technický incident v případě, že je soutěžící v povolené poloze

   1. Je-li soutěžící v povolené poloze v důsledku technického incidentu oznámeného Hlavním rozhodčím, může se buď rozhodnout, že bude pokračovat v lezení nebo ohlásí technický incident. Rozhodne-li se soutěžící lézt dál, znamená to konec technického incidentu a v budoucnu nebude brán ohled na žádné protesty s tímto incidentem spojené.

   2. Je-li soutěžící stále v povolené poloze v důsledku technického incidentu ohlášeného soutěžícím, musí popsat podstatu technického incidentu a se souhlasem Hlavního rozhodčího může buď pokračovat, nebo nepokračovat v lezení. Rozhodne-li se soutěžící lézt dál, nebude v budoucnu brán ohled na žádné protesty s tímto incidentem spojené.

 3. Potvrzení nebo odmítnutí technického incidentu je v kompetenci Hlavního rozhodčího, který se v případě potřeby může poradit s Hlavním stavěčem. Rozhodnutí je konečné.

3.14. POUŽITÍ VIDEOZÁZNAMU PRO POTŘEBY ROZHODČÍCH

 1. Je nutno natáčet oficiální videozáznamy pokusů soutěžících při finálových a semifinálových kolech ve všech disciplínách.

 2. Je potřeba používat dostatečné množství kamer tak, aby bylo možné záznam zodpovědně použít při posuzování sporných momentů (porušení pravidel, posouzení technického incidentu, předčasný start, čas atd.). Doporučuje se, aby kameramanům, kteří musejí mít náležité zkušenosti s nahráváním lezeckých soutěží, asistovali pomocní rozhodčí. Před začátkem kola dá kameramanům Hlavní rozhodčí instrukce ohledně vhodných technik a postupů. Pozici kamer určí Hlavní rozhodčí po poradě s Hlavním stavěčem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby kameramani nebyli vyrušováni ve své práci a aby nikdo nevstupoval kameře do záběru.

 3. Pro potřeby rozhodčích je třeba zajistit monitor připojitelný k záznamu. Monitor je třeba umístit tak, aby rozhodčí mohli sledovat záznamový materiál a probírat jakoukoliv událost bez toho, aby záznam mohla zahlédnout nepovolaná osoba a bez toho, aby mohl rozhodčí při těchto debatách někdo poslouchat nebo vyrušovat, avšak dostatečně blízko ke stolu, za kterým rozhodčí sedí.

 4. Pro posuzování se smí používat pouze oficiální záznam a oficiální vysílání ČHS, pokud je k dispozici. Záznam si smí prohlížet pouze Hlavní rozhodčí, pomocní rozhodčí, Hlavní stavěč a Delegát ČHS, případně ředitel závodu, pokud je členem odvolací poroty.

 5. Na konci každého kola musí být záznam předán Hlavnímu rozhodčímu, pokud si ho vyžádá.

3.15. VÝSLEDKOVÉ LISTINY

 1. Na konci každého soutěžního kola je na základě práce rozhodčích sestavena a oficiálně písemně schválena Hlavním rozhodčím výsledková listina. Tento oficiální dokument je třeba neprodleně zveřejnit.

 2. Na konci soutěže je třeba připravit a vydat oficiální výsledkovou listinu, ukazující konečné umístění soutěžících, stejně tak jako jejich výsledky z dílčích kol soutěže. Listinu musí podepsat Hlavní rozhodčí.

 3. Veškeré oficiální výsledkové listiny je třeba vydávat ve formátu stanoveném ČHS, na oficiální soutěžní tabuli a kopie je třeba dát k dispozici oficiální soutěžním činitelům, komentátorovi a zástupcům médií. Oficiální výsledkové listiny musí obsahovat čas vydání.

3.16. HODNOCENÍ A ŽEBŘÍČKY

 1. Postupy pro individuální hodnocení soutěžících v průběhu soutěže jsou popsány v příslušných částech věnujících se lezení na obtížnost, boulderu a rychlosti.

 2. ČHS vydává následující společné žebříčky hodnocení:

  1. Český pohár, včetně Českého poháru mládeže a Českého poháru do 14 let

  2. Průběžný ranking.

  Podrobný popis způsobu sestavení žebříčku Českého poháru a průběžného rankingu je možné najít na webových stránkách ČHS v prováděcích předpisech pro daný rok.

3.17. ANTIDOPINGOVÉ TESTY

 1. Pořadatel musí ve spolupráci s ČHS zajistit, že antidopingové testy budou provedeny jak v souladu s národními nařízeními týkajícími se příslušných sportovních událostí, tak v souladu se světovými antidopingovými pravidly.

3.18. SLAVNOSTNÍ AKTY

 1. Není-li Hlavním rozhodčím určeno jinak, musejí se všichni soutěžící zúčastnit zahajovacího ceremoniálu, pokud se koná. V případě, že tak neučiní, budou soutěžící podrobeni disciplinárnímu postihu ve shodě s částí 8.

 2. Není-li výslovně Hlavním rozhodčím určeno jinak, zúčastní se 3 nejlepší finalisté slavnostního aktu udílení cen. V případě, že tak neučiní, budou podrobeni disciplinárnímu postihu ve shodě s částí 8.

4. LEZENÍ NA OBTÍŽNOST

4.1. OBECNĚ

 1. Tato pravidla je třeba číst ve spojitosti s částí 3, Obecná pravidla.

 2. Soutěže v lezení na obtížnost se konají na účelově vyrobených umělých stěnách s minimální výškou 10 metrů, které dovolují postavit cesty s minimální délkou 12 metrů a minimální šířkou každé cesty 3 metry. Hlavní rozhodčí může po úvaze povolit šířku menší než 3 metry na omezeném úseku cesty.

 3. Všechny soutěže v lezení na obtížnost se lezou se spodním jištěním soutěžícího. U vybraných kategorií mládeže je povoleno lézt s horním jištěním – top-rope. Příslušné kategorie jsou uvedeny ve výjimkách z pravidel pro závody mládeže příslušných lig.

 4. Soutěž v lezení na obtížnost se obvykle sestává z:

  1. kvalifikačního kola, které se musí odehrávat na dvou nestejných cestách. Obě cesty musí být přibližně stejného rázu a podobné technické obtížnosti. Cesty jsou přelézány po provedeném předlezení;

  2. finále (v případě Mistrovství i semifinále, všechny závody mládeže se lezou bez semifinále), které se odehrávají na jedné cestě a neprobíhá pro ně předlezení.

  V případě nepředvídaných událostí může Hlavní rozhodčí zrušit jedno z kol. Je-li jedno kolo zrušeno, pak se výsledky z předchozího kola počítají rovněž jako výsledky zrušeného kola. Pro kvalifikační kola platí odstavce 3.6, 3.8.1 a 3.8.2.

 5. Návrh cest:

  1. Každá cesta musí být postavena tak aby:

   1. se omezilo riziko zranění při pádu soutěžícího nebo jakékoliv třetí osoby. Nebo překážela jinému soutěžícímu.

   2. neobsahovala skoky směrem dolů

  2. Hlavní rozhodčí může povolit že:

   1. lano bude zapnuté do jednoho nebo více jistících bodů a

   2. bude použít „chytač“ k zajištění dodatečné bezpečnosti v nižších částech stěny

  ale pokud je to možné, návrh cesty by měl být udělaný tak, aby toto nebylo potřeba.

4.2. BEZPEČNOST A JIŠTĚNÍ

 1. Hlavní rozhodčí

  1. společně s Hlavním stavěčem musí zkontrolovat každou cestu před zahájením každého kola. Hlavní stavěč může označit, že jistící bod musí být z důvodu bezpečnosti zapnutý z příslušného chytu (Bezpečnostní chyt) nebo dříve. V těchto případech příslušný chyt a jistící body musí být zřetelně označené modrým křížem a upozorněno na tuto skutečnost během prohlídky cesty.

  2. rozhodne, zda má být lano vyměněno kdykoliv během soutěže

 2. Každý soutěžící musí mít nasazen úvazek. Hlavní rozhodčí nesmí povolit start soutěžícího, pokud má oprávněné důvody věřit, že úvazek soutěžícího je nebezpečný.

 3. Lezecké lano musí být pod kontrolou jednoho jističe, kterému pokud možno asistuje jeden pomocník. Každý jistič:

  1. musí používat jen manuálně ovládané jistící pomůcky (zakázány jsou veškeré blokující jistící pomůcky). Veškeré jistící prostředky musí být schváleny Hlavním rozhodčím;

  2. před každým pokusem musí zkontrolovat (nejlépe v přípravné zóně) že:

   1. úvazek soutěžícího je správně zajištěn

   2. lezecké lano musí být navázáno k úvazku soutěžícího za pomoci osmičkového uzlu zajištěného jedním uzlem navíc;

   3. je lezecké lano stočené nebo jinak uspořádané tak, že je možné jej okamžitě a správně používat;

  3. po celou dobu lezeckého pokusu soutěžícího na cestě musí jistič dávat neustále dobrý pozor na jeho postup a musí neustále povolovat lano o vhodnou délku, aby zajistil že:

   1. soutěžícího pohyby nebudou nijak omezovány příliš napjatým lanem;

   2. všechny pády budou zastaveny dynamickým a bezpečným způsobem

   3. soutěžící je bezpečně spuštěn na zem. Je třeba dávat pozor, aby se soutěžící nedostal do kontaktu s žádným na zemi nebo jinde umístěným zařízením.

   4. když se soutěžící pokusí zapnout lano do bodu postupového jištění, musí mít k dispozici dostatečně volné lano, pokud se zapnutí nepodaří, průvěs musí být okamžitě dobrán;

   5. soutěžící nebude vystaven žádným nepřiměřeným pádům;

   6. je věnována velká pozornost tomu, aby nebyl padající nebo spouštěný soutěžící vystaven žádnému nebezpečí zranění, způsobenému hranou převisu nebo jiným prvkem lezecké stěny.

 4. Jakékoliv napnutí lana může být považováno za umělou pomoc nebo překážku pro soutěžícího a v takovém případě musí Hlavní rozhodčí oznámit technický incident.

 5. Zatímco si soutěžící odvazuje lano od svého úvazku, jistič musí stáhnout lano dolů tak rychle jak to jde bez toho, aby se nadměrně zatěžovaly expresky. Na zodpovědnosti jističe je zajistit, že soutěžící co nejrychleji uvolní lezeckou zónu.

4.3. STARTOVNÍ LISTINY

 1. Startovní pořadí na první kvalifikační cestě bude náhodné. Startovní pořadí na druhé kvalifikační cestě bude stejné jako na té první, ale s posunem 50 %.

  Příklad 1. Sudý počet závodníků

  Při 20 soutěžících v dané kategorii, pak ten, který lezl jako 11. na první kvalifikační cestě, poleze na druhé cestě jako první.

  Příklad 2. Lichý počet závodníků

  Při 21 soutěžících v dané kategorii, pak ten, který lezl jako 11. na první kvalifikační cestě, poleze na druhé cestě jako první.

 2. Startovní pořadí v kolech následujících po kvalifikačním kole musí být opakem umístění v předchozím kole, např. nejlépe hodnocený soutěžící leze jako poslední. V případě společného umístění dvou a více soutěžících v předchozím kole bude jejich startovní pořadí v dalším kole určeno následovně:

  1. pokud jsou soutěžící uvedeni v aktuálním průběžném rankingu, lezou v obráceném pořadí, než jsou v něm uvedeni;

  2. pokud někteří soutěžící jsou a někteří nejsou v aktuálním průběžném rankingu, lezou nejprve ti, kteří v žebříčku nejsou;

  3. pokud soutěžící v aktuálním průběžném rankingu nejsou uvedeni, startují v náhodném pořadí. Losování pořadí se provede pro každé kolo nově.

4.4. PRŮBĚH SOUTĚŽE

 1. Semifinálové a finálová kola v lezení na obtížnost se musí konat za dodržení podmínek izolace. Soutěžící, kteří v těchto kolech startují se musí ohlásit v izolační zóně během kontroly docházky po oficiálním uzavření izolace. Soutěžící, kteří tak neučiní, nemohou v daném kole soutěžit.

 2. Musí se dodržet následující minimální časové mezery:

  1. Odpočinek mezi dokončením pokusu na první cestě a nástupem pokusu na druhé cestě musí být minimálně 30 minut.

  2. Konají-li se dvě návazná kola po sobě (kvalifikace – semifinále, semifinále – finále u závodů nejvyšších soutěží, kvalifikace – finále u závodů 1. ligy), musí být minimálně 2 hodiny mezi dokončením 1. kola posledním závodníkem dané kategorie a uzavřením izolace této kategorie pro kolo další. V nezbytných případech může Hlavní rozhodčí rozhodnout o zkrácení této doby, doba mezi dokončením 1. kola posledním závodníkem dané kategorie a uzavřením izolace této kategorie pro kolo další nesmí klesnout pod 1 hodinu a informace o tomto zkrácení pak musí být veřejně vyhlášena a vyvěšena na oficiální tabuli nejpozději 15 minut před startem prvního závodníka v poslední cestě 1. kola.

  3. Izolace by neměla být uzavřena dříve, než 1 hodinu před startem prvního závodníka. V případě více kategorií závodících na stejné cestě je myšlen první závodník první kategorie.

 3. Každý soutěžící musí zahájit pokus na jakékoliv cestě v pořadí definovaném oficiální startovní listinou. Start se nesmí přeplánovat, pokud soutěžící nemůže v daném čase odstartovat.

 4. Chyty na cestě je třeba čistit. Četnost čistění chytů určí Hlavní rozhodčí po poradě s Hlavním stavěčem. Maximální počet pokusů před každým čištěním je standardně 20 a nikdy nesmí překročit 22. Čistící úkony je v průběhu kola třeba rovnoměrně rozvrhnout. Četnost čištění je nutné soutěžícím oznámit v rámci technické instruktáže v izolaci a je třeba o něm informovat i na všech vydaných startovních listinách.

 5. Před zahájením finálového kola musí proběhnout představení soutěžících v daném kole. Finálové kolo pro jakoukoliv jednu kategorii nesmí trvat déle než 90 minut.

4.5. PROHLÍDKA CEST

 1. Kvalifikační cesty musí být demonstrovány předlezci

  1. pomocí videa přehrávaného ve smyčce v rámci rozcvičovací zóny. Video musí být spuštěno nejpozději 60 minut před plánovaným startem daného kola; nebo

  2. pokud video předlezení není možné, pak pomocí živého předlezení, které musí začít nejpozději 30 minut před pokusem prvního závodníka.

  Je vhodné, aby cesty pro muže byly lezeny mužem, cesty pro ženy ženou.

 2. V souladu s částí 3.9 obecných pravidel, soutěžící (jako skupina) mají povolenou prohlídku cest, které polezou za dodržení podmínek izolace.

 3. Čas na společnou prohlídku cesty před semifinálovým nebo finálovým kolem je 6 minut.

  1. Během této doby mohou soutěžící:

   1. se dotýkat prvního(ch) chytu(ů) za předpokladu, že obě chodidla zůstanou na zemi.

   2. používat dalekohled

   3. dělat si poznámky a nákresy rukou

   ale nesmí používat žádné nahrávací zařízení

  2. Na konci doby určené k prohlídce cesty se soutěžící musejí neprodleně vrátit do izolace, nebo v případě několika prvních soutěžících na startovní listině, do přípravné zóny, když je k tomu vybídnou rozhodčí. Každé nepřiměřené zdržení může vyústit v obdržení žluté karty, jakákoliv další prodleva bude mít za následek diskvalifikaci v souladu s částí 8.

4.6. PRŮBĚH LEZENÍ

 1. Stanovený časový interval na lezení je 6 minut ve všech kolech.

 2. V momentě, kdy soutěžící vejde do soutěžní zóny u paty lezecké cesty, má časový interval na přípravu 40 vteřin. Nezačne-li soutěžící po vypršení těchto 40 vteřin lézt, musí být ke startu okamžitě vyzván. Jakákoliv další prodleva bude mít za následek disciplinární postih v souladu s částí 8. Časový interval na přípravu platí i v případě lezení kol, pro které neplatí podmínky izolace.

 3. Každý pokus soutěžícího je považovaný za zahájený a čas (časový interval na lezení) se začne měřit v momentě, kdy obě chodidla soutěžícího opustí zem. Aby se předešlo pochybnostem, traťový rozhodčí určí, zda pokus začal nebo se jedná o úpravu postavení před startem.

 4. Soutěžící se v průběhu svého pokusu na cestě může ptát, kolik z času mu zbývá, přičemž Hlavní rozhodčí musí soutěžícího okamžitě informovat nebo někoho pověřit, aby soutěžícího informoval.

 5. Soutěžící v průběhu pokusu na cestě:

  1. nesmí čistit chyty

  2. soutěžící musí být stále v legitimní pozici.

  3. Soutěžící musí zapínat expresky ve správném pořadí.

  4. Zapínání expresky ze země je povoleno;

  5. Soutěžícímu musí být umožněno vypnout lano z poslední zapnuté expresky a znovu ho do ní zapnout;

  6. Pokud zapne soutěžící lano do karabiny v souladu s předchozími body, ale vytvoří tak „Z-klip“, musí jej soutěžící odstranit. Za tímto účelem je mu dovoleno odepnout a znovu zapnout (v případě nutnosti i slezením zpět) libovolnou z expresek v „Z-klipu“ zapojených. Po opravě musejí být všechna postupová jištění zapnuta.

 6. Pokus je považovaný za ukončený a měření času musí být zastaveno:

  1. pokud bylo lano zapnuto z regulérní polohy do poslední expresky. V případě cesty lezené top-rope (mládež), je nutné dosáhnout posledního chytu oběma rukama. Tento chyt musí být jasně označen a musí na něj být upozorněno při předlezení.

  2. spadnul

  3. pokus byl ukončen Hlavním rozhodčím

 7. Hlavní rozhodčí musí ukončit pokus soutěžícího jestliže:

  1. má-li za to, že další postup na trati by byl nebezpečný

  2. soutěžící

   1. překročil určený časový interval na lezení pro danou cestu

   2. vrátil se zpět na zem po zahájení pokusu na cestě

   3. využije jakoukoliv umělou pomůcku neuvedenou v pravidlech a neschválenou Hlavním rozhodčím.

 8. Hlavní rozhodčí může ukončit pokus soutěžícího jestliže:

  1. soutěžící již není v legitimní pozici, nebo

  2. nastal technický incident

 9. Za neuposlechnutí pokynu Hlavního rozhodčího ohledně ukončení pokusu bude soutěžící vystaven disciplinárnímu postihu v souladu s článkem 8.

4.7. HODNOCENÍ

 1. Nákres cesty musí být připravený Hlavním stavěčem za konzultace s Hlavním rozhodčím před startem každého kola soutěže. Bodování chytů bude uvedené v nákresu cestu a po dobu konání kola je neměnné. Každý nákres cesty:

  1. měl by být vyvěšený na oficiální nástěnce včetně bodování po skončení společné prohlídky a před zahájením daného kola.

  2. měl by být vyvěšený bez bodování ve svolávací zóně

 2. Každá cesta je posuzována alespoň jedním rozhodčím, kterému může asistovat osoba, která zapisuje každému soutěžícímu

  1. lezecký čas, který se měří na sekundy (zaokrouhleno dolů)

  2. dosažený výkon

 3. Pokud soutěžící během pokusu zůstal v legitimní pozici jeho výkon bude

  1. „TOP“ , pokud soutěžící zapnul poslední jistící bod během časového limitu pro lezení nebo

  2. hodnota nejvyššího chytu, definovaná v nákresu cesty, který byl soutěžícím držený nebo použitý předtím než:

   1. spadnul, nebo

   2. jeho pokus byl ukončený

 4. Pokud soutěžící nezůstal v legitimní pozici během jeho pokusu. Bude soutěžícímu zaznamenána hodnota chytu z nákresu, na kterém soutěžící byl ještě v legitimní pozici.

 5. Započítávají se pouze chyty dosažené rukama. U chytu, který je použitý bude započítána hodnota tohoto chytu se znaménkem (+). Toto hodnocení je lepší než držení stejného chytu.

 6. Hodnocení pokusu soutěžícího bude pozastaveno na posledním chytu v nákresu, který Hlavní stavěč považuje za poslední, ze kterého je možné zapnout nezapnutou expresku a soutěžící tento chyt drží nebo jej mine. A to až do okamžiku, kdy je tato expreska zapnuta.

 7. Chyt musí být jako takový definován Hlavním stavěčem před začátkem soutěžního kola a musí být zakreslen na nákresu cesty používaném traťovými rozhodčími k hodnocení nebo musí být při soutěži alespoň jedním soutěžícím úspěšně použit k postupu. Každému chytu je přiřazena bodová hodnota, definovaná vzestupnou číselnou řadou hodnot přiřazených jednotlivým chytům v linii cesty od nástupního chytu do posledního chytu v cestě.

 8. To, zda závodníci tečují či netečují následující chyt v linii cesty, není pro hodnocení znaménkem (+) podstatné.

4.8. POŘADÍ PO KAŽDÉM KOLE

 1. Po každém kole soutěže jsou soutěžící seřazení podle hodnocení v souladu s částí 4.7 v pořadí:

  1. soutěžící, kteří mají hodnocení TOP

  2. ostatní soutěžící sestupně podle dosaženého výkonu

 2. Nastane-li na nějaké pozici remíza, vezmou se v úvahu výsledky soutěžících z předchozího kola (zpětné hodnocení).

 3. Celkové pořadí v kvalifikaci se počítá jako geometrický průměr následujícím způsobem:

  \(PT = \sqrt{r_{1} \cdot r_{2}}\)

  Kde: \(PT\) = celkové body

  \(r_{1}\) = umístění na kvalifikační cestě 1 \(r_{2}\) = umístění na kvalifikační cestě 2.

  Nižší celkové body znamenají lepší skóre. Pro každou cestu platí následující: v případě remízy mezi dvěma nebo více soutěžícími, umístění každého z nich bude aritmetickým průměrem umístění všech remízujících. Například, je-li na 1. místě 6 remízujících soutěžících, pak průměrné bodové umístění bude 3,5 \((1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 \div 6 = 3.5) \) nebo jsou-li na 2. místě 4 remízující, bude průměrné bodové umístění každého z nich 3,5 \((2 + 3 + 4 + 5 = 14 \div 4 = 3.5)\). Při hodnocení je nutné počítat se všemi desetinnými místy, ale v oficiální výsledkové listině se uvedou pouze dvě.

 4. Jestliže soutěžící z jakéhokoliv důvodu nenastoupí do jedné z cest v kvalifikačním kole, bude tomuto soutěžícímu za cestu, kterou nenastoupil, přiřazeno umístění následující za posledním umístěným soutěžícím. Nenastoupí-li soutěžící na žádnou z cest, nebude hodnocen a výkon bude označen DNS nebo jinou případnou IRM.

 5. Nastane-li remíza ve finálovém kole poté, co bylo aplikováno zpětné hodnocení, rozhoduje o konečném umístění soutěžících čas dosažený ve finálovém kole tak, že nižší dosažený čas znamená lepší umístění. Pro tento účel musí být čas závodníků ve finále měřen oficiálním časoměřičem určeným Hlavním rozhodčím a tento čas bude zapsán do výsledkové listiny zaokrouhlený na sekundy směrem dolů. Čas je měřen od zahájení pokusu závodníka v cestě do jeho ukončení:

  1. zapnutím poslední expresky (dosažením topu),

  2. pádem,

  3. porušením pravidel, znamenajícím ukončení pokusu v cestě (nepovolená pozice, zapnutí expresek v nesprávném pořadí, překročení časového limitu, využití nepovolených částí stěny k lezení atd.).

Pokud dosáhnou remizující závodníci ve finálovém kole po uplatnění zpětného hodnocení i shodného času, budou hodnoceni na stejném místě. Nekonají se již tedy žádná superfinále.

Vzhledem k zavedení času jako jednoho z rozhodujících kritérií ve finále je povinností pořadatele zajistit alespoň pro finálové pokusy kameru a finále všech závodníků zaznamenat pro možnost eventuálních protestů proti času.

4.9. STANOVENÝ POČET SOUTĚŽÍCÍCH NA KAŽDÉ KOLO

 1. Část 4.9 je třeba číst ve spojení s výše popsanou částí 4.8, tedy dříve, než aplikujeme část 4.9, je třeba sestavit pořadí.

 2. Při závodech nejvyšších soutěží je počet soutěžících kvalifikujících se pro semifinále 20 a pro finále 8 soutěžících. V případě, že počet soutěžících, kteří se registrují na závod je menší než 20, pak se semifinálové kolo ruší a do finále postupuje 8 soutěžících.

 3. U ligových závodů všech úrovní se automaticky vynechává semifinále a do finále postupuje 8 soutěžících.

 4. Stanovená kvóta bude naplněna soutěžícími s nejlepším umístěním z předešlého kola poté co byly výsledky prohlášené za oficiální.

 5. Je-li stanovená kvóta přesažena v důsledku remízy soutěžících, pak se do dalšího kola soutěže kvalifikují všichni remízující soutěžící.

4.10. TECHNICKÉ INCIDENTY

 1. Za technický incident v soutěžích v lezení na obtížnost považujeme:

  1. Zlomený nebo uvolněný chyt;

  2. Nesprávně umístěná expreska nebo karabina;

  3. Napnuté lano, které soutěžícímu buď pomáhá, nebo brání;

  4. Jakákoliv jiná událost, která pro soutěžícího vyústí ve znevýhodnění nebo v nespravedlivé zvýhodnění a kterou soutěžící svým počínáním nezpůsobil.

 2. Jestliže soutěžící spadne a ohlásí, že za pád může technický incident, pak je okamžitě odveden do speciální izolace, kde musí vyčkat na rozhodnutí o vyšetření proklamovaného technického incidentu.

 3. V případě uznaného technického incidentu je soutěžícímu dán odpočinkový čas ve speciální izolaci s přístupem k rozcvičovacímu vybavení, přičemž během této doby nesmí soutěžící komunikovat s nikým jiným než se soutěžními činiteli ČHS a s organizátory.

  Odpočinkový čas soutěžícího před dalším pokusem je přibližně 1 minuta za každý chyt dosažený v cestě, než došlo k technickému incidentu. Soutěžící, kterého se to týká, má právo na maximální čas na zotavení 20 minut. V závislosti na požadavcích soutěžícího ohledně odpočinkového času v rámci maximálního limitu pak Hlavní rozhodčí rozhodne o tom, kdy bude následující pokus soutěžícího zařazen. Všichni soutěžící, kterých se to týká, musejí být o tomto zařazení informováni.

  V případě finálového soutěžního kola nesmí odpočinkový čas přesáhnout 20 minut od chvíle, kdy poslední soutěžící ukončil svůj pokus.

  V případě, že by byl nějaký nový pokus zařazen v jakémkoliv kole soutěže za posledního soutěžícího a že soutěžící, který utrpěl technický incident, se v tomto kole již umístil jako první, nebude mu nový pokus povolen.

 4. Po dokončení opakovaného pokusu na cestě se soutěžícímu započítává nejlepší z jeho pokusů.

4.11. PROTESTY

 1. Soutěžící nebo jeho trenér může proti rozhodnutí o ukončení pokusu podat okamžitý protest. Je-li takový protest podán, bude soutěžící odveden do speciální izolace. Protest je třeba podrobit postupu popsanému v části protesty a odvolací komise se protestu musí věnovat, co nejdříve to okolnosti dovolí. Je-li protest uznán, má soutěžící právo na nový pokus. Soutěžícímu je třeba umožnit odpočinek za podobných podmínek jako v článku 4.10.3 hovořícím o zotavení se soutěžících po technickém incidentu. Po dokončení nového pokusu na cestě se soutěžícímu započítává nejlepší z jeho pokusů.

4.12. POUŽITÍ VIDEOZÁZNAMU

 1. Má-li Hlavní rozhodčí za to, že je potřebné prohlédnout si videozáznam pokusu soutěžícího na cestě za účelem zhodnocení jeho výkonu, musí nejdříve soutěžícího ve shodě s pravidly nechat dokončit daný pokus. Jakmile soutěžící svůj pokus ukončí, musí ho Hlavní rozhodčí informovat, že jeho hodnocení v daném kole soutěže bude podléhat prozkoumání videozáznamu. Potvrzení hodnocení musí být provedeno co nejdříve.

 2. Oficiální videozáznam mohou používat rozhodčí pro potvrzení pravidel o držení/tečování v rámci hodnocení a umístění soutěžících na konci každého kola.

5. BOULDER

5.1. OBECNĚ

 1. Tato pravidla je třeba číst v souvislosti s částí 3, Obecná pravidla.

 2. Soutěže v boulderu se sestávají ze série krátkých lezeckých cest zvaných bouldery. Všechny bouldery musejí být přelezeny bez pomoci lan.

 3. Soutěže v boulderu obvykle sestávají z kvalifikačního a finálového kola, v případě finále formátem SP i semifinálového kola.

 4. Soutěž se může konat:

  1. ve dvou dnech. Pak se kvalifikace koná první den a finále druhý den.

  2. v jednom dni. Pak musí být minimálním časem prodlevy 2 hodiny mezi tím, co skončil poslední soutěžící z kvalifikace a uzavřením izolace finálového kola. Uzavření izolace nesmí proběhnout dříve než jednu hodinu před startem finálového kola.

 5. Přípustné systémy lezení boulderů v jednotlivých kolech jsou následující:

  1. kvalifikaci je možné lézt systémem:

   1. soutěžící se volně pohybují v prostoru závodu a pokusují bouldery v jimi zvoleném pořadí a za přítomnosti ostatních soutěžících (viz odstavec 5.5) bez dodržení podmínek izolace.

   2. Klasický formát – soutěžící lezou bouldery za dodržení podmínek izolace a bouldery pokusují všichni ve stejném pořadí a s pravidelným časovým intervalem na pokus a odpočinku (viz odstavec 5.6)

  2. finále je možné lézt systémem:

   1. Klasický formát – viz 5.1.5.a.ii

   2. Formát SP – leze se za dodržení podmínek izolace, všichni finalisté lezou nejprve první, pak druhý, atd. boulder.

  3. semifinále se leze pouze za dodržení podmínek izolace a bouldery pokusují všichni ve stejném pořadí a s pravidelným časovým intervalem na pokus a odpočinek (viz odstavec 5.6)

 6. Počet boulderů v kvalifikaci má být 5. Počet boulderů ve finále i semifinále má být 4.

  Počet boulderů v kvalifikačním kole a finále může být upraven Hlavním rozhodčím. Nesmí však v kvalifikaci přesáhnout 8 a klesnout pod 4 a ve finále a semifinále přesáhnout 6 a klesnout pod 4.

 7. Návrh boulderů

  1. Z bezpečnostních důvodů musí být prostor pod bouldry vybavený dopadovými matracemi. Je na zodpovědnosti Hlavního stavěče, aby byly matrace, poskytnuté pořadateli, náležitě umístěny, a aby byl počet a charakter boulderů přizpůsoben počtu dostupných matrací. Jsou-li matrace napojovány, je třeba zakrýt mezery mezi nimi, aby se předešlo tomu, že mezi ně soutěžící spadne;

  2. postaveny tak, aby nejnižší část těla soutěžícího nebyla nikdy výše než 3 metry nad matracemi;

  3. postaveny tak, aby neobsahovaly skoky po chytech směrem dolů.

  4. Počet lezeckých kroků na každém boulderu může být nejvýše 12 a průměrný počet lezeckých kroků na bouldery v jednom kole má být mezi 4 až 8.

  5. Každý boulder má jednoznačně označené následující pozice

   1. startovní pozici (nástup), odkud se pokus hodnotí jako úspěšně započatý. Nástup se skládá z chytu/chytů pro obě ruce a pro obě nohy. Jako startovní chyt nesmí být označeno prázdné místo nebo neohraničená plocha stěny.

   2. Jedním bonusovým bodem (tzv. zóna) bude hodnoceno držení určitého chytu na boulderu. Umístění tohoto chytu záleží na uvážení Hlavního stavěče. Tento chyt musí být zřetelně označen. Bonusový bod bude započítán i v případě, že soutěžící úspěšně přeleze boulder bez toho, aby bonusový chyt použil. Pro uznání zóny by měly být splněny následující podmínky: kontrolované držení označeného chytu, které bude uznáno při využití tohoto chytu k dosažení stabilní nebo kontrolované pozice.

   3. Konec boulderu (top) může být určen jako:

    1. kontrolované držení posledního chytu oběma rukama. Takový chyt musí být jasně označen;

    2. postavení soutěžícího na vrcholu stěny (pozor jen na omezení v odstavci 5.1.7b)

     Skupina chytů může být hodnocena a označena jako jeden chyt.

  6. Označení zmiňovaná v článcích 5.1.9, 5.1.10 a 5.1.11 musejí být stejná pro celý průběh soutěže. Barvy použité pro označení nástupu a topu musí být stejné. Odlišná barva musí být použita pro označení bonusového chytu (zóny). Obě tyto barvy musí být odlišné od barvy použité na ohraničení podle Lezecká stěna.2. Příklad musí být instalován na rozcvičovací stěně v izolační zóně.

  7. Je vhodné, aby bouldery byly postaveny tak, aby byly viditelné z jakéhokoliv místa v hledišti. V zájmu diváků by měly být všechny bouldery postaveny na vyvýšeném podiu.

 8. Každý závodník je povinen odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou kartu se záznamem svých pokusů nejpozději do 5 minut po skončení kola hlavnímu rozhodčímu nebo osobě jím určené, popř. u registrace. Nedodržení časového limitu pro odevzdání bude mít za následek nezapočítání výsledků kola, jehož zápis závodník včas neodevzdal.

5.2. SYSTEM PRO MĚŘENÍ ČASU

 1. Musí být použitý v každém kole pro zobrazení zbývajícího časového intervalu na přípravu a časového intervalu na lezení. Systém musí:

  1. být viditelný pro všechny soutěžící v soutěžní zóně a v každé tranzitní zóně

  2. zobrazovat zbývající čas v rámci příslušného časového intervalu, zaokrouhlený na celé sekundy

  3. oznamovat zvukovým signálem

   1. začátek a konec každého časového intervalu na lezení

   2. minutu do konce časového intervalu na lezení

   3. odpočítávání posledních pěti sekund každého časového intervalu

5.3. STARTOVNÍ LISTINY

 1. Při kvalifikaci lezené za dodržení podmínek izolace se startovní pořadí určí podle průběžného rankingu, a to ve shodném pořadí – nejlépe umístěný soutěžící leze první. Soutěžící neuvedení v aktuálním průběžném rankingu startují poslední v náhodném pořadí.

 2. Při kvalifikaci lezené bez dodržení podmínek izolace nastupují soutěžící na bouldery v libovolném pořadí podle vlastního výběru, viz odstavec 5.5.

 3. Startovní pořadí ve finále a semifinále musí být opakem umístění v předchozím kole, tedy nejlépe hodnocený soutěžící leze jako poslední. V případě shodného umístění soutěžících v kvalifikaci (případně i semifinále) bude jejich startovní pořadí v dalších kolech (finále, semifinále) následující:

  1. pokud jsou soutěžící uvedeni v průběžném rankingu, lezou v obráceném pořadí, než jak jsou v něm seřazeni;

  2. pokud někteří soutěžící jsou a někteří nejsou v aktuálním průběžném rankingu, lezou nejprve ti, kteří v žebříčku nejsou;

  3. pokud soutěžící v aktuálním průběžném rankingu nejsou uvedeni, startují v náhodném pořadí. Losování pořadí se provede pro každé kolo nově.

5.4. PROHLÍDKA BOULDERŮ

 1. V kvalifikaci lezené bez dodržení podmínek izolace je doba prohlídky součástí času kvalifikačního kola, závodníci proto v jejím průběhu mohou absolvovat své pokusy. Vede ji hlavní stavěč, který se závodníky prochází všechny bouldery. Soutěžící musejí po dobu prohlídky setrvat ve vyznačeném prostoru. Není povoleno lézt na stěny nebo si stoupat na jakékoliv vybavení nebo nábytek. Je dovoleno dotýkat se rukama pouze označených nástupních chytů s tím, že soutěžící nesmí opustit zem oběma nohama.

 2. V kvalifikaci, semifinále a ve finále lezeném klasickým formátem není žádný samostatný čas vyhrazený na prohlídku, prohlídka je zde součástí času vyhrazeného na přelezení boulderu. Soutěžící musejí po dobu prohlídky setrvat ve vyznačeném prostoru. Není povoleno lézt na stěny nebo si stoupat na jakékoliv vybavení nebo nábytek. Soutěžící nesmějí žádným způsobem komunikovat s kýmkoliv mimo vymezený prostor. Informace mohou dostávat pouze od Hlavního nebo pomocného rozhodčího přiděleného k danému boulderu. Je dovoleno dotýkat se rukama pouze označených nástupních chytů s tím, že soutěžící nesmí opustit zem oběma nohama.

 3. Před finálovým kolem lezeným systémem SP je společná prohlídka všech boulderů s tím, že na každý boulder je vyhrazen samostatný pozorovací čas 2 minuty. Soutěžící musejí po dobu prohlídky setrvat ve vyznačeném prostoru. Není povoleno lézt na stěny nebo si stoupat na jakékoliv vybavení nebo nábytek. Soutěžící nesmějí žádným způsobem komunikovat s kýmkoliv mimo vymezený prostor. Informace mohou dostávat pouze od Hlavního nebo pomocného rozhodčího přiděleného k danému boulderu. Je dovoleno dotýkat se rukama pouze označených nástupních chytů s tím, že soutěžící nesmí opustit zem oběma nohama.

 4. Fotografie nebo nákres každého boulderu může být vyvěšen v izolaci nebo tranzitni zóně pro příslušný boulder.

5.5. PRŮBĚH LEZENÍ – KVALIFIKACE BEZ DODRŽENÍ PODMÍNEK IZOLACE

 1. Při kvalifikaci lezené bez dodržení podmínek izolace lezou soutěžící bouldery v libovolném pořadí v rámci celkového časového limitu stanoveného pro celou kategorii.

 2. Po neúspěšném dokončení pokusu v jednom boulderu může závodník nastoupit znovu do téhož boulderu pouze pokud není u tohoto boulderu přítomen jiný/jiní soutěžící, který má zájem na něm uskutečnit svůj pokus. Pokud soutěžící dokončí pokus úspěšně, již se do něj nesmí vracet k dalším pokusům.

 3. Každý pokus soutěžícího musí začít z pozice popsané v odstavci 5.1.9.

 4. Jednotlivé chyty musejí být průběžně čištěny bouldrovým rozhodčím nebo personálem pořadatelů, tak, aby všichni soutěžící měli stejné podmínky.

 5. V souladu s pravidly upravujícími hodnocení pokusů mohou soutěžící:

  1. očistit si jakoukoliv část boulderu na kterou dosáhnout bez použití jiného chytu

  2. požadovat očištění jakékoliv části boulderu

   Pro tyto účely se smí používat pouze kartáče a pomůcky poskytnuté pořadateli.

 6. Rozdělení závodníků do kvalifikačních skupin je definováno následující tabulkou. Hlavní rozhodčí může navýšit minimální čas. Hlavní rozhodčí může navýšit i počet závodníků ve skupině, ale v tomto případě použije minimální čas platný pro tento navýšený počet.

  Počet boulderů Maximální počet závodníků Minimální čas

  8

  30

  90

  7

  27

  80

  6

  24

  70

  5

  21

  60

  4

  18

  50

 7. Hlavní rozhodčí po dohodě s Delegátem ČHS může po skončení registrace závodníků rozhodnout o maximálním počtu pokusů závodníka na boulder. Tento počet pokusů ale nesmí klesnout pod 5. O této skutečnosti musí být závodníci informování.

 8. Delegát ČHS po dohodě s Hlavním rozhodčím může povolit formát s jednou kvalifikační skupinou. V tomto případě musí být časový limit kola upraven tak, že základní časový interval je 115 minut pro maximálně 35 závodníků. Za každých dalších maximálně 5 závodníků se přidává 10 minut.

 9. Závodníci budou do kvalifikačních skupin rozděleni podle průběžného rankingu.

  Příklad 3.

  Závodu se účastní závodníci umístění v rankingu na místech 3, 6, 7, 8, 12, 18

  skupina 1. skupina 2

  3.

  6.

  7.

  8.

  12.

  18.

  Závodníci, kteří nejsou uvedení v aktuálním průběžném rankingu, budou do skupin rozděleni náhodně.

 10. Rozdělení proběhne po uzavření registrací a bude zveřejněno v systému registrací nejpozději den před konáním závodu.

5.6. PRŮBĚH LEZENÍ – KVALIFIKACE ZA DODRŽENÍ PODMÍNEK IZOLACE, SEMIFINÁLE A FINÁLE KLASICKÝM FORMÁTEM

 1. Při kvalifikaci lezené za dodržení podmínek izolace, semifinále a finále klasickým formátem musejí soutěžící lézt bouldery ve stanoveném pořadí. Po každém boulderu má soutěžící odpočinkový čas, který je stejný jako čas přidělený na přelezení boulderu, kterému se říká časový interval na pokus. Každý boulder musí obsahovat i jasně vyznačený prostor, odkud soutěžící boulder může vidět a který musí obsahovat bezpečnostní žíněnky.

 2. Časový interval na přípravu je 15 sekund.

 3. Časový interval na lezení je 5 minut.

 4. Soutěžící, kteří lezou, musejí s koncem časového intervalu ukončit lezení a vrátit se do prostoru pro odpočinek – přechodné izolace. Z tohoto místa nesmí být možné pozorovat žádný boulder. Soutěžící, kterému skončil odpočinkový čas, se musí přesunout k dalšímu boulderu nebo pokud dokončil všechny bouldery pak musí opustit soutěžní prostor. Hlavní rozhodčí nebo jím pověřená osoba musí zajistit, aby závodníci nebyli vypuštěni z přechodné izolace před koncem následující rotace.

 5. Každý pokus soutěžícího musí začít z pozice popsané v odstavci 5.1.9.

 6. V souladu s pravidly upravujícími hodnocení pokusů mohou soutěžící:

  1. očistit si jakoukoliv část boulderu na kterou dosáhnout bez použití jiného chytu

  2. požadovat očištění jakékoliv části boulderu

   Pro tyto účely se smí používat pouze kartáče a pomůcky poskytnuté pořadateli.

5.7. PRŮBĚH LEZENÍ – FINÁLE SYSTÉMEM SP

 1. Ve finálovém kole lezeném systémem SP musí být každý boulder lezen všemi soutěžícími podle pořadí jejich startovních čísel a teprve potom se soutěžící přesunou k dalšímu boulderu. Pokud obě kategorie lezou současně, pak pokusují současně boulder stejného pořadí, tedy pokud jedna kategorie skončí své pokusy dříve, počká, než druhá kategorie dokončí své pokusy, a poté se společně přesunou na další boulder.

 2. Doba lezení ve finále jsou 4 minuty. Jestliže soutěžící ukončí svůj pokus před uplynutím 4minutového limitu, musí se vrátit do přechodné izolace v tranzitním prostoru a další lezec v pořadí musí být připraven ihned zahájit svůj pokus.

 3. Každý pokus soutěžícího musí začít z pozice popsané v odstavci 5.1.9.

 4. V souladu s pravidly upravujícími hodnocení pokusů mohou soutěžící:

  1. očistit si jakoukoliv část boulderu na kterou dosáhnout bez použití jiného chytu

  2. požadovat očištění jakékoliv části boulderu

   Pro tyto účely se smí používat pouze kartáče a pomůcky poskytnuté pořadateli.

5.8. ZAČÁTEK A KONEC POKUSU

 1. Pokus se považuje za započatý, když závodník přeruší kontakt se zemí poslední částí těla.

 2. Pokus se považuje za ukončený když

  1. byl úspěšný

  2. soutěžící spadl, nebo se dotknul země po odstartování

  3. pokus byl ukončen bouldrovým rozhodčím, hlavním rozhodčím nebo delegátem ČHS.

5.9. HODNOCENÍ

 1. Každý boulder musí být hodnocen alespoň jedním rozhodčím, který zaznamenává

  1. počet pokusů, které provedl každý závodník. Pokud bude započítán pokaždé když závodník

   1. provede úspěšný nebo neúspěšný start

   2. před odstartováním se dotkne nebo použije jakýkoliv umělý chyt nebo strukturu jinou než

    1. startovní chyty

    2. jakýkoliv umělý chyt nebo strukturu, která je umístěna tak aby měnila použitelnou část jakéhokoliv startovního chytu („blokující chyt“)

   3. přidá jakékoliv značky

    a v případech [tib-3] a [tib-4] může být rovněž aplikováno disciplinární řízení dle 8.

  2. při kterém pokusu závodník kontroloval zónu

  3. při kterém pokusu závodník úspěšně dokončil boulder

 2. Pokus závodníka je považován za neúspěšný:

  1. závodník měl neúspěšný start

  2. závodník se dotknul bezpečnostní matrace po opuštění země

  3. vypršel časový interval na lezení

  4. závodník použil jakoukoliv nelegální pomoc

   a bouldrový rozhodčí rozhodne o ukončení daného pokusu

 3. Pokus závodníka je považován za úspěšný pokud je v kontrolované pozici:

  1. dotknul se oběma rukama TOPu, nebo

  2. postavil se na vrchol boulderu.

   a v každém případě bouldrový rozhodčí zvedne ruku a oznámí „TOP“

 4. Start závodníka bude posouzen jako:

  1. správný, když závodník docílil stabilní kontrolované pozice oběma rukama a oběma nohama na startovních chytech bez kontrolování nebo použití jakýchkoliv jiných umělých chytů nebo struktur. Aby se předešlo pochybnostem, závodník během startování může

   1. dotknout se, kontrolovat nebo použít jakoukoliv část lezeckého povrchu aby docílil startovní pozice

   2. dotknout se jakéholiv blokujícího chytu.

  2. nesprávný, když závodník

   1. nebyl úspěšný v dosažení stabilní kontrolované pozice oběma rukama a oběma nohama na startovních chytech nebo

   2. kontroloval nebo použil jiné než umělé chyty nebo jiné struktury, které nebyly označené jako startovní chyty, před dosažením stabilní kontrolované pozice oběma rukama a oběma nohama na startovních chytech

5.10. POŘADÍ PO KAŽDÉM KOLE

 1. Soutěžící který selhal nebo nemohl odstartovat, nebude hodnocený v příslušném kole a jeho výkon bude označen příslušným označením neplatného výsledku

 2. Po každém kole jsou soutěžící hodnoceni podle následujících kritérií:

  1. v sestupném pořadí počet úspěšně přelezených boulderů;

  2. v sestupném pořadí počet získaných zón, kdy bod je udělen když

   1. byl kontrolovaný chyt (libovolnou rukou) označený jako zóna, nebo

   2. byl úspěšně dokončený boulder bez kontrolovaného chytu, který byl označený jako zóna

  3. ve vzestupném pořadí celkový počet pokusů pro úspěšné přelezení těchto boulderů

  4. ve vzestupném pořadí celkový počet pokusů pro získané zóny.

 3. Nastane-li na nějaké pozici remíza, vezmou se v úvahu výsledky soutěžících z předchozího kola.

 4. Nastane-li remíza na prvních třech místech ve finálovém kole poté, co bylo aplikováno zpětné hodnocení, jejích umístění bude vyhodnoceno následovně:

  1. porovnáním nejlepších výsledků každého závodníka ve finálovém kole, počínaje počtem Topů získaných na první pokus, potom počtem Topů získaných na druhý pokus atd.

  2. pokud porovnání podle a. nerozhodlo, pak porovnáním ve finálovém kole počtu získaných Zón na první pokus, potom počtu Zón na druhý pokus atd.

  3. pokud soutěžící zůstali na prvním, druhém případně třetím místě stále nerozřazeni po aplikování a. a b., pak proces bude opakován s výsledky ze semifinálového kola, případně pokud je to možné z kvalifikačního kola. (např. pokud byla jen jedna skupina, případně více skupin lezlo identické bouldery)

  4. pokud soutěžící zůstali na prvním, druhém případně třetím místě stále nerozřazeni po aplikování a., b. a c., pak budou hodnoceni na stejné pozici.

 5. Nastane-li remíza na jiných místech, pak příslušní závodníci budou hodnocení na stejné pozici.

5.11. STANOVENÝ POČET SOUTĚŽÍCÍCH PRO KAŽDÉ KOLO

 1. Část 5.11 je nutné číst ve spojení s výše zmiňovanou částí 5.10, tedy dříve, než aplikujeme část 5.11, je třeba dokončit vypracování umístění.

 2. Stanovený počet soutěžících kvalifikujících se do finále v klasickém formátu je 8. Pokud je finále lezeno formátem SP, je stanovený počet soutěžících kvalifikujících se do finále 6. V případě finále ve formátu SP by mělo být součástí závodu semifinále, kde je stanovený počet soutěžících kvalifikujících se do semifinále 20. Pokud bude závod v propozicích uveden ve formátu finále SP a počet předregistrovaných závodníků v kategorii bude menší než 20, pak se semifinálové kolo nekoná a do finále poustupuje 6 závodníků.

 3. Stanovená kvóta bude naplněna soutěžícími s nejlepším umístěním z předešlého kola.

 4. Je-li stanovená kvóta přesažena v důsledku remízy soutěžících, pak se do dalšího kola soutěže kvalifikují všichni remízující soutěžící.

5.12. TECHNICKÉ INCIDENTY

 1. Pokud se soutěžící, zástupce soutěžícího nebo boulderový rozhodčí se domnívají, že nastal technický incident, musí to ohlásit hlavnímu rozhodčímu před zahájením dalšího pokusu. Technický incident se nebere v úvahu, pokud nastal po signálu oznamující konec časového limitu.

 2. Hlavní rozhodčí, po případné konzultaci s hlavním stavěčem určí, zda došlo k technickému incidentu. Aby se předešlo pochybnostem za technický incident se nepovažuje:

  1. přerušení pokusu soutěžícího z důvodu zastavení jeho krvácení

 3. Když nastane technický incident, pak první následující pokus soutěžícího, kterého technický incident postihl, na tom boulderu, kde technický incident nastal, je považován za pokračování původního pokusu.

  Pokud soutěžící, kterému se stal technický incident, dokončuje svůj pokus po opravě, má k dispozici zbytek časového limitu z momentu, kdy se technický incident objevil, s tím, že minimální čas jsou 2 minuty.

 4. V případě technického incidentu během kvalifikace lezené bez dodržení podmínek izolace se boulder po dobu opravy uzavře. Celkový časový limit se prodlouží o dobu potřebnou na opravu technického incidentu, pokud doba opravy přesáhne 10 minut.

 5. Technický incident během kol lezených klasickým formátem:

  1. Pokud je možné potvrzený technický incident opravit před koncem rotace, soutěžící má možnost ve svém pokusu (pokusech) pokračovat.

   1. Rozhodne-li se soutěžící lézt dál, znamená to konec technického incidentu a v budoucnu nebude brán ohled na žádné protesty s tímto incidentem spojené.

   2. Rozhodne-li se soutěžící ve svém pokusu v daném časovém limitu nepokračovat, pak soutěžící na daném boulderu, kde technický incident nastal, dokončí svůj pokus v časovém limitu určeném Hlavním rozhodčím.

  2. Jestliže není možné opravu dokončit před koncem rotace, pak bude v momentě, kdy zazní signál označující konec časového limitu, dané kolo pro soutěžícího, kterého technický incident postihl a pro soutěžící na předchozích boulderech Hlavním rozhodčím zastaveno. Ostatní soutěžící v kole pokračují. Po dokončení opravy má soutěžící, kterého technický incident postihl, k dispozici zbytek časového limitu z momentu, kdy se technický incident objevil s tím, že minimální časový limit bude 2 minuty. Poté soutěž znovu začne pro všechny soutěžící, jejichž pokusy byly zastaveny, a to signálem ohlašujícím časový limit.

 6. Nastane-li technický incident ve finále lezeném systémem SP, soutěžící, kterého technický incident postihl, se musí odebrat do přechodné izolace v tranzitní zóně a tam počkat na opravu. Po dokončení opravy se soutěžící musí vrátit k zopakování svého pokusu(ů).

  Soutěžící má k dispozici zbytek časového limitu z momentu, kdy technický incident nastal s tím, že minimální čas jsou 2 minuty.

5.13. POUŽITÍ VIDEOZÁZNAMU

 1. Oficiální videozáznam pokusů soutěžících může být použit Odvolací porotou při hodnocení oficiálních protestů.

6. LEZENÍ NA RYCHLOST

6.1. OBECNĚ

 1. Tato pravidla je nutné číst ve spojení s částí 3, Obecná pravidla.

 2. Soutěže v lezení na rychlost se konají na účelově vyrobených umělých stěnách s minimální výškou 9 metrů a minimální šířkou každé cesty 2,5 metru.

 3. Soutěže v lezení na rychlost se lezou bez dodržení podmínek izolace

 4. Soutěže v lezení na rychlost se odehrávají v těchto formátech:

  1. Klasický formát - soutěží se na dvou cestách podobné délky, profilu a obtížnosti

  2. Světový formát - soutěží se na dvou identických paralelních cestách

  3. Nominační formát – soutěží se na jedné cestě

 5. Kategorie B (U16), A (U18), J (U20) a Dospělí musí soutěžit Světovým, nebo Nominačním formátem a to výhradně na standardní cestě, jejíž parametry jsou definovány v pravidlech IFSC (Speed Licence Rules a Speed Route Plans)

 6. Soutěž v klasickém formátu sestává z kvalifikačního kola a finálových kol. Každý soutěžící leze v kvalifikaci a v každém kole finálové části obě cesty. Cesty ve finálových kolech musí být identické s cestami v kvalifikačním kole.

 7. Soutěž ve Světovém formátu sestává z kvalifikačního kola a finálových kol. Každý soutěžící leze v kvalifikaci dvě cesty, ale pouze jednu cestu ve vyřazovacích kolech finále. Cesty ve finálových kolech musí být identické s cestami v kvalifikačním kole.

 8. Soutěž v Nominačním formátu je jednokolová (tzn. bez finále). Závodník absolvuje cestu v šesti pokusech a je mu započítán nejlepší čas. Delegát ČHS může v odůvodněných případech rozhodnout o snížení počtu pokusů, ten však nesmí klesnout pod 4.

6.2. BEZPEČNOST

 1. Soutěžící může mít nasazené chrániče loktů nebo kolen.

 2. Všechny cesty se musejí lézt s horním jištěním (top-rope)

 3. Jištění soutěžících probíhá buď manuálně, nebo za pomocí automatického jistícího zařízení (naviják). Leze-li se na více cestách (Klasický nebo Světový formát), musí být pro obě cesty využito stejného způsobu jištění.

 4. Vratný jistící bod, resp. zařízení pro automatické jištění musí být umístěný nad/za koncový spínač časomíry nebo signalizační zařízení pro danou cestu.

 5. Umístění jistících bodů musí být takové, aby tyto body nepomáhaly, nebránily nebo neohrožovaly soutěžícího v lezení na cestě.

 6. V případě manuálního způsobu jištění platí:

  1. Soutěžící je jištěný zespodu. Lano se používá jednoduché.

  2. Horní jištění musí procházet skrze dva oddělené jistící body.

  3. Lezecké lano musí být připevněné k úvazku každého soutěžícího buď:

   1. za pomoci osmičkového uzlu, zajištěného dalším uzlem, nebo

   2. [[6.2.5.c.ii]]za pomoci karabiny se šroubovací pojistkou západky takového typu, který minimalizuje nebezpečí příčného zatížení a vycvaknutí lana z karabiny, nebo použitím dvou karabin se šroubovací pojistkou západky proti sobě. Lezecké lano musí být spojeno s karabinou/karabinami osmičkovým uzlem, zajištěným další uzlem.

  4. Každé lano je ovládáno dvěma jističi. Jističi musejí stát na takovém místě pod stěnou, aby se vyhnuli nebezpečí úrazu zaviněného pádem soutěžícího, padajícími chyty či jiným vybavením, které může nastat v průběhu lezení.

  5. Po celou dobu lezeckého pokusu soutěžícího na cestě musejí jističi dávat neustále dobrý pozor na jeho postup, aby zajistili, že:

  6. Pohyb soutěžícího nebude nijak omezován příliš napjatým lanem;

  7. Všechny pády budou zastaveny bezpečným způsobem;

  8. Soutěžící nebude vystaven žádným nepřiměřeným pádům;

  9. Je věnována velká pozornost tomu, aby nebyl padající soutěžící vystaven žádnému nebezpečí zranění způsobenému hranou převisu nebo jiným prvkem lezecké stěny.

  10. Po dokončení pokusu či po pádu je nutné soutěžícího spustit na zem. Je třeba dávat pozor, aby se soutěžící nedostal do kontaktu s žádným na zemi nebo jinde umístěným zařízením.

 7. V případě jištění pomocí automatického jistícího zařízení platí:

  1. Takové zařízení musí splňovat příslušné normy.

  2. Veškerá manipulace s tímto zařízením, jeho instalace na stěnu i způsob jeho připevnění k úvazku závodníka musí být v souladu s manuálem pro toto zařízení.

 8. Z cest je třeba odstranit všechno přebytečné vybavení (karabiny, expresky, nýty apod.). Nýty, které nelze odstranit, je možné používat při lezení jako stupy.

 9. Cesty je třeba postavit tak, aby si soutěžící příliš nepřekáželi a nemohli rozptylovat jeden druhého. Nejsou-li linie cest vertikální, měly by být odkloněny různými směry.

6.3. MĚŘENÍ ČASU NA CESTĚ

 1. Čas lezení se měří za pomoci elektro-mechanického zařízení, s přesností minimálně na dvě desetinná místa (0.01 vteřiny). Výsledkové listiny musí uvádět časy s touto přesností.

 2. Elektro-mechanický systém měření musí být schopen hlídat předčasný start. Za předčasný start se považuje reakční doba kratší než 0.1 vteřiny. Hlavní rozhodčí může povolit zařízení, které nekontroluje předčasný start.

  1. Pokud má jen jeden závodník kratší reakční čas, tak je tomuto závodníkovi přiřazen předčasný start

  2. Pokud mají oba závodníci kratší reakční čas, tak

   1. Závodník s menším (rychlejším) časem má přiřazen předčasný start

   2. Oba závodníci mají shodný reakční čas, pak není nikomu předčasný start přiřazen a následuje opakovaný start

 3. V případě poruchy zařízení časomíry v průběhu pokusu bude pro všechny soutěžící v daném rozřazovacím kole ohlášen technický incident.

6.4. DOKONČENÍ CESTY

 1. Pokus je chápán jako úspěšně dokončený v případě, že byl lezen v souladu s pravidly a soutěžící rukou stiskl spínač časomíry a časomíra se zastavila.

 2. Pokus soutěžícího je hodnocen jako neúspěšný když, kterýkoliv soutěžící poruší pravidlo o předčasném startu nebo když:

  1. se soutěžícímu nepodařilo zastavit časomíru

  2. zastavil pád nebo uklouznutí jinak než použitím nejvýše drženým/použitým chytem předtím než došlo k pádu/uklouznutí.

  3. Použije k lezení chyty nebo prvky vyčleněné v souladu s článkem Lezecká stěna.2;

  4. Použije k lezení boční nebo horní okraj lezecké stěny;

  5. Dotkne se jakoukoliv částí těla země poté, co nastoupil na cestu;

  6. Využije jakoukoliv umělou pomůcku neuvedenou v pravidlech a neschválenou hlavním rozhodčím.

6.5. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 1. Informace o předběžném umístění a dosaženém čase v každém kole soutěže musí být zveřejněna po stanovení výsledků.

  1. na elektronickém displeji (tabule nebo obrazovka), nebo

  2. na oficiální soutěžní nástěnce, pokud varianta a) není možná.

 2. Celkové výsledkové listiny musejí obsahovat časy soutěžících na všech cestách ve všech kolech.

6.6. KVALIFIKACE – KLASICKÝ FORMÁT

 1. Startovní pořadí kvalifikačního kola musí být opakem umístění v aktuálním průběžném rankingu. Soutěžící bez umístění začnou v daném kole jako první, a to v náhodném pořadí.

 2. Každý soutěžící leze nejdříve cestu 1. Po jejím úspěšném přelezení pak pokračuje na cestu 2.

 3. Každý soutěžící bude hodnocen na základě souhrnného času dosaženého na obou cestách.

 4. Soutěžící musí dokončit obě kvalifikační cesty, v opačném případě bude vyřazen a umístí se na posledním místě.

 5. V případě předčasného startu jednoho ze soutěžících, je tento vyřazen a druhý soutěžící následně absolvuje nový pokus samostatně. Soutěžící, který předčasně vystartoval, je zařazen na konec výsledkové listiny.

6.7. KVALIFIKACE – SVĚTOVÝ FORMÁT

 1. Obě cesty jsou lezeny zároveň a soutěžící lezou ve dvojicích. Soutěžící jsou rozděleni do dvou stejně (popř. téměř stejně) početných skupin.

 2. Každý závodník muže udělat jeden pokus na každé cestě, kromě:

  1. pokud je vyžadován opakovaný pokus po předčasném startu nebo technickém incidentu, pak musí být povolen další pokus

  2. pokud se závodník neohlásí po vyvolání, pak pokus proběhne bez něho.

 3. Každý závodník musí zůstat v soutěžním prostoru dle pokynu hlavního rozhodčího, dokud nedokončí své pokusy na obou cestách

 4. Startovní pořadí na první kvalifikační cestě bude náhodné. Startovní pořadí na druhé kvalifikační cestě bude stejné jako na té první, ale s posunem 50%.

  Příklad 4. Sudý počet závodníků

  Při 20ti soutěžících v dané kategorii, pak ten, který lezl jako 11. na první kvalifikační cestě, poleze na druhé cestě jako první.

  Příklad 5. Lichý počet závodníků

  Při 21ti soutěžících v dané kategorii, pak ten, který lezl jako 11. na první kvalifikační cestě, poleze na druhé cestě jako první.

 5. Minimální pauza mezi 1. a 2. cestou je 5 minut. Toto neplatí v opakovaném pokusu po předčasném startu.

 6. Soutěžící budou hodnoceni následovně:

  1. závodníci, kteří nebyli schopni zahájit oba své kvalifikační pokusy nebudou v kole hodnoceni a jejich výsledek bude označen jako DNS

  2. závodníci s předčasným startem v prvním nebo druhém pokusu budou hodnoceni na stejné pozici, a to poslední v daném kole

  3. v závislosti na bodech a., b.: závodníci, jejichž pokus nebo oba pokusy byly hodnoceny jako neúspěšné, budou hodnoceni na stejné pozici, a to před závodníky s předčasným startem

  4. v závislosti na bodech a., b., c.: závodníci s alespoň jedním platným časem budou seřazeni sestupně, přičemž závodník s rychlejším časem je umístěn lépe

   1. pokud dva nebo více závodníků má stejný čas, pak jsou setříděni podle druhého času, přičemž

   2. závodníci s platným časem jsou před závodníky bez platného druhého času.

   3. pokud více závodníků nemá druhý platný čas jsou hodnoceni na stejné pozici

 7. V případě předčasného startu při prvním pokusu jednoho ze soutěžících, je tento soutěžící vyřazen a nebude se dále účastnit závodu. Druhý soutěžící ihned absolvuje nový pokus samostatně.

6.8. FINÁLE – KLASICKÝ A SVĚTOVÝ FORMÁT

 1. Počet soutěžících ve finálovém kole:

  1. Do finálového kola postupují jen soutěžící, kteří nemají zaznamenaný předčasný start

  2. Je-li počet soutěžících, kteří dokončili kvalifikační kolo 16 nebo více, pak se do finále kvalifikuje 16 soutěžících;

  3. Je-li počet soutěžících, kteří dokončili kvalifikační kolo mezi 15 a 8, pak se do finále kvalifikuje 8 soutěžících;

  4. Je-li počet soutěžících, kteří dokončili kvalifikační kolo mezi 7 a 4, pak se do finále kvalifikují 4 soutěžící;

  5. Je-li počet soutěžících, kteří dokončili kvalifikační kolo menší než 4, pak je nutné kvalifikaci zopakovat, dokud se do finále nekvalifikují alespoň 4 soutěžící. Toto ustanovení neplatí v případě, že celkový počet soutěžících je menší než 4. V takovém případě se finálové kolo nekoná a výsledky jsou stanoveny na základě kvalifikačního kola.

  Finálové kolo se tedy může skládat z následujících fází: osmifinále, čtvrtfinále, vždy se skládá ze semifinále a finále.

 2. Finálové kolo se musí odehrávat jako série duelů, která se rozhodují na základě souhrnného času soutěžících na obou cestách – Klasický formát, nebo podle dosaženého času na jedné cestě – Světový formát.

  Celkové výsledky těch soutěžících, kteří ve vyřazovacím kole vypadnou v osmifinále (místa 9 – 16) a ve čtvrtfinále (místa 5 – 8), musejí být určeny podle nejlepšího času dosaženého v závodě (tréninkové kolo se nepočítá).

 3. Startovní pořadí pro první vyřazovací kola finále musí být stanoveno na základě umístění v kvalifikaci po prohlášení výsledků kvalifikace jako oficiální, a to následujícím způsobem:

  16 závodníků

  8 závodníků

  4 závodníci

  Číslo kola

  Pořadí z kvalifikace

  Číslo kola

  Pořadí z kvalifikace

  Číslo kola

  Pořadí z kvalifikace

  1

  1 proti 16

  1

  1 proti 8

  1

  1 proti 4

  2

  8 proti 9

  2

  4 proti 5

  2

  2 proti 3

  3

  4 proti 13

  3

  2 proti 7

  4

  5 proti 12

  4

  3 proti 6

  5

  2 proti 15

  6

  7 proti 10

  7

  3 proti 14

  8

  6 proti 11

  Startovní pořadí v následujících vyřazovacích kolech ukazuje následující [pavouk]:

 4. Startovní pořadí pro jednotlivá vyřazovací kola finálové části soutěže pro (shora) 16, 8 a 4 finalisty.

  Varianty pavouka

  Soutěžící uvedený ve vyšším rámečku schématu začne na cestě číslo 1 (Klasický formát), respektive leze cestu č. 1 (Světový formát).

 5. Pořadí v jakémkoliv finálovém kole bude určeno následovně:

  1. Pokud oba závodníci mají úspěšný pokus, pak vyhrává závodník s rychlejším časem

  2. Pokud závodník předčasně odstartoval, pak vyhrává druhý závodník. V případě předčasného startu na prvním rozběhu v klasickém formátu, musí postupující závodník absolvovat i druhou cestu sám.

  3. Pokud oba závodníci dosáhnou stejného času nebo nemají platný čas z jiného důvodu než předčasný start potom se příslušný rozběh opakuje. Pokud i po tomto rozběhu závodníci nebyli rozřazeni, pak budou porovnáni podle pořadí z kvalifikace. Aby se předešlo pochybnostem rozběh se neopakuje jestliže oba soutěžící nemohou odstartovat.

  4. Pokud se závodník neohlásí po vyvolání, pak vyhrává druhý závodník

 6. Vždy musí proběhnout rozřazovací kolo o třetí a čtvrté místo (malé finále), a to dříve, než proběhne finále o 1. na 2. místo.

 7. V případě předčasného startu v souboji o 1. místo musí vítěz absolvovat další pokus pro získání platného času.

 8. Každý závodník musí zůstat v soutěžním prostoru dle pokynu hlavního rozhodčího, dokud není vyřazen.

6.9. NOMINAČNÍ FORMÁT

 1. Startovní pořadí musí být náhodné

 2. Každý soutěžící bude hodnocen na základě nejlepšího času ze všech absolvovaných pokusů

 3. Minimální pauza mezi jednotlivými pokusy je 5 minut.

 4. Pokus se posuzuje podle bodů 6.4.1 a 6.4.2. V případě předčasného startu se pokus považuje jen za neúspěšný pokus.

 5. Remíza soutěžících:

  1. Nastane-li po porovnání nejlepších časů remíza dvou nebo více soutěžících, jsou tito soutěžící porovnání na základě druhého nejlepšího času, v případě shody pak třetího atd.

  2. V případě, kdy závodníci jsou stále na stejném místě, pak je lépe umístěn závodník s více platnými pokusy

  3. V případě, kdy závodníci jsou stále na stejném místě, jsou hodnoceni celkově na shodném místě.

 6. Pokud nominační formát probíhá na dvou standardních cestách, pak závodník absolvuje své pokusy střídavě na každé z nich.

6.10. HODNOCENÍ PO KAŽDÉM KOLE

 1. Po každém kole soutěže musí být určeno pořadí soutěžících v souladu s odstavci 6.6.3, 6.7.6 a 6.8.2.

 2. Remíza soutěžících:

  1. Nastane-li po kvalifikačním kole remíza dvou nebo více soutěžících na poslední příčce (příčkách), která(é) se ještě kvalifikuje(í) do finále, a je tak překročen počet stanovených soutěžících pro finále v souladu s článkem 6.8.1 a 6.10.1, pak musí mezi těmito soutěžícími proběhnout na cestě č. 1 další pokusy, dokud není remíza rozbita. Časy zaznamenané během těchto pokusů musí být použité pouze pro určení, kdo se kvalifikoval do finálového kola, a ne pro jiné účely.

  2. Nastane-li po kvalifikačním kole remíza dvou nebo více soutěžících na jakémkoliv jiném než na posledním kvalifikačním místě, budou tito soutěžící náhodně rozmístěni ve startovním pořadí;

  3. Nastane-li remíza ve finálovém kole, pak se postupuje v souladu s odstavcem 6.8.4

6.11. OFICIÁLNÍ TRÉNINK

 1. Pokud je to možné, závodníci by měli mít vyhrazen čas na oficiální trénink v závodních cestách před zahájením kvalifikačních kol. Čas zahájení tréninku oznámí hlavní rozhodčí při technickém meetingu (v případě nutnosti oznámí důvody, proč není oficiální trénink možný).

 2. Každý závodník má nárok na 1 tréninkový pokus v každé kvalifikační cestě. V případě předčasného startu závodník nebude zastaven.

 3. Trénink by měl obsahovat ukázku signálů startovacího zařízení včetně signálu pro předčasný start.

 4. Závodníci nastupují k tréninkovým pokusům ve stejném pořadí, jako je jejich startovní pořadí pro kvalifikace.

6.12. PRŮBĚH LEZENÍ

 1. Je-li soutěžící zavolán na start

  1. nejprve umístí nášlapnou desku (elektronický spínač) startovacího zařízení do místa vhodného pro svou startovní pozici (zhruba 10s). Během této doby se může dotýkat pouze prvních chytů a nesmí opustit zem

  2. umožní jističům zkontrolovat správně zapnutý úvazek a bezpečně připevnit jistící lano ke svému úvazku

  3. postaví se na přípravnou pozici určenou startérem zády ke stěně, ne dále než 2 metry před lezeckou stěnu.

 2. Umístění spínače startovního signálu musí být pro oba soutěžící ve stejné vzdálenosti. Startér musí zaujmout takovou pozici, aby ho žádný ze soutěžících neviděl. Startér nesmí být nikdo z oficiálních soutěžních činitelů ČHS.

 3. Jakmile jsou oba soutěžící připraveni před lezeckou stěnu, startér musí říct „Na místa“ nebo „At your marks“. S povelem „Na místa“ se každý soutěžící postaví na startovní pozici: soutěžící má jednu nohu na nášlapné desce (elektronickém spínači), druhá noha může být v jakékoliv pozici a jedna nebo obě ruce jsou na závodníkem zvoleném nástupním chytu (na zaujetí startovní pozice má závodník zhruba 4s). Když jsou lezci na místech v klidu ve startovní pozici, pak startér řekne „Ready!“ a následně spustí elektronické startovací zařízení nebo, v případě používání manuální časomíry, řekne „Go!“ Veškeré ústní instrukce musejí být hlasité a jasně slyšitelné. V případě používání manuální časomíry se pauza před startovním signálem musí během závodu měnit, ale nikdy nesmí přesáhnout 2 vteřiny.

  Poznámka
  Elektronické startovací zařízení dle standardů IFSC generuje tři zvukové signály (pípnutí) se sekundovou pauzou. Dva první signály mají identický tón, třetí signál má vyšší tón. Třetí (vyšší) tón je signálem ke startu.
 4. Startér musí vrátit závodníky do přípravné pozice, pokud nastane z jakéhokoliv důvodu následující situace mezi signálem „Na místa“ a „Ready“:

  1. Startér vyhodnotí, že kolo nemůže proběhnout

  2. Závodník zvednutím ruky informuje, že není připraven odstartovat

 5. Nikde nesmí být nikde slyšet žádný hluk ani nic jiného, co by mohlo soutěžící rozptylovat a zabránit tak tomu, aby byl povel ke startu jasně slyšitelný všemi soutěžícími a/nebo rozhodčími.

 6. V případě předčasného startu musí startér okamžitě zastavit oba soutěžící. Povel „Stop!“ musí být jasný a hlasitý a musí zaznít, i když informuje měřící zařízení o předčasném startu.

 7. Pokud závodník poruší pravidla 6.12.1 a 6.12.3. Startér musí vrátit oba závodníky do přípravné pozice. Hlavní rozhodčí může udělit závodníkovi disciplinární postih ve shodě s bodem 8.

 8. Předčasný start je definován, pokud závodník dle rozhodnutí startéra:

  1. opustí nášlapnou desku startovacího zařízení mezi pokynem startéra „Ready“ a signálem pro start, nebo

  2. reakční doba závodníka na startovní signál je nižší než 1/10 sekundy

   Poznámka
   rozhodnutí o předčasném startu dle bodu b. lze uplatnit pouze v případě, že je využito elektronické startovací zařízení s ověřeným systémem měření reakční doby.
 9. Na konci každé cesty musí soutěžící zastavit časomíru tím, že rukou stiskne její spínač.

 10. Závodník má v cestě jeden pokus, pokud nedojde k technickému incidentu.

 11. Každá cesta na rychlost bude vyčištěna po skončení oficiálního tréninku a před zahájením finálových rozběhů.

6.13. TECHNICKÉ INCIDENTY

 1. Technický incident v soutěžích v lezení na rychlost definujeme jako:

  1. Zlomený nebo uvolněný chyt;

  2. Napnuté lano, které soutěžícímu pomáhá;

  3. Příliš povolené lano, které soutěžícímu překáží;

  4. Zjevná nebo systematická porucha systému časomíry;

  5. Jakákoliv jiná událost, která pro soutěžícího vyústí ve znevýhodnění nebo v nespravedlivé zvýhodnění a kterou soutěžící svým počínáním nezpůsobil.

 2. Pokud účastnící se závodník, nebo jeho oficiální doprovod si myslí, že nastal technický incident, musí o něm okamžitě informovat hlavního rozhodčího před startem dalšího rozběhu.

 3. Za účelem rozhodnutí o technickém incidentu může hlavní rozhodčí dle potřeby využít oficiální video záznam, požadovat otestování systému nebo požádat stavěče nebo jinou osobu z řad pořadatelů o vylezení cesty a zmáčknutí horního tlačítka.

 4. Jestliže technický incident může být opraven a má se zato, že ovlivnil jen jeden rozběh, pak závodníci, které technický incident přímo ovlivnil, opakují svůj pokus.

 5. Jestliže technický incident nemůže být opraven nebo se má zato, že ovlivnil všechny soutěžící v příslušném kole, pak hlavní rozhodčí může buď zrušit aktuální kolo a všechny následující nebo zrušit a restartovat celé kolo.

 6. V případě technického incidentu v kvalifikaci má soutěžící nový pokus, při kterém leze sám. V případě technického incidentu, který soutěžícího poškodil, se do výsledků počítá lepší dosažený výkon. Jinak se počítá výkon dosažený v náhradním pokusu.

  Pokud je soutěžící postižen technickým incidentem v průběhu jakéhokoliv rozřazovacího kola ve finále, pak jeho soupeř musí pokračovat v lezení. Je-li technický incident uznán, pak musejí rozřazovací kolo opakovat oba soutěžící, pokud soutěžící, který neutrpěl technický incident, nebyl již vyřazen. Pak by lezl soutěžící postižený uznaným technickým incidentem sám.

  Soutěžící postiženi technickým incidentem mají nárok na minimální čas 5 minut na zotavení.

7. BOULDER & OBTÍŽNOST

7.1. OBECNĚ

 1. Pro tuto disciplínu platí mezinárodní IFSC pravidla v originálním jazyce, jelikož se nepředpokládá konání tuzemských závodů v této disciplíně v roce 2023.

8. DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ

8.1. ÚVOD

 1. Hlavní rozhodčí má celkovou pravomoc nad činnostmi a rozhodnutími týkajícími se soutěžního prostoru.

 2. Hlavní rozhodčí má oprávnění přijmout následující opatření v případě porušení pravidel soutěže, co se týče nekázně kteréhokoliv člena týmu:

  1. neoficiální, slovní napomenutí;

  2. oficiální napomenutí doprovázené ukázáním žluté karty.

 3. V nejbližší vhodné chvíli po vydání žluté nebo červené karty musí Hlavní rozhodčí:

  1. předložit písemné vyjádření týkající se provinění vedoucímu týmu soutěžícího (nebo danému soutěžícímu v případě nepřítomnosti vedoucího týmu) a toho, zdali Hlavní rozhodčí hodlá danou záležitost předat k posouzení Disciplinární komisi ČHS.

  2. pokud bude přestupek dále řešen Disciplinární komisí ČHS musí dále bez zbytečného prodlení předat Disciplinární komisi ČHS: kopii tohoto písemného vyjádření společně s detailní zprávou týkající se daného přestupku proti pravidlům, jakýmkoliv důkazním materiálem a jakýmkoliv návrhem dalšího postupu ohledně zvážení případných dalších postihů.

 4. Složení a způsob práce disciplinární komise popisují příslušné dokumenty ČHS – Stanovy ČHS a Disciplinární řád ČHS.

8.2. ŽLUTÁ KARTA

 1. Žlutá karta může být v souladu s výše zmíněným článkem 8.1.2.b udělena za jakékoliv z následujících porušení pravidel:

  1. za porušení kterýmkoliv členem týmu v soutěžním prostoru:

   1. nesportovní chování relativně malé povahy

   2. použití obscénního nebo urážlivého jazyka nebo chování relativně mírné povahy

  2. vzhledem k pokynům oficiálního činovníka ČHS, za neuposlechnutí takových pokynů jako

   1. nepřiměřené zdržení při návratu do izolace, když k tomu dá Hlavní rozhodčí pokyn;

   2. nepřiměřené zdržení mezi opuštěním přípravné zóny a příchodem do soutěžní zóny, když je k tomu dán pokyn;

   3. neschopnost odstartovat v souladu s pokyny Hlavního rozhodčího

  3. Vzhledem k vybavení a slavnostním aktům, za:

   1. porušení pravidel a nařízení ČHS ohledně vybavení a oblečení platných pro danou soutěž;

   2. nenošení dresu poskytnutého pořadatelem soutěže;

   3. nenošení startovního čísla poskytnutého pořadatelem soutěže;

   4. neúčast soutěžících na zahajovacím ceremoniálu;

   5. neúčast tří nejlepších finalistů při udílení cen;

 2. Oficiální doprovod týmu po obdržení žluté karty nesmí mít povolen přístup do jakékoliv zóny soutěžního prostoru během konání soutěže, z důvodu prospěchu týmu.

8.3. DISKVALIFIKACE (DSQ)

 1. Hlavní rozhodčí je oprávněný diskvalifikovat libovolného člena týmu.

 2. Následující porušení pravidel budou potrestána udělením červené karty a okamžitou diskvalifikací soutěžícího ze soutěže a mohou být podstoupena disciplinární komisi:

  1. použití neschváleného vybavení;

  2. nepovolené použití jakéhokoliv způsobu komunikace v rámci soutěžního prostoru.

  3. s ohledem na každé kolo, které probíhá za dodržení podmínek izolace, získáním nebo poskytnutím informací jinak, než umožňují podmínky izolace včetně, ale ne omezeno jen na

   1. od libovolné osoby mimo soutěžní prostor

   2. od libovolné osoby, která již absolvovala příslušnou cestu/boulder

  Aby se předešlo pochybnostem, v soutěžních kolech, kde se podmínky izolace neaplikují, mohou soutěžící získávat informace od jiných členů týmu, kteří jsou mimo soutěžní prostor. a to jak před pokusem, tak i během jejich pokusu.

8.4. DISKVALIFIKACE ZA CHOVÁNÍ (DQB)

 1. Hlavní rozhodčí je oprávněný diskvalifikovat za chování libovolného člena týmu. Jakákoliv diskvalifikace za chování bude potrestána udělením červené karty a bude postoupena Disciplinární komisi ČHS. A dále okamžitou diskvalifikací dané osoby ze všech soutěží dané Soutěže.

 2. Následující záležitosti budou mít za následek okamžitou diskvalifikaci za chování:

  1. nepodvolení se pokynům rozhodčích, pořadatelů nebo soutěžních činitelů ČHS, pokud se tak děje v soutěžním prostoru

  2. odmítnutí se podrobit soutěžnímu testu Indexu tělesné hmotnosti (BMI) na pokyn Hlavního rozhodčího

  3. rozptylování jakéhokoliv sportovce nebo překážení sportovci, který se připravuje nebo již leze svůj pokus na cestě;

  4. odmítnutí podřídit se nařízením o reklamě platným pro oblečení a vybavení;

  5. získání dvou žlutých karet stejnou osobou během jedné soutěže

  6. Nesportovní chování nebo jiná vážná výtržnost v průběhu soutěže;

  7. Hrubé, výhružné nebo násilné chování ve vztahu k soutěžním činitelům ČHS, pořadatelům, členům týmů (včetně sportovců) nebo jakékoliv jiné osobě.

 3. Přestupky spáchané libovolným členem týmu mimo soutěžní prostor, ale ve veřejné aréně, v dějišti soutěže nebo v ubytovacích nebo jiných zařízeních se soutěží spjatých:

  1. značně nesportovní chování nebo jiná vážná výtržnost;

  2. hrubé, výhružné nebo násilné chování ve vztahu k soutěžním činitelům ČHS, pořadatelům, členům týmů (včetně sportovců) nebo jakékoliv jiné osobě.

 4. Kroky, které následují v případě postoupení přestupku Disciplinární komisi ČHS, jsou stanoveny Disciplinárním řádem ČHS.

8.5. DŮSLEDKY DISCIPLINÁRNÍHO POSTIHU

 1. Soutěžící, který je diskvalifikován nebo je diskvalifikován pro chování nebude hodnocen na žádné soutěži, která tvoří společnou jednu soutěž.

 2. Udělení třetí žluté karty v jedné sezóně bude mít za následek jeden z následujících postihů:

  1. V případě, že je soutěžící již přihlášen pro nadcházející soutěž ČHS započítávající se do průběžného rankingu, nebude soutěžící způsobilý se této soutěže zúčastnit;

  2. Není-li použitelná možnost a., pak soutěžící nebude způsobilý zúčastnit se další soutěže ČHS započítávající se do průběžného rankingu ve stejné disciplíně, jako v té, kde soutěžící obdržel třetí žlutou kartu.

8.6. OSTATNÍ OSOBY

 1. Hlavní rozhodčí je oprávněn vyzvat jakékoliv osoby, které jednají v rozporu s pravidly, k okamžitému opuštění soutěžního prostoru a je-li to nutné, může pozastavit veškerou soutěžní činnost do doby, než bude jeho požadavku vyhověno.

9. PROTESTY

9.1. OBECNĚ

 1. Všechny písemné a ústní protesty a oficiální reakce se musejí odehrávat v češtině.

 2. Písemný protest musí být na formuláři ČHS nebo na papíru obsahující stejné informace.

 3. Protest může být uznán pouze v případě, pokud jiné body těchto pravidel neurčují jinak:

  1. je-li spojen se zaplacením oficiálního protestného.

  2. je podepsaný zástupcem soutěžícího (vedoucí týmu) nebo soutěžícím, pokud vedoucí týmu není přítomen

  3. obsahuje konkrétní článek pravidel na jehož základě je protest podán a jméno soutěžícího nebo skupiny soutěžících, na které se protest vztahuje

 4. Bez ohledu na 9.1.3. může odvolací porota rozhodnou o neplatnosti jakéhokoliv protestu

  1. byl podán mimo definované časové intervaly

  2. protest je založen na skutečnosti, která neodpovídá žádnému článku pravidel

  3. odvolací porota se shodne, že protest není platný

 5. Po přijetí protestu nejprve odvolací porota vyhodnotí příslušný protest, zda je:

  1. neplatný – v tomto případě je formulář s protestem vrácený a neplatí se poplatek za protest. Formulář je zároveň takto i označen

  2. platný – v tomto případě se odvolací porota bude protestem zabývat

9.2. SOUTĚŽNÍ ODVOLACÍ POROTA

 1. V případě písemného nebo ústního protestu v souladu s článkem 9 musí Hlavní rozhodčí shromáždit Odvolací porotu.

 2. Členy Odvolací poroty budou Hlavní rozhodčí, Delegát ČHS a Hlavní stavěč. V případě, že byl Hlavní rozhodčí původcem rozhodnutí, které protest vyvolalo, nastoupí na jeho místo v Odvolací porotě Ředitel závodu (pozn. pokud na závod není jmenován delegát ČHS, zůstává Hlavní rozhodčí členem Odvolací poroty na základě odstavce 1.4.1.b..

 3. Pokud jsou dostupné důkazy a materiály neprůkazné nebo nemůže-li se Odvolací porota jednohlasně shodnout na posouzení protestu, pak platí původní rozhodnutí. Protest v tomto případě bude označen „nerozhodnutelný“ a neplatí se poplatek za protest.

 4. Rozhodnout je třeba tak rychle, jak to okolnosti dovolí. V případě písemných protestů musí být písemné rozhodnutí Odvolací poroty předáno Hlavním rozhodčím osobě, která oficiálně protest podala nebo, v případě protestu podle níže zmíněného článku 9.5.3.b., je třeba informovat vedoucího týmu a/nebo soutěžícího.

9.3. PROTESTY PROTI BEZPEČNOSTI

 1. Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení těchto pravidel lze podat protest, pokud je možné, že existuje nějaké bezpečnostní riziko. Takový protest musí být:

  1. podaný písemně a neplatí se poplatek za protest

  2. podepsaný třemi (3) různými osobami z oficiálního doprovodu týmu, každá z jiného týmu

  a odvolací porota musí bez odkladu rozhodnout a aplikovat opatření vedoucí k odstranění tohoto identifikovaného rizika.

9.4. PROTESTY PROTI ROZHODNUTÍ, KTERÉ SE TÝKÁ UKONČENÍ POKUSU SOUTĚŽÍCÍHO

 1. Jedná-li se o protest týkající se pokusu soutěžícího, je třeba protest podat Hlavnímu rozhodčímu, který okamžitě zahájí potřebné kroky v souladu s výše zmíněným postupem.

 2. Postižený soutěžící může tento protest podat slovně a neplatí poplatek. Pokud takový protest podává zástupce daného soutěžícího, pak jej musí podat písemně. Protest musí být podán do zahájení pokusu dalšího soutěžícího.

 3. V boulderu musí být podán protest:

  1. v případě kola lezeného za dodržení podmínek izolace klasickým formátem do konce následující rotace.

  2. v případě finálového kola lezeného formátem SP, před zahájením pokusů následujícího závodníka.

  V každém případě se soutěžící, kterého se protest týká, řídí pokyny hlavního rozhodčího. Aby se předešlo pochybnostem, kterýkoliv soutěžící, který opustí soutěžní prostor před rozhodnutím o protestu nebude mít možnost vykonat případné další pokusy.

 4. Na soutěžícího se do posouzení protestu nahlíží jako na závodníka postiženého technickým incidentem.

9.5. PROTESTY PROTI UVEŘEJNĚNÝM VÝSLEDKŮM

 1. Protest proti umístění soutěžícího po skončení jakéhokoliv kola soutěže poté, co byly vyhlášeny oficiální výsledky umístění, je nutné provést nejpozději v čase 5 minut od vyhlášení umístění. Protest je možné vznést pouze po vyhlášení oficiálních výsledků po každém kole soutěže. Vedoucí týmu musí protest podat písemně Hlavnímu rozhodčímu, v případě nepřítomnosti vedoucího týmu tak učiní soutěžící. Odvolací porota musí zajistit, že všichni soutěžící, jejichž výsledek je zhoršen v důsledku protestu, jsou informováni.

 2. Soutěže v lezení na obtížnost

  1. pokud se protest týká výkonu soutěžícího na konkrétním chytu, pak odvolací porota shlédne výkon jen tohoto soutěžícího.

 3. Soutěže v lezení na rychlost:

  1. V případě protestu proti uveřejněným výsledkům soutěžícího je třeba protest podat v souladu s výše zmíněným článkem 9.5.1.

  2. V případě protestu v průběhu vyřazovacího kola, je třeba protest podat ihned po ohlášení výsledku soutěžícího v daném vyřazovacím kole. Další vyřazovací kolo soutěže nesmí začít, dokud hlavní rozhodčí o protestu nerozhodne. Pokud jde o tyto protesty, neplatí se žádný poplatek.

 4. Hlavní rozhodčí označí příslušné výsledky jako „Pod protestem“, vyznačí, kterých konkrétních výsledků se protest týká, a zajistí, aby pořadatel vyhlásil, že výsledky jsou pod protestem.

9.6. DŮSLEDKY PROTESTU

 1. Jakékoliv formální rozhodnutí odvolací poroty je konečné a nepodléhá dalšímu protestu.

9.7. POPLATKY ZA PROTESTY

 1. Protestné ve výši 500 Kč musí být uhrazeno Hlavnímu rozhodčímu současně s podáním protestu.

 2. Je-li protest uznán protestné se vrací. Není-li protest uznán, protestné se nevrací.

10. ANTIDOPING

10.1. PŘIJETÍ

 1. ČHS přijal světová antidopingová pravidla.

10.2. POUŽITÍ

 1. Antidopingová pravidla se vztahují na všechny soutěže pořádané pod záštitou ČHS.

 2. Jakákoliv osoba – jako sportovec, trenér, soutěžní činitel, člen lékařského nebo ošetřovatelského personálu - která se přihlásí, připravuje se nebo se účastní těchto soutěží, je chápána jako někdo, kdo souhlasil s respektováním a podřízením se antidopingovým pravidlům a bodu 10.4.

10.3. PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY V RÁMCI ČHS

 1. Příslušné orgány v rámci ČHS, které se zabývají prosazováním antidopingových pravidel v lezeckých soutěžích – které zahrnují lezení na obtížnost, boulder, lezení na rychlost a Boulder&Obtížnost – jsou Lékařská a Disciplinární komise ČHS.

10.4. PŘESTUPKY A SANKCE

 1. S dopingovými přestupky bude nakládáno ve shodě s Antidopingovou politikou Světové antidopingové asociace a s Disciplinárním řádem ČHS.

 2. Při jakémkoli porušení antidopingových pravidel ztrácí závodník právo startu v závodech organizovaných ČHS, zároveň je závodník (případně jeho zákonný zástupce) v takovém případě povinen uhradit ČHS způsobenou škodu v plné výši včetně škody způsobené ztrátou státních dotací na základě dopingového nálezu člena sportovního svazu.