Souhrn změn v pravidlech a prováděcích předpisech pro rok 2021 [PDF verze]

Pravidla soutěžního lezení [PDF verze]

Prováděcí předpisy pro závody dospělých [PDF verze]

Prováděcí předpisy pro závody mládeže v nejvyšších soutěžích a 1. lize [PDF verze]

Výjimky z pravidel soutěžního lezení pro nejvyšší soutěže a 1. ligu mládeže [PDF verze]

Prováděcí předpisy pro závody mládeže v 2. lize [PDF verze]

Prováděcí předpisy pro závody mládeže v 3. lize [PDF verze]

Výjimky z pravidel soutěžního lezení pro 2. ligu mládeže [PDF verze]

Stáhnout vše: PDF, HTML