Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Úrazové pojištění

Od ledna 2017 úrazové pojištění vyřizuje pojišťovna Kooperativa Vienna Insurance Group, a to na základě rámcové smlouvy č. 4950050842 uzavřené mezi pojišťovnou Kooperativa a Českým olympijským výborem.

 

Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: tréninky, závody, náborové a propagační akce. Ale i během dopravy na tyto akce. Pojištění jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. i rodič, který je delegován klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo jiné obdobné místo  a zpět.

Pojištění nekryje individuální akce členů ČHS.

 

Pojištění se vztahuje na úrazy v ČR i v zahraničí. 

Pojištění platí automaticky, členové si je nemusí sjednávat.

 

Pojistnou událost je třeba hlásit prostřednictvím formuláře pojišťovny. Podrobné informace o pojištění i hlášení pojistných událostí včetně formulářů jsou na webu ČOV.

 

Na sekretariát ČHS je nutné odeslat poštou:

  • vyplněný formulář pojišťovny
  • zdravotní dokumentaci
  • potvrzení, že se úraz stal při akci organizované oddílem

Sekretariát potvrdí, že se úraz stal při pojištěné činnosti, a zašle jej spolu s veškerou dokumentací pojišťovně. Hlášení škodné události nelze zasílat pojišťovně přímo, bez potvrzení ze strany ČHS! Pojišťovna má na vyřízení 90 dní, pokud k vyřízení v této lhůtě nedojde, je třeba se obrátit přímo na pojišťovnu. V případě nejasností, se pojišťovna obrací přímo na kontakt uvedený v oznámení o úrazu. 

 

Úrazy, ke kterým došlo v letech 2013 - 2016, budou řešeny podle předchozí pojistné smlouvy, u Pojišťovny VZP.

Hlášení události - formulář - VZP

 

V případě dotazů volejte nebo pište na 273 136 385, 734 837 300 nebo ivana.travnikova@horosvaz.cz