Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Úrazové pojištění

Na ČHS se vztahuje od ledna 2017 úrazové pojištění pojišťovny Kooperativa Vienna Insurance Group, a to na základě rámcové smlouvy

č. 4950050842 uzavřené mezi pojišťovnou Kooperativa a Českým olympijským výborem.

 

Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: tréninky, závody, náborové a propagační akce. Ale i během dopravy na tyto akce. Pojištění jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. i rodič, který je delegován klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo jiné obdobné místo  a zpět.

Pojištění nekryje individuální akce členů ČHS.

 

Pojištění se vztahuje na úrazy v ČR i v zahraničí. 

Pojištění platí automaticky, členové si je nemusí sjednávat.

 

Pojistnou událost je třeba hlásit prostřednictvím formuláře pojišťovny. Podrobné informace o pojištění i hlášení pojistných událostí včetně formulářů jsou na webu Českého olympijského výboru.

 

Na sekretariát ČHS je nutné odeslat poštou:

  • vyplněný formulář pojišťovny
  • zdravotní dokumentaci
  • potvrzení, že se úraz stal při akci organizované oddílem

Sekretariát potvrdí, že se úraz stal při pojištěné činnosti, a zašle jej spolu s veškerou dokumentací pojišťovně. Hlášení škodné události nelze zasílat pojišťovně přímo, bez potvrzení ze strany ČHS!

 

Úrazy, ke kterým došlo v letech 2013 - 2016, budou řešeny podle předchozí pojistné smlouvy, u Pojišťovny VZP.

Hlášení události - formulář - VZP

 

V případě dotazů volejte nebo pište na 734 837 300 nebo ivana.travnikova@horosvaz.cz