Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Cestovní pojištění UNIQA

UNIQA_modrá_výška

 

 

 

 

Rámcová pojistná smlouva č. 1360500090 mezi ČHS a Pojišťovnou UNIQA a.s.

Základní informace o cestovním pojištění UNIQA

Pojištění je výhradně pro členy ČHS s platným členským průkazem. Lze je sjednat jen prostřednictvím ČHS (on-line, osobně na sekretariátu ČHS a v základním tarifu E30 i prostřednictvím hromadné objednávky oddílu).

 

On-line objednání pojištění 

Jedná se o celoroční pojištění, které se vztahuje i na horolezectví, vysokohorskou turistiku, ferraty, skialpinismus, vodní sporty, ježdění na horských kolech, kitting a další sporty, na účast na veřejně organizovaných sportovních soutěžích. Z pojištění je vyloučeno pouze „plachtění a létání všeho druhu, motoristické sporty, motorové sporty na sněhu a ledu a bojové sporty“.

 

Pojištění se vztahuje na turistické cesty, mezi které patří i stáž a práce administrativního a řídícího charakteru. Pojištění se dále vztahuje na pracovní cesty, v případě, že se jedná o činnost instruktora, průvodce a horského vůdce (viz Časté otázky).

 

Pojištění vždy zahrnuje léčebné výlohy a asistenční služby, jejichž součástí jsou záchranné práce - vrtulník, horská služba apod.

 

Pojištění lze rozšířit o úrazové pojištění (trvalé následky a smrt) a pojištění odpovědnosti (vyjma pracovní aktivity v zahraničí).

 

Pojištění lze sjednat pro jednotlivce i pro celou rodinu (až 4 děti do 18 let zdarma). Pojištění pro jednotlivce začíná na částce 590 Kč.

 

Široká nabídka tarifů umožňue sjednat pojištění "na míru". Tarify se liší podle toho, jestli chcete cestovat jen po Evropě nebo po celém světě a podle nepřetržité délky pobytu v zahraničí. Výčet zemí, které pojišťovna řadí do tarifu Evropa, najdete ve VPP - obecná část, čl. 4. Pozor - Elbrus je součástí Asie!

 

Pojištění umožňuje nepřetržitý pobyt v zahraničí v délce, kterou si zvolíte (30/90/180/360 dnů). Nepřetržitý pobyt v zahraničí se počítá vždy při překročení státních hranic ČR směrem do zahraničí a končí překročením státních hranic směrem do ČR. Celkový počet dnů strávený v zahraničí ani počet výjezdů do zahraniční během roku není omezen.

 

Pojistění lze v průběhu roku upravit prostřednictvím doplatků: Pokud máte např. celoroční tarif Evropa 30 dnů za 590 Kč a poté se rozhodnete, že pojedete na měsíc do Nepálu, tedy Svět 30 dnů, stačí když doplatíte 107 Kč. Stejně funguje i připojištění úrazu nebo odpovědnosti.

 

Cestovní pojištění je upraveno platnými Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP), s několika výjimkami pro ČHS, díky kterým není pojištění omezeno teritoriálně, nadmořskou výškou, a kryje i horolezectví a další "nebezpečné" a "nepojistitelné" sporty. 

Druhy pojištění a pojistné částky

Cestovní pojištění vždy zahrnuje:

  • Pojištění léčebných výloh (pojistné plnění 2 mil. Kč)
  • Pojištění asistenčních služeb (pojistné plnění 2 mil. Kč)

Kumulovaný limit pro léčebné výlohy a asistenční služby je 2 mil. Kč

V asistenčních službách jsou vždy zahrnuté záchranné práce (horská služba, vrtulník) s pojistnou částkou 600 tisíc Kč. Pokud je záchranná práce spojena s jakýmkoli lékařským zásahem, poskytuje se plnění i z pojištění léčebných výloh a pojistná částka na záchranu se navyšuje až do limitu pojistného plnění 2 mil. Kč.

 

Dále lze dopojistit:

  • Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu (pojistné plnění 150 tisíc Kč); trvalé následky (pojistné plnění 300 tisíc Kč)
  • Pojištění odpovědnosti - za újmu na zdraví a věci třetí osoby (pojistné plnění 1 mil. Kč)

 

Přehled druhů pojištění a pojistné částky

 

Pojištění léčebných výloh

2 000 000 Kč

Pojištění asistenčních služeb

2 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

2 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

2 000 000 Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

2 000 000 Kč

- náklady na vyslání opatrovníka

40 000 Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

40 000 Kč

- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku

40 000 Kč

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

40 000 Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

40 000 Kč

- zachraňovací náklady

600 000 Kč

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

40 000 Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

40 000 Kč

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5 000 Kč

- náklady vzniklé zpožděním letu

5 000 Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150 000 Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000 Kč

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

1 mil. Kč

 

Pojištění lze sjednat: pro jednu osobu nebo pro rodinu. 

Rodina

- rodiče s dětmi do 18ti let (max. 6 osob)

- manželé, partneři apod. bez dětí

Rodiče, manželé: dospělé osoby ve věku do 75 let; může se jednat

o manžela/manželku, druha/družku či registrované partnery, popř.

o samoživitele / samoživitelku. Pro určení věku pojištěného je

rozhodující rok, kdy osoba dosáhla věku 18, resp. 75 let. Dokladem existence rodiny je společné bydliště.

 

Pojištění lze sjednat pro dvě zóny: Evropa / svět.

 

Pojištění lze sjednat pro různé délky nepřetržitého pobytu v zahraničí:

30 dnů / 90 dnů / 180 dnů / 360 dnů.

Ceny pojištění

Základní ceny pojištění zahrnujícího léčebné výlohy a asistenční služby jsou v této tabulce:

TabTarifů na web

 

Přehled všech cen pojištění je v následujících tabulkách:

Léčebné výlohy a asistenční služby

 

Evropa 30

Evropa 90

Evropa 180

Evropa 360

Svět 30

Svět 90

Svět 180

Svět 360

nepřetržitý pobyt v zahraničí

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

pojistné

1 osoba Kč

590

738

1033

1770

1770

2213

3098

5310

pojistné rodina Kč

1121

1401

1962

3363

3363

4204

5885

10089

Léčebné výlohy, asistenční služby + odpovědnost, nebo + úrazové pojištění

 

Evropa 30

Evropa 90

Evropa 180

Evropa 360

Svět 30

Svět 90

Svět 180

Svět 360

nepřetržitý pobyt v zahraničí

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

pojistné

1 osoba Kč

830

978

1273

2010

2010

2453

3338

5550

pojistné rodina Kč

1577

1857

2418

3819

3819

4660

6341

10545

Léčebné výlohy, asistenční služby + odpovědnost + úrazové pojištění

 

Evropa 30

Evropa 90

Evropa 180

Evropa 360

Svět 30

Svět 90

Svět 180

Svět 360

nepřetržitý pobyt v zahraničí

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

30 dnů

90 dnů

180 dnů

360 dnů

pojistné

1 osoba Kč

1070

1218

1513

2250

2250

2693

3578

5790

pojistné rodina Kč

2033

2313

2874

4275

4275

5116

6797

11001

 

Již sjednané pojištění lze v průběhu roku změnit, tj. lze se dopojistit. Změna se může týkat:

  • Zóny – změna z Evropy na svět
  • Délky pobytu v zahraničí – zvýšení počtu dnů nepřetržitého pobytu v zahraničí
  • Obsahu pojištění – lze doplnit pojištění odpovědnosti, nebo úrazové pojištění, nebo oboje.

Změnu pojištění lze provést prostřednictvím krátkodobých doplatků na jeden a více měsíců.

Sjednání pojištění

Uzavření cestovního pojištění UNIQA zařizuje sekretariát ČHS, a to kdykoli v průběhu roku. Sjednání na pobočkách pojišťovny není možné.

 

K objednání pojištění i připojištění slouží e-shop na webu ČHS (platba on-line)Průkaz pojišťovny vám zašleme nejpozději do 14 dnů po objednávce. 

Pojištění na rok 2017 bude možno objednávat po 5.12. 2016 - budeme vás informovat.

 

Pojištění si můžete zařídit osobně, na sekretariátu ČHS v úředních hodinách: úterý 9.00 - 11.00; 13.00 - 18.00 hod.; čtvrtek 13.00 - 18.00 hod.; platba v hotovosti.

 

Pojištění platí vždy ode dne následujícího po zaplacení, resp. po připsání pojistného na účet ČHS, do 31. ledna následujícího roku.

 

Pojištění lze výjimečně sjednat i při pobytu v zahraničí. V takovém případě je pojistná ochrana poskytována nejdříve od 0.00 hod. sedmého dne následujícího po datu sjednání pojištění (tj. připsání pojistného na účet ČHS). Pokud však člen cestovní pojištění již má a žádá pouze připojišění, platí změna ode dne následujícího po datu uhrazení připojištění. 

Hlášení pojistné události 

V případě ambulantního ošetření se můžete obrátit na asistenční službu Europe Assistance (+420 296 333 696). Kontaktování asistenční služby je nutné v případě hospitalizace v nemocnici a v případě asistenčních služeb včetně záchranných prací!

 

Pojistnou událost je nutno hlásit na formuláři "Oznámení o škodě", který je k dispozici na webu pojišťovny. K vyplněnému formuláři je potřeba přiložit originály lékařských či dalších dokumentů potřebných pro stanovení výše plnění.

 

Vyplněný formulář je nutno odeslat na adresu UNIQA, pojišťovna, a.s., odbor cestovního pojištění, Evropská 136, 160 12 Praha 6.  

 

Další informace naleznete na stránce Časté otázky k cestovnímu pojištění UNIQA. 

 

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

Na vyžádání poskytujeme potvrzení o pojištění (v angličtině) pro zajištění víza nebo v češtině pro zdravotní pojišťovnu. Dle vyjádření pojišťovny UNIQA k němu nemůžeme poskytovat kopii smlouvy mezi ČHS a pojišťovnou UNIQA.

 

Cestovní pojištění vyřizuje paní Trávníková:

4onxRWjjWoAs1~l7VX~r5bekc8MhTj, 734 837 300, 273 136 385.