Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Open závody

Český horolezecký svaz nabízí možnost uspořádat Open závody pro začínající a pokročilé mladé závodníky do 19ti let.

Našim cílem je podpořit děti a mládež, kteří mají zájem si zasoutěžit v lezení, ale zatím pouze na závodech nižší kategorie.

 

Závody budou probíhat ve dvou kategoriích:

   1) kategorie A - Open závody dle Pravidel soutěžního lezení ČHS s výjimkami pro tyto závody

   2) kategorie B - Open závody dle vlastních pravidel

 

Nejedná se o seriál závodů. Vyhlášeny budou jednotlivé Open závody samostatně.

 

INFORMACE PRO POŘADATELE

Pořadatel má možnost se rozhodnout v jaké kategorii Open závody zorganizuje.

Zájemce o pořadatelství může v roce 2019 žádat pouze o jeden závod.

žádost o pořadatelství

 

S každým pořadatelem bude uzavřena smlouva s ČHS o pořádání Open závodů a obdrží finanční dotaci.

Komise mládeže nabízí součinnost při zajištění hlavního rozhodčího závodu a oficiálního stavěče ČHS.

 

Každý pořadatel je povinnen řídit se Prováděcími předpisy pro Open závody v lezení dětí a mládeže pro daný rok.

pro rok 2019 platí tyto předpisy: 

Prováděcí předpisy pro Open závody v lezení dětí a mládeže pro rok 2019

 

Pořadatel organizující Open závody kategorie A postupuje v souladu

s Pravidly soutěžního lezení ČHSVýjimkami z pravidel pro Open závody pro rok 2019

 

Finanční podpora:

- kategorie A - 8.000,- + 5.000,- příspěvek na oficiálního stavěče ČHS a dále zajištění hlavního rozhodčího.

- kategorie B - 5.000,- + 5.000,- v případě, že využije pořadatel oficiálního stavěče ČHS.

 

Žádost lze poslat do 28.2.2019 na kristyna.smidova@horosvaz.cz

 

INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY

typy Open závodů:

   - Lezení na obtížnost

   - Lezení na rychlost

   - Bouldering

   - Různé kombinace výše uvedených

 

Všechny závody mládeže ve všech disciplínách jsou pořádány jako "Open", tzn. otevřené pro všechny české i zahraniční účastníky odpovídajícího věku. Čeští závodníci musí být členy ČHS (řádní, nebo evidovaní)

 

KALENDÁŘ OPEN ZÁVODŮ PRO ROK 2019