Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Open závody

Český horolezecký svaz nabízí možnost uspořádat Open závody pro začínající a pokročilé mladé závodníky do 19ti let se statusem oficiálního závodu ČHS.

Našim cílem je podpořit děti a mládež, kteří mají zájem si zasoutěžit v lezení, ale zatím pouze na závodech nižší kategorie.

 

Závody budou probíhat ve dvou kategoriích:

   1) kategorie A - Open závody dle Pravidel soutěžního lezení ČHS s výjimkami pro tyto závody

   2) kategorie B - Open závody dle vlastních pravidel pořadatele

 

Nejedná se o seriál závodů. Vyhlášeny budou jednotlivé Open závody samostatně.

 

INFORMACE PRO POŘADATELE

Pořadatel má možnost se rozhodnout v jaké kategorii Open závody zorganizuje. 

Zájemce o pořadatelství může v roce 2020 žádat o přihlášení více závodů, pokud budou pořádány na různých stěnách nebo na jedné stěně, ale v různých disciplínách. 

Příjem žádostí o pořadatelství byl ukončen k datu 31. ledna 2020.

 

S každým pořadatelem bude uzavřena smlouva s ČHS o pořádání Open závodů. Po akci pak obdrží finanční dotaci.

Komise mládeže nabízí součinnost při zajištění hlavního rozhodčího závodu a oficiálního stavěče ČHS.

 

Každý pořadatel je povinnen řídit se Prováděcími předpisy pro Open závody v lezení dětí a mládeže pro daný rok.

pro rok 2020 platí tyto předpisy: 

Prováděcí předpisy pro Open závody v lezení dětí a mládeže pro rok 2020

 

Pořadatel organizující Open závody kategorie A postupuje v souladu s Pravidly soutěžního lezení ČHS (budou zveřejněny v nejbližších dnech) aVyjímkami z pravidel pro Open závody pro rok 2020

 

Finanční podpora pro rok 2020

- kategorie A - závod 8.000,- + 5.000,- příspěvek na oficiálního stavěče ČHS. V případě olympijské trojkombinace dle pravidel + 12.000,- příspěvek na oficiálního stavěče ČHS a dále zajištění hlavního rozhodčího nebo absolventa Školení rozhodčích pro Open závody dětí a mládeže 

- kategorie B - závod 5.000,- + 5.000,- v případě, že využije pořadatel oficiálního stavěče ČHS.

 

Seznam absolventů Školení rozhodčích pro Open závody dětí a mládeže

 

INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY

typy Open závodů:

   - Lezení na obtížnost

   - Lezení na rychlost

   - Bouldering

   - Různé kombinace výše uvedených

 

Všechny závody mládeže ve všech disciplínách jsou pořádány jako "Open", tzn. otevřené pro všechny české i zahraniční účastníky odpovídajícího věku.