Facebook

Český horolezecký svaz

Upozornění týkající se parkování u Labské stráně a Arnoltic

Upozornění týkající se parkování u Labské stráně a Arnoltic
01. 04. 2020 | Rubrika: Ochrana přírody

Správa NP České Švýcarsko nás požádala o zveřejnění informací týkajících se problémů s parkováním v okolí Arnoltic a Labské stráně. Prosíme, abyste brali ohled na místní obyvatele a respektovali stanovené zákazy, které se vztahují na všechny návštěvníky oblasti, nejen na horolezce. 

Problém je širšího rázu, netýká se jen uvedených lokalit a jen horolezců, jde o celkovou zátěž způsobenou zvyšujícím se turistickým ruchem. 

Zde je oficiální vyjádření Správy NP České Švýcarsko

 

Zákaz vjezdu a tedy i zákaz parkování se týká zpevněné cesty mezi Arnolticemi a Labskou Strání (viz červená linka v mapce). Zákazové značky budou instalovány v dohledné době, nyní situaci kontroluje stráž přírody a Policie ČR.

mapa parkování Arnoltice Labská stráň 2020

 

Parkování je velmi omezené u hřbitova na Labské stráni (jen cca 4 místa na zpevněné ploše před vstupem na hřbitov), s tím, že obec usiluje o úplný zákaz vjezdu ke hřbitovu.  

 

Jsme si vědomi problémů vyplývajících z omezených možností parkování v oblastech Labského údolí a snažíme se je ve spolupráci se správnou národního parku řešit. 

 

B, Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz