Facebook

Český horolezecký svaz

Nové povolení pro Kotýz

Nové povolení pro Kotýz

V červnu, 10.6. 2016, nabylo právní moci nové povolení umožňující lezení na území Národní přírodní památky Kotýz v Českém krasu. Povolení platí na dalších 10 let, do konce roku 2026.

 

Podmínky jsou stejné jako dosud, tj.:

  • v úsecích na obou stranách Sloní hlavy je možno lézt celoročně
  • v ostatních částech stěn je lezení možné od 1.7. do 28.2. následujícího roku
  • osazování nových jisticích prvků je zakázáno

Oblast patří do působnosti Oblastní vrcholové komise Praha a střední Čechy, správcem je F. Mezera.

úplné znění rozhodnutí včetně mapy

Informace o lezení na Kotýzu naleznete v databázi skal na našem webu.

 

B. Valentová, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz