Facebook

Český horolezecký svaz

Nové povolení lezení v lokalitě Štamberk

Nové povolení lezení v lokalitě Štamberk

Kraj Vysočina vydal na základě žádosti ČHS nové povolení lezení pro skály na území přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře. Povolení se vztahuje jen na členy ČHS platí do konce roku 2026.

Lezení je povoleno celoročně, s tím, že z důvodu hnízdění může být vyhlášena dočasná uzavírka. 

 

Při lezení je třeba dodržovat tyto podmínky: 

- Lezení je možné pouze na stávajících cestách, které jsou popsány v "Horolezeckém průvodci skály v okolí Telče", který zpracoval HO Javořice. Vytváření nových cest není povoleno.

- Platí zákaz poškozování skal a zákaz používání magnézia. 

- Přístup je možný jen po vyznačených, veřejných cestách. 

- Bivakování a rozdělávání ohňů je zakázáno. 

 

PR Štamberk - rozhodnutí 2021-2026

Štamberk v databázi Skály ČR

 

Žádost o obnovení povolení pro skály na území přírodní rezervace Mrhatina byla zamítnuta se zdůvodněním, že se jedná o lokalitu s velmi vhodnými podmínkami pro hnízdění řady chráněných druhů ptactva. 

 


 

B. Valentová, ČHS 

Instagram

Instagram Horosvaz