Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Nové povolení lezení na území NPR Kaňon Labe

Nové povolení lezení na území NPR Kaňon Labe

Na základě žádosti Českého horolezeckého svazu vydala Správa CHKO Labské pískovce Rozhodnutí o udělení souhlasu k vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost v NPR Kaňon Labe, tedy rozhodnutí o povolení lezení v Labáku na pravém břehu.

 

Nyní vydané rozhodnutí nahrazuje dosavadní povolení, jehož platnost končí 31.12. 2012. Nové povolení bude platit 5 let, tj. od roku 2013 do konce roku 2017.

 

Podmínky pro provozování horolezectví odpovídají těm, které platily na pravém břehu Labáku dosud, tj. šetrné chování k přírodě, zákaz poškozování skal včetně zákazu používání jisticích prostředků poškozujících skálu, zákaz používání magnézia či jiných chemických prostředků apod. Vedle podmínek se samozřejmě předpokládá dodržování Pravidel lezení v pískovcových oblastech v Čechách.

 

Na části území je opět povoleno celoročně, na části území je provozování horolezectví možné až od 1.7. kalendářního roku - viz mapka, která je součástí rozhodnutí. Úplný zákaz lezení se týká věží Doutník a Čihadlo.

 

Pozor je třeba dát na omezení týkající se prvovýstupů - na některé skalní objekty jsou prvovýstupy zcela zakázány (Vojtěch, Trůn, Zrcadlo, Růžová palice), na řadu dalších skal jsou provýstupy možné jen po předchozím schválení správcem oblasti (Majdalena, Titanik a další).

 

Prosíme všechny lezce, aby se se zněním rozhodnutí seznámili a při lezení dodržovali podmínky, které jsou v rozhodnutí stanoveny. Respektování stanovených pravidel je nezbytnou podmínkou pro to, abychom mohli i v dalších letech lézt ve skalních oblastech, které mají statut chráněného území.

 

Zde je k dispozici úplné znění rozhodnutí vč. mapek. Dokument je současně k dispozici na webu Skalní oblasti.

 

B. Valentová, tajemnice

| Komentáře(0)