Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Nelegální ferraty v Českém středohoří

Nelegální ferraty v Českém středohoří

V Českém středohoří se objevily dvě nelegální ferraty - jedna již v loňském roce na Vrabinci, nyní nová na Kozím vrchu. V obou případech se jedná o přírodní rezervace, kde je vytvoření ferraty (a řada dalších činností) bez předchozího souhlasu vydaného příslušným orgánem ochrany přírody nepřípustné, nehledě na faktické škody a rizika způsobená těmito stavbami. S autorem ferraty na Vrabinci již bylo zahájeno přestupkové řízení, k řízení týkajícímu se ferraty na Kozím vrchu jsou shromažďovány podklady. 

 

ČHS považuje budování nelegálních ferrat v chráněných územích za neakceptovatelné a je ochoten pomoci s jejich odstraněním. 

 

Podrobnosti včetně rozhovoru s ředitelem Regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří P. Křížem jsou v článku S. Mitáče v e-Montaně - Ilegální ferrata Vrabinec a Kozí vrch

 

B. Valentová, sekretarát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz