Facebook

Český horolezecký svaz

Lezení v Tiských stěnách povoleno

Lezení v Tiských stěnách povoleno

V průběhu minulého roku jste byli informováni o záměru Správy CHKO Labské pískovce znovu vyhlásit Přírodní památku Tiské stěny, ke kterému se správy CHKO rozhodla proto, aby zajistila lepší ochranu tomuto malému, ale velmi intenzivně navštěvovanému skalnímu městu (viz článek Možnost lezení v Tiských stěnách. Přírodní památka Tiské stěny byla znovu vyhlášena v lednu letošního roku (Nařízení Správy CHKO Lab. pískovce 1/2013), a v jejích bližších ochranných podmínkách bylo uvedeno, že provozování horolezectví je možné pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Žádost o vydání souhlasu podal ČHS na začátku února 2013.

 

Správa CHKO Labské pískovce udělila souhlas s provozováním horolezectví v Tiských stěnách svým rozhodnutím, které nabylo právní moci 18.4. 2013, a platí do konce roku 2017.

  • Lezení je povoleno celoročně, ale pouze na suchých skalách.
  • Lezení je povoleno na celém území přírodní památky, ale souhlas se nevztahuje na cesty s vysokým stupněm erozivního poškození, které jsou uvedeny v příloze rozhodnutí. Seznamy "zakázaných" cest budou od 1.5. k dispozici na pokladnách u vstupů do skal; doporučujeme ale, abyste si seznam před návštěvou Tiských stěn sami vytiskli, neboť zákazy nebudou v terénu vyznačeny.
  • Platí zákaz používání magnézia či jiných chemických prostředků, zákaz poškozování povrchu skal (např. při lezení "na rybu"), zákaz používání jisticích prostředků poškozujících skálu apod., tj. známé zásady Pravidel lezení v pískovcových oblastech v Čechách.

Úplné znění rozhodnutí včetně příloh je zde:

 

Prosíme, abyste stanovené podmínky respektovali a přispěli tak k tomu, aby se v Tiských stěnách, které jsou negativně ovlivňovány vysokou návštěvností, mohlo i nadále lézt.

 

B. Valentová, tajemnice ČHS

 

Instagram

Instagram Horosvaz