Facebook

Český horolezecký svaz

Borecké skály - nové povolení lezení

Borecké skály - nové povolení lezení

Krajský úřad Libereckého kraje vydal na žádost ČHS rozhodnutí, kterým povoluje lezení na území Přírodní památky Borecké skály na dalších 5 let, tj, do konce roku 2026. Povolení platí jen pro členy ČHS.

 

PP Borecké skály - rozhodnutí 2021-2026

 

Podmínky jsou stejné jako dosud

- lezení je možné vždy od 1.7. do 31.10. kalendářního roku

- lezení není povoleno v sektorech VII, VIII a IX dle průvodce "Skály mezi Prachovem a Hruboskalskem BORY", J. Sochor 1986

- prvovýstupy i osazování nového jištění jsou možné jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody, tj. KÚ Libereckého kraje

- předchozí projednání je nutné i v případě výměny stávajícího jištění

 

Borecké skály patří do působnosti OVK Hruboskalsko

Ohledně prvovýstupů, osazování či výměn jištění se obracejte na předsedu OVK R. Meiera. Prvovýstupy jsou podmíněny souhlasem této OVK!

 

V oblasti samozřejmě platí pískovcová pravidla, tj. zákaz lezení na mokré či vlhké skály, zákaz poškozování skal nevhodnou manipulací s lanem, zákaz používání Mg atd.  Pravidla lezení v pískovcových oblastech v Čechách

https://www.horosvaz.cz/skaly-oblast-145/

 

Děkujeme, že dodržujete stanovené podmínky a chováte se ke skalám i jejich okolí ohleduplně. 

 


 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz