Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Zpráva ze zasedání Bezpečnostní komise UIAA

Zpráva ze zasedání Bezpečnostní komise UIAA
28. 07. 2015 | Rubrika: Vzdělávání

Na začátku června se ve Francii v Chamonix konalo zasedání Bezpečnostní komise UIAA (UIAA Safety Commission), kterého se za ČHS zúčastnil Jan Holec, korespondenční člen této komise.

Činnost komise je zaměřena na minimalizování nehod v horolezectví prostřednictvím rozvíjení a revidování bezpečnostních standardů pro horolezeckou výzbroj a výstroj.

 

Na programu jednání byly návrhy změn nebo doplňků k existujícím normám a diskuse o normách nových, na kterých se pracuje. Jednalo se např. o sněžných kotvách, lavinových sondách a batozích, nebo o dynamických "odsedkách". Jedním z bodů jednání byl i letošní úraz v Příhrazech na Kobyle, kdy při pádu prvolezce prasklo lano.

Podrobnější informace z jednání naleznete ve zprávě J. Holce.

 

B. Valentová, sekretariát ČHS