Facebook

Český horolezecký svaz

Zasedání Medicínské komise UIAA 2022

Zasedání Medicínské komise UIAA 2022
18. 07. 2022 | Rubrika: Vzdělávání

Dne 10.6.2022 se v anglickém městečku Hathersage v malebném kraji Peak District konalo zasedání mezinárodní Medicínské komise UIAA (UIAA MedCom). Po dvouleté přestávce vlivem koronavirových opatření se členové konečně mohli setkat osobně, ačkoliv byl umožněn i vzdálený online přístup. Na místo přesto přicestovali delegáti nejen z Evropy, ale i z USA, Kanady, Japonska a nechyběla ani zástupkyně z České republiky.

 

V britském horolezeckém centru přivítal účastníky David Hillebrandt, bývalý prezident této komise a místní guru horské medicíny. V první řadě sdílel svou vzpomínku na Dr. Jamese Milledge, který zemřel v únoru tohoto roku. Současný prezident komise Urs Hefti poté seznámil delegáty s aktuálně probíhajícími projekty.

 

Medicínská komise vytvořila již druhé video určené pro laickou horolezeckou veřejnost zaměřené na tématiku horské medicíny. Po úspěšném doporučení pro čištění vody se autoři tentokrát zaměřili na téma naprosto fundamentální: prevence a léčba výškové nemoci. Ačkoliv videa poskytují pouze krátké jednoduché shrnutí problematiky, obsahují fakta založená na nejnovějších studiích a například u druhého tématu je zmíněna i velmi aktuální a diskutovaná problematika preaklimatizace. Obě videa jsou zdarma dostupná na youtube.com, zatím pouze v anglickém znění, ale již jsou v plánu i další jazykové verze. Vzhledem k pozitivním ohlasům je tato forma prezentace problematiky laické veřejnosti zřejmě dobrým směrem do budoucna a další videa mohou následovat.

 

Dalším úspěšně probíhajícím projektem jsou „Ženy ve vysokých horách“, tedy aktualizace již značně zastaralých doporučení Medicínské komise na toto téma. Úkolu se zhostila mezinárodní skupina převážně složená z žen, členek Medicínské komise, která byla doplněna dalšími odbornicemi mimo komisi. Celou skupinu vede Dr. Linda Keyes, bývalá prezidentka americké Wilderness Medical Society spolu s Dr. Dominique Jean, hlavní autorkou původních doporučení. V pracovní skupině je i zástupkyně ČHS v MedComu, Dr. Lenka Horáková. Již v listopadu loňského roku byl tento projekt součástí webináře UIAA s názvem „Mountain Women“. Doporučení by měla být publikována v prestižním časopise High Altitude Medicine and Biology a jednotlivá témata budou i prezentována na speciální konferenci „Women going to altitude“, kterou UIAA MedCom organizuje v září ve Švýcarsku.

 

V podobném formátu by mělo dojít i k revizi doporučení pro děti ve vysoké nadmořské výšce, pod vedením členů komise Dr. Matthiase Hiltyho a Dr. Steva Roye. V rámci spolupráce s ICARem bude vypracováno doporučení pro záchranu ve (velmi) vysokých horách.

 

Nedílnou součástí posledních zasedání komise je i prezentace a diskuse některých aktuálních témat z oblasti horské medicíny. Tentokrát se této možnosti zhostily dvě mladé lékařky z Velké Británie. V první prezentaci se Dr. Helen Blamey věnovala horolezcům a horským turistům s končetinovými protézami. Jsou známy ojedinělé případy úspěšných horolezců s tímto handicapem a systematický výzkum může být východiskem pro lepší možnost poskytnout těmto sportovcům medicínská doporučení pro jejich aktivity. V druhém příspěvku Dr. Ffyon Davies představila projekt mezinárodně spojených databází úrazů, nehod a událostí, kdy jen těsně k nehodě nedošlo, tzv. near misses. Velký zájem mezi delegáty vzbudil zejména registr právě těchto „near misses“, jelikož mohou představovat důležitý podklad pro možnou prevenci.

 

Velkým tématem setkání byla i budoucnost konání akreditovaných kurzů Diploma in Mountain Medicine (DiMM – u nás konaných v letech 2016–2021 pod vedením Dr. Kristiny Höschlové). Podle koordinátora DiMM při ICAR došlo v posledních letech k rozšíření počtu organizátorů těchto kurzů, ale pro udržení jejich kvality je nutné vypracovat systém jejich evaluace a akreditace. Prezident Hefti zdůraznil fakt, že „inspekční“ cesty jsou zatím např. členy UIAA MedComu vykonávány zdarma, což je pro medicínské kurzy zcela výjimečná situace, která by měla být dále diskutována. Navíc postupující komercionalizace kurzů si zřejmě vyžádá úpravu pravidel jejich pořádání. Pracovní skupina DiMM má planované setkání na konec léta 2022, kde tyto body budou projednávány.

 

Na závěr setkání prezident MedComu oznámil ukončení členství některých členů komise, hlavně pak prof. Thomase Küppera, který zastával roli viceprezidenta. Tento post je aktuálně otevřen pro případné zájemce z řad komise, přičemž může být sdílen i více osobami. Dr. hefti poděkoval prof. Küpperovi za veškerou jeho neúnavnou práci pro komisi.

 

Samozřejmě došlo i na plánování dalších setkání. Příští zasedání medicínské komise by se mohlo konat v Leedsu opět ve Velké Británii v rámci jarního setkání UIAA, což by mohlo otevřít širší kontakty s mateřskou organizací. Další možností je spojovat setkání s ISMM kongresem, aktuálně plánovaným na rok 2024 v USA. Cílem je také udělat druhé setkání komise zaměřené více na vzdělávání v oblasti horské medicíny. Možnými destinacemi pro tyto aktivity kromě již diskutované Jižní Afriky zůstává i Jižní Amerika (Mendoza, Argentina), nebo Kyrgyzstán.

 

Odkazy:

Čištění vody / web UIAA

 

Nemoci z výšky / web UIAA

Webinář Mountain Women / youtube

Konference Women going to altitude / web UIAA

Další doporučení lékařské komise UIAA

 

 


L. Horáková, ČHS, UIAA

Instagram

Instagram Horosvaz