Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

V Praze se konalo zasedání Horolezecké komise UIAA

V Praze se konalo zasedání Horolezecké komise UIAA
06. 05. 2016 | Rubrika: Vzdělávání

Na konci dubna se konalo v Praze zasedání Horolezecké komise - Mountaineering commission - UIAA, jejímž členem je předseda Metodické komise ČHS Jiří Vogel, který zasedání zorganizoval a představil na něm vzdělávací systém instruktorů v ČHS. Jednání se zúčastnilo jedenáct členů komise z osmi zemí.

MountComm-Delegates-in-Prague 2016

Komise se zaměřuje zejména na rozvíjení metodických / tréninkových standardů pro výuku horolezectví, na testování materiálů a etické aspekty horolezectví. Do její působnosti patří i spolupráce s Nadací Petzl, jejímž výsledkem je nová metodická příručka Alpine Summer Skills, která je k dispozici v knihovně ČHS.

 

Členové komise na svém pražském jednání probírali např. rizika spojená s používáním pevných smyček pro zajištění na štandech, domlouvali možnosti sdílení informací o horolezeckých nehodách a úrazech, podpořili využívání italské klasifikační stupnice pro ferraty, která vyjadřuje nejen technickou obtížnost, ale i psychickou náročnost trasy. Předmětem diskuse byla také svoboda provozování horolezectví, která začíná být, mj. pod vlivem médií, ohrožována změnami ve vnímání bezpečnosti z pohledu veřejnosti a zpochybňováním zodpovědnosti jednotlivce za jeho rozhodnutí.

 

Podrobné informace o jednání si můžete přečíst na webu UIAA.

 

B. Valentová, sekretariát ČHS