Facebook

Český horolezecký svaz

Úrazy na skalách ČR

01. 09. 2009 | Rubrika: Vzdělávání | Komentáře (0)

Zde je k dispozici přehled úrazů, které se staly na skalách ČR v letech 2000 - 20009:

Úrazy 2000 - 2009.pdf

Uvedený přehled přináší přibližnou představu o četnosti úrazů v jednotlivých skalních oblastech ČR, a může být zdrojem cenných informací, poučením nebo varováním při záměru lézt některou z uvedených skal a výstupových cest.

 

Upozorňujeme, že tento přehled nemůže být podkladem pro jakékoliv definitivní závěry a dalekosáhlé soudy o nebezpečnosti jednotlivých skalních terénů. Při sledování úrazovosti obecně narážíme na velký problém, kdy drtivá většina drobných a středních úrazů, a v menší míře i několik vážných úrazů, není vůbec nahlášeno. Dále mnohá hlášení nebyla řádně vyplněna a nešlo přesně určit, na kterém skalním objektu se úraz stal, tudíž tato hlášení vyšly naprázdno a nebyly do přehledu zařazeny.

V uvedeném přehledu jsou zařazeny pouze takové úrazy, u kterých šlo jednoznačně určit výstupovou cestu, nebo aspoň skalní objekt (skálu, věž, masiv).

Pro další sledování úrazovosti prosíme o včasné zasílání informací k úrazům. Formulář pro hlášení úrazů je k dispozici zde.

Tomáš Kublák, Bezpečnostní komise – sekce úrazové zábrany

| Komentáře(0)
Instagram

Instagram Horosvaz