Facebook

Český horolezecký svaz

Statická lana a vliv vody

27. 06. 2001 | Rubrika: Vzdělávání | Komentáře (0)

Předmluva.
Statická lana (definovaná dle normy EN 1891, Typ A nebo Typ B, norma UIAA 107) se používají při práci ve výškách, speleologii a pro určité aplikace i v horolezectví. Zdánlivě odbočím: Dynamická lana jsou z hlediska textilního inženýrství na velmi vysoké úrovni aktivní bezpečnosti. Tato lana jsou mnohdy v bezpečnostním řetězci až pro případ, stane-li nějaká nehoda, kontrolovaný nebo naopak nepředvídaný pád. Na druhou stranu, statická lana jsou téměř vždy v bezpečnostním řetězci jako primární prostředek dostat se dolů a poté také nahoru. Selžou-li tyto lana, potom např. jeskyňář nemá další cesty ven (zbývá záchranná akce). V případě krizové situace při záchranné akci nebo poruše vybavení hluboko pod zemí, musí jeskyňář s jistotou slepce např. rozvázat zatažený uzel nebo provést další činnosti, kdy kvalita používaného lana může rozhodnout o úspěchu celé akce. Pohlížíme-li na lano (obecně) i z těchto úhlů pohledu, je statické lano minimálně stejně tak exponované jako lano dynamické. Proto bychom měli i výběru a chování statických lan věnovat velkou pozornost. Statické lano ze svého principu dělá méně „práce“ samo. Není elastické, aby absorbovalo energii, neb kdyby bylo elastické, uživatel by se při stoupání na laně dle postupů jednolanové techniky houpal jako jo-jo, čímž by krom nepříjemného pocitu také namáhal kotevní bod. Pro tyto i další důvody jsme se rozhodli rozpracovat několik studií chování statických lan z nichž první (a presentovaná zde) se týká zkoumání vlivu vody (v kapalném i tuhém skupenství) na statická lana vyrobená z polyamidu (nylon), respektive na chování osmičkových uzlů na těchto lanech. Zaměřili jsme se na uzly ve smyslu známé fráze, že neslabší článek každého lana je jeho uzel. Některé práce na toto téma jsou staré i několik dekád a naším úkolem je, mimo jiné, zjistit jsou-li stále platné či nikoli nebo je doplnit. Velmi nám šlo o to, aby veškeré zkoušky byly maximálně opakovatelné a byl minimalizován jakýkoli prostor pro chybu plynoucí z nesprávné měřící metody nebo přípravy vorků. ...

Radek Fáborský

CELÝ ČLÁNEK

| Komentáře(0)
Instagram

Instagram Horosvaz