Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Setkání instruktorů zajišťujících vzdělávání nováčků a členů ČHS

Setkání instruktorů zajišťujících vzdělávání nováčků a členů ČHS
07. 01. 2019 | Rubrika: Vzdělávání

Ve dnech 16-18.11.2018 proběhl ve skalní oblasti Velkého Rabštejna Seminář pro instruktory zaměřený na metodické postupy ve výuce nováčků a kladení důrazů na bezpečnost a jednoduchost při výuce.

 

první foto

 

Seminář pořádal ČHS jakožto doškolení pro instruktory s různým stupněm kvalifikace –  SCI, RCI i HAL.

Zároveň tímto seminářem chtěla metodická komise sjednotit postupy a metodické standarty výuky v horoškolách a získat zpětnou vazbu od instruktorů horoškol.

 

Akce se nakonec zúčastnilo kolem 20ti instruktorů a celý víkend se seznamovali s doporučením a nynějšími výukovými standarty nejen CHS ale i UIAA. Z metodické komise se akce zúčastnili 4 lektoři, včetně předsedy.

druhé foto

                      

Metodická komise společně s vedením ČHS pro rok 2019 plánuje další semináře zaměřené tímto směrem, aby tak zajistila pro horoškoly možnost doškolování dle aktuálních výukových postupů a metod.

 

Hodnocení účastníků:

Tomáš Matějka VHS BRNO  „ Naše skupina (instruktoři VHS Brno a Lokomotiva Brno, kteří pořádají oddílové horoškoly) měla lektora, který dokázal zareagovat na naše požadavky a doškolení zaměřil směrem, který odpovídal naším zkušenostem, znalostem a požadavkům.

Kurz byl velmi užitečný ve vysvětlení a ukázání nových trendů spojených se slaněním, budování štandů, použitím nových jistících pomůcek, budování slaňovacího stanoviště, základních bezpečnostních a metodických postupů v souvislosti s výukou začínajících lezců. V tomto směru považuji kurz za nedocenitelný. „

 

 Petr Neuwirth HO Lokomotiva Brno „Velmi kladně hodnotíme naši účast na doškolovacím semináři na Rabštejně, který nám pomohl k urovnání některých metodických záležitostí, které učit v rámci garantované horoškoly a které již ne, i když se dříve běžně používaly. Myslím, že by měl být program tohoto semináře zařazen jako povinná součást vzdělání instruktorů ČHS a to i ve formě doškolení. Vzhledem k hojné účasti bych očekával, že bude o seminář zájem i v příštích letech. Velkým přínosem byla i diskuzní část mezi jednotlivými instruktory, zejména pak společné aktivity a konzultace s instruktory „

 

     třetí foto       čtvrté foto       páté foto

 

Za metodickou komisi CHS

lektor Michael Hron