Facebook

Český horolezecký svaz

Pojištění instruktorů ČHS

09. 02. 2010 | Rubrika: Vzdělávání | Komentáře (0)

ČHS uzavřel s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., smlouvu, na základě které jsou instruktoři ČHS pojištěni pro případ, že při vykonávání instruktorské činnosti způsobí škodu.

Pojištění bylo sjednáno na základě usnesení řádné Valné hromady ČHS konané v roce 2009, která výkonnému výboru uložila "dokončit poptávkové řízení na pojištění odpovědnosti instruktorů".

 • Pojištění se vztahuje na instruktory ČHS, kteří mají platný instruktorský průkaz a jsou členy ČHS. 
  • Seznam instruktorů bude průběžně aktualizován, první aktualizace se předpokládá v březnu 2010; počátek pojištění pro instruktory nově zařazené do seznamu je vždy k následujícímu dni po doručení aktualizovaného seznamu pojišťovně.
  • Instruktor, který je pojištěn na základě této smlouvy, přestává být pojištěnou osobou dnem následujícím po dni ukončení členství v ČHS.
 • Pro pojištění platí všeobecné smluvní podmínky ČPP a doplňkové smluvní podmínky ČPP. Odchylně od všeobecných smluvních podmínek platí, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost "za škodu vzniklou provozováním profesionální sportovní činnosti a aktivním účastníkům organizované sportovní soutěže včetně přípravy na ně".

 • Situace, kdy je instruktor za následky jím způsobené škody pojištěn, nelze předem jednoznačně stanovit. Každou pojistnou událost bude posuzovat pojišťovna. Obecně však lze říci, že:
  o       Pojištění se vztahuje pouze na škody způsobené instruktorskou činností, tj. při výcviku, školení. Pojištění se nevztahuje na horolezecké a jiné sportovní či nesportovní aktivity, které instruktor provádí sám, mimo výcvik či školení.
  o       Pojištění se vztahuje pouze na škody, za které instruktor právně odpovídá. O tom, kdy je instruktor za škodu právně odpovědný, však nerozhoduje on, ale pojišťovna, nebo v konečném důsledku soud.

  Situace, kdy je instruktor za následky jím způsobené škody pojištěn, nelze předem jednoznačně stanovit. Každou pojistnou událost bude posuzovat pojišťovna. Obecně však lze říci, že:o       Pojištění se vztahuje pouze na škody způsobené instruktorskou činností, tj. při výcviku, školení. Pojištění se nevztahuje na horolezecké a jiné sportovní či nesportovní aktivity, které instruktor provádí sám, mimo výcvik či školení.o       Pojištění se vztahuje pouze na škody, za které instruktor právně odpovídá. O tom, kdy je instruktor za škodu právně odpovědný, však nerozhoduje on, ale pojišťovna, nebo v konečném důsledku soud.
 • Pojištění platí od 15.1. 2010 pro území Evropy.

 • Horní hranice pojistného plnění činí 5 mil. Kč, spoluúčast činí 5 %, min. však 5 tisíc Kč.

Postup při pojistné události

 • Postupujte podle pokynů uvedených na webových stránkách ČPP - Hlášení škodné události
 • Vyplňte formulář hlášení škodné události Oznámení škody.pdf a zašlete jej na sekretariát ČHS (Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6), který jej doplní, potvrdí a zašle pojišťovně.

B. Valentová

| Komentáře(0)
Instagram

Instagram Horosvaz