Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Nejpodstatnější požadavky na kruh

22. 02. 2001 | Rubrika: Vzdělávání | Komentáře (0)

V krátkosti uvádím jenom ty nejpodstatnější požadavky na kruhy:

 1. Kruh musí odpovídat normě ČSN EN 959, to znamená že musí splňovat požadavky na druh použitého materiálu (nerez 1.4307) a na minimální pevnost v radiálním směru (min. 25 kN) a axiálním směru (min. 15 kN).
 2. V souladu s požadavky této normy musí být na kruhu nesmazatelně vyraženy následující údaje:
  - jméno výrobce
  - název typu, pokud výrobce nabízí více typů (například podle délky a průměru dříku)
 3. Návod k použití v češtině musí informovat o správném způsobu osazení kruhu do skály, a o tom že výrobek splňuje normu EN 959 a byl schválen notifikovanou zkušebnou. Návod nesmí chybět!
 4. Výrobce nebo dovozce musí před uvedením výrobku na trh vydat prohlášení o shodě, kterým ujišťuje spotřebitele že kruh splňuje veškeré požadavky a byl certifikován příslušnou zkušebnou.
 5. Výrobce nebo dovozce musí zajistit podle své volby buď ověřování shody výrobku s certifikovaným typem nebo posuzování systému jakosti výroby podle ISO 9001 nebo ISO 9002 nejméně jedenkrát za 12 měsíců. Datum posledního ověřování nesmí tedy být starší než 12 měsíců což musí výrobce nebo dovozce uvádět jako doplněk k prohlášení o shodě každý rok.

Kruh nelze použít k osazení do skály jestliže:

 1. Není s kruhem dodán návod v češtině který stanovuje správný způsob osazení do skály.
 2. Není kruh označen nesmazatelně názvem výrobce a názvem typu (vyrábí-li výrobce více typů).
 3. Nebylo na daný typ výrobku vydáno výrobcem nebo dovozcem prohlášení o shodě.

Vyžádat si od výrobce nebo dovozce ujištění, že na daný výrobek již vydal prohlášení o shodě, lze každému kdo se chystá osadit kruh do skály v jeho vlastním zájmu jen doporučit. Chrání se tím v případě že dojde k nehodě způsobené prokazatelně vadným kruhem a poškozený byl dobře pojištěn.

Zpracováno ke dni 30.3.2000
Zpracoval: Ing. Vladimír Křapka, BK ČHS

| Komentáře(0)