Facebook

Český horolezecký svaz

Kurzy instruktorů a doškolení v roce 2018

12. 12. 2017 | Rubrika: Vzdělávání

V rubrice Instruktoři SCI, RCI a HAL jsou zveřejněny kalendáře s termíny instruktorských kurzů a doškolení, které jsou naplánovány na rok 2018. Propozice k jednotlivým akcím budou zveřejňovány v průběhu roku.

 

Instruktorské kurzy jsou určeny výhradně členům ČHS a opravňují k provádění metodické činnost v rámci ČHS; kurzy nejsou akreditované.

 

Zájemci si mohou vybrat jednu ze tří kvalifikací:

  • Instruktor sportovního lezení (SCI)
  • Instruktor skalního lezení (RCI)
  • Instruktor horolezectví (HAL)

Úspěšní absolventi kurzu získají kvalifikaci instruktora, která je platná 5 let a poté ji lze prodloužit prostřednictvím doškolení.

 

Podrobné informace o kurzech i doškolení včetně podmínek, které je nutno splnit pro přijetí, naleznete na již uvedené stránce našeho webu - Instruktoři SCI, RCI a HAL. Případné dotazy směřujte na adresu 4gFD8eal-kvjGK.g~hFFRj29g.

 

Přihlášky na kurzy a doškolení přijímáme od 1.1. 2018, posílejte je výhradně elektronicky na 4gFD8eal-kvjGK.g~hFFRj29g.

 

R. Šmíd, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz