Facebook

Český horolezecký svaz

Instruktoři CWI, SCI, RCI a HAL

ČHS má vlastní systém výcviku a vzdělávání instruktorů pro oblast horolezectví. V současnosti ČHS nabízí tyto instruktorské kurzy:

 • Instruktor lezení na umělé stěně - CWI (Climbing Wall Instructor)
 • Instruktor sportovního lezení - SCI (Sport Climbing Instructor)
 • Instruktor skalního lezení - RCI (Rock Climbing Instructor)
 • Instruktor horolezectví - HAL (High Alpine Leader)

Instruktorské kurzy nemají akreditaci MŠMT. Kurzy RCI a HAL mají certifikát UIAA. Instruktoři jsou oprávnění vykonávat metodický výcvik v rámci ČHS.

 

Vzdělávání je složeno z modulů, které na sebe navzájem navazují. Získání vyššího stupně vzdělávání je podmíněno absolvováním nižšího stupně vzdělávání (např. zájemce o RCI musí mít kvalifikaci SCI). Jednotlivé stupně vzdělávání lze absolvovat samostatně, nebo v jednom roce, pokud na sebe termínově navazují. Zájemci tak mají možnost své vzdělání rozšiřovat o další kvalifikační stupně. 

Kvalifikační stupně

Instruktor lezení na stěně - CWI (Climbing Wall Instructor)

Působnost instruktora lezení na stěně je omezena na výuku lezení na umělých stěnách.

Kurz má 3 části : přijímací zkoušky a vzdělávací blok, první pomoc a zkoušky.

 

Instruktor sportovního lezení - SCI (Sport Climbing Instructor)

Působnost instruktora sportovního lezení je omezena na výuku lezení na zajištěných sportovních cestách do jedné lanové délky.

Kurz má 2 části: přijímací zkoušky a vzdělávací blok, zkoušky. 

Na tento kurz se mohou hlásit zájemci s platnou kvalifikací CWI.

 

Instruktor skalního lezení - RCI (Rock Climbing Instructor)

Působnost instruktora skalního lezení zahrnuje vedle výuky lezení na umělých stěnách a zajištěných jednodélkových cestách také výuku lezení vícedélkových cest i v "letních" horách neledovcového charakteru. 

Kurz má 4 části: záchrana + lanové techniky, první pomoc pro RCI,HAL, vícedélkové lezení v horách a zkoušky. Na tento kurz se mohou hlásit zájemci s platnou kvalifikací SCI.

 

Instruktor horolezectví - HAL (High Alpine Leader)

Instruktor horolezectví může provádět, kromě výše uvedeného, i výcvik v horách, při zimním lezení, v oblastech ledovcového charakteru.

Kurz má 4 částí: ledovcový kurz v horách, lezení v ledu, lavinový kurz v horách a zkoušky. Na tento kurz se mohou hlásit zájemci s platnou kvalifikací RCI.

 

Kvalifikace instruktora je platná 5 let, do 31.12., a počítá se od roku, kdy instruktor kurz ukončil. Datum ukončení kurzu je poslední den poslední části kurzu.

Kvalifikace je platná pouze pokud je instruktor členem ČHS a má platný průkaz ČHS.

Dokladem o kvalifikaci instruktora je průkaz s fotografií a uvedením platnosti kvalifikace.

 

Požadavky na instruktory

 

Podmínky přijetí do kurzů:

 • věk minimálně 18 let u CWI a SCI
 • věk minimálně 21 let u RCI
 • věk minimánlě 23 let u HAL
 • členství v ČHS v roce podání přihlášky
 • zájemce o SCI musí mít platnou kvalifikaci CWI
 • zájemce o RCI musí mít platnou kvalifikaci SCI
 • zájemce o HAL musí mít platnou kvalifikaci RCI
 • zaslání vyplněné a podepsané přihlášky spolu s přílohami (dále lékařské potvrzení, fotografie na průkaz instruktora rozměr min. 400 x 510 pixelů) na adresu instruktori@horosvaz.cz.
 • uhrazení účastnického poplatku na číslo účtu 1727209504/0600 Moneta Money Bank, variabilní symbol : 333, spec.symbol : datum narození účastníka. Poplatek se hradí až po potvrzení o přijetí na kurz. V případě neúčasti ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů se poplatek za kurz nevrací

Propozice na kurz se zveřejňují cca měsíc před akcí. Přihlásit se lze jakmile je stanoven termín, nejpozději týden před zahájením kurzu.

 

Přihláška na CWI, SCI, RCI, HAL 2021

Kalendář kurzů na rok 2021

(chybějící údaje budou v průběhu roku doplňovány)

název termín místo konání lektor propozice
Instruktor lezení na stěně - CWI (Climbing Wall Instruktor)
I.blok - Přijímací zkouška a vzdělávací blok 19.-21.2.2021 Jihlava L.Tkáč  
I.blok - Přijímací zkouška a vzdělávací blok 26.-28.3.2021 Jihlava L.Tkáč  
I.blok - Přijímací zkouška a vzdělávací blok 3.-5.9.2021   J.Schücková  
I.blok - Přijímací zkouška a vzdělávací blok 5.-7.11.2021   L.Tkáč  
II.blok - První pomoc, základní únor/březen   M.Honzík  
II.blok - První pomoc, základní 24-25.4.2021   M.Honzík  
II.blok - První pomoc, základní 11.-12.12.2021   M.Honzík  
III.blok - zkoušky 10.-11.4.2021      
III.blok - zkoušky červen 2021      
III.blok - zkoušky prosinec 2021      
Instruktor sportovního lezení - SCI (Sport Climbing Instruktor)
I.blok - Přijímací zkouška a vzdělávací blok 16.-18.4.2021   L.Tkáč  
I.blok - Přijímací zkouška a vzdělávací blok 21.-23.5. 2021   K.Kříž  
I.blok - Přijímací zkouška a vzdělávací blok 17.-19.9.2021   J.Schücková  
II.blok - zkoušky červen 2021      
II.blok - zkoušky červen 2021      
Instruktor skalního lezení - RCI (Rock Climbing Instruktor)
I.blok - lanové techniky, záchrana 13.-16.5.2021   M.Beláň  
I.blok - lanové techniky, záchrana 24.-27.6.2021   M.Hron  
II.blok - první pomoc, rozšířená 21.-23.5.2021   M.Honzík  
II.blok - první pomoc, rozšířená 2.-4.7.2021   M.Honzík  
III.blok - vícedélkové lezení v horách 19.-22.8.2021   L.Tkáč  
III.blok - vícedélkové lezení v horách 26.-29.8.2021      
IV.blok - zkoušky září 2021      
IV.blok - zkoušky září 2021      
Instruktor horolezectví - HAL (High Alpine Leader)
I.blok - ledovec 7.-11.7.2021   L.Tkáč  

Doškolení instruktorů

Přihlásit se na doškolení instruktorů lze kdykoliv během platnosti kvalifikace instruktora a tři roky po ukončení této platnosti.

 

Instruktor musí absolvovat dvě doškolení (není podmínkou se hlásit

v jeden kalendářní rok). Jedním z těchto doškolení musí být první pomoc, záchrana.

Prodloužení kvalifikace se započítává po absolvování druhého doškolení.

 

Výše účastnického poplatku bude upřesněna v propozicích a hradí se na číslo účtu 1727209504/0600 Moneta Money Bank, variabilní symbol : 333, spec.symbol : datum narození účastníka. V případě neúčasti ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů se poplatek za kurz nevrací

 

Propozice na doškolení se zveřejňují cca měsíc před akcí. Přihlásit se lze jakmile je stanoven termín, nejpozději týden před zahájením kurzu.

 

Přihláška na doškolení 2021

Kalendář DOŠKOLENÍ na rok 2021

(chybějící údaje budou v průběhu roku doplňovány)

název termín místo konání lektor propozice
Skialpinismus a laviny 25.-28.2.2021 Rakousko J.Vogel  
První pomoc a záchrana 16.-18.4.2021 Vysočina M.Honzík  
Jak připravit děti na lezení v horách 23.-25.4.2021 Rabštejn J.Vogel  
Postupy při výuce nováčků 28.-30.5.2021 Rabštejn L.Tkáč (J.Vogel)  
Lezení na písku 23.-26.9.2021 Malá skála K.Kříž, V.Dvořák  
Skalní záchrana 8.-10.10.2021 Srbsko u Berouna K.Kříž  
První pomoc a záchrana 12.-14.11.2021 Vysočina M.Honzík  
První pomoc a záchrana 19.-21.11.2021 Vysočina M.Honzík  
Lezecká cvičení a hry - výuka pro děti 12.-14.11.2021 Plzeň(Praha) K.Kříž  

 

seznamy instruktorů

 

Seznam instruktorů CWI (akreditovaný kurz). Tento akreditovaný kurz byl nabízen pouze do roku 2020

profesní kvalifikace

Zájemci o profesní kvalifikaci a získání celostátně platného kvalifikačního dokladu, budou mít možnost se nechat přezkoušet u autorizované osoby (podrobnosti budou doplněny). Národní soustava kvalifikací schválila kvalifikační a hodnotící standard pro profesní kvalifikace:

V případě dalších dotazů se obraťte na Kristýnu Šmídovou -  6kvC-id7TlzsU~l7VX~r5bekc8MhTj

Instagram

Instagram Horosvaz