Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Garantované horoškoly ČHS

Garantované horoškoly ČHS
19. 06. 2015 | Rubrika: Vzdělávání

ČHS zahajuje nový projekt - Garantované horoškoly ČHS. Jeho cílem je nabídnout zájemcům z řad členů ČHS možnost vzdělávat se v kvalitních horoškolách, napomáhat zvyšovat úroveň vzdělávání v oblasti horolezectví a propagovat horoškoly, které nabídnou členům ČHS kvalitní výuku horolezectví.

 

Horoškolou se v rámci tohoto projektu rozumí vícedenní vzdělávací program zaměřený na osvojení si teoretických i praktických základů horolezectví a první pomoci.

 

Horoškola má možnost získat statut Garantovaná horoškola ČHS, pokud budou splněny tyto podmínky:

  • Horoškolu organizuje samostatná právnická osoba, např. spolek (horoškoly organizované horolezeckými oddíly ČHS, které nejsou samostatnými právními subjekty, nelze do projektu zapojit).
  • Za výcvik odpovídá instruktor ČHS s platnou kvalifikací RCI nebo HAL.
  • Z posouzení osnov a průběhu horoškoly, které provede Metodická komise ČHS, vyplyne, že horoškola odpovídá standardům ČHS pro vzdělávání. 

Statut Garantované horoškoly se uděluje na 5 let, s možností revalidace a prodloužení platnosti.

Podmínkou je, že vzdělání v rámci Garantované horoškoly je určeno výhradně členům ČHS.

 

Spolky či jiné právnické osoby, které budou mít zájem zařadit svoji horoškolu do systému Garantovaných horoškol, mohou poslat přihlášku se všemi přílohami na e-mail 4gFD8eal-kvjGK.g~hFFRj29g.

Přihlášky bude posuzovat Metodická komise ČHS, která se se zájemci domluví na dalším postupu.

Přihláška - garantované horoškoly

 

Další informace naleznete na stránce

 

Případné dotazy zasílejte na e-mail 4gFD8eal-kvjGK.g~hFFRj29g nebo předsedovi metodické komise Jiřímu Vogelovi - 5bEsOfe~0em%C6ej-lIkbW7r