Facebook

Český horolezecký svaz

Fixní jištění - pískovcové kruhy

10. 09. 2003 | Rubrika: Vzdělávání | Komentáře (0)

Na četné dotazy zveřejňuje tímto BK požadavky na pískovcové kruhy. BK vysloveně upozorňuje, že tyto požadavky nesplňují normu EN 959, ale jsou jen jakýmsi návodem pro samovýrobce kruhů a tudíž nezbavují případné výrobce odpovědnosti.

Mimimální požadavky na pískovcový kruh:

Dřík kruhu: Tloušťka materiálu 20mm, Výška dříku ve skále 30mm, výška hlavy dříku 40mm. Všechny vnější hrany hlavy dříku musí být zaobleny nejméně R5. To proto, aby za hlavu dříku nemohlo zachytit lano, nebo tělo padajícího lezce.
Délka dříku kruhu se liší podle pevnosti pískovce, kde je použit. Tuto délku stanovuje příslušná vrcholová komise. V úvahu je nutno ještě vzít pevnost pískovce v místě osazení.
Kroužek kruhu: průměr kulatiny 12mm, vnitřní průměr kroužku 60mm. Menší průměr kulatiny nevyhovuje pevnostně, větší příliš namáhá karabinu, zvlášť u expresek, která je konstruovaná na lano průměr 12mm. Otvor v hlavě dříku musí mít průměr 16mm, jinak hrozí utažení kroužku vlivem deformace při zatloukání a zareznutí.
Materiál dříků ČSN 11375 (S235), materiál kroužku tentýž, případně ČSN 11523 (S355). V žádném případě 11373, potože není uklidněný a nezaručuje trvalou pevnost po mrazových cyklech (míněny mrazy v zimě a následné oteplení). Ke každé dodávce materiálu je nutno mít hutní atest, který vydá každý seriozní dodavatel.
Svařování kroužku musí provádět svařeč se státí zkouškou na použitou metodu svařování. O svařování každé serie musí být vystaven protokol. Každý kruh musí být označen značkou výrobce a číslem alespoň serie. Dokumentaci archivuje výrobce.originál nákresu ke stažení zde
285.7 KB (modemem staženo za 00:00:41)

Nerezový stěnový kruh:

Posuzovali jsme nerezový stěnový kruh fy Raveltik. Na základě prohlášení výrobce tento kruh vyhovuje k osazení v pískovci za předpokladu osazení dle doporučení výrobce a správného použití tmelu - chemická malta UPM 44. Délku dříku stanovuje VK příslušné oblast. Kroužek tohoto kruhu byl zkoušen v SZÚ s.p. Jablonec nad Nisou, protokol o zkoušce č.39-3088. Dle tohoto protokolu nedošlo při zatížení 73 kN k destrukci kroužku.

Použití jiných tmelů pro osazování borháků a kruhů není odzkoušeno a není záruku trvalé pevnosti. Z toho důvodu BK nedoporučuje používání jných tmellů, než shora uvedených.

BK nedoporučuje vyrábět bez odborných znalostí kruhy z nerezu, protože tam je problematika daleko složitější a je nezbytné dodržet všechny technologické podmímky - viz prasklý kroužek na Doubravce u Chotěboře.

Borháky:
Posoudili jsme vhodnost použití borháku fy Raveltik, dříve Pestr. Na základě protokolu o zkoušce č.Q00339/1, který vydalVVUÚ Ostrava Radvanice, tento borhák vyhovuje pro použití v tvrdé skále za předpokladu osazení dle doporučení výrobce, tj. do otvoru d = 12mm a použití tmelu RM 10, nebo UKA3 (skleněné ampule), nebo chemické malty UPM 44. Nedoporučujeme osazování za mokra, přestože výrobce tmelů udává, že vlhko nevadí. V konkrétním případě osazování na rule, která je mírně porézní, došlo k vytěsňování vody z mokré skály do vrtu a borháky nebyly kvalitně zalepeny.
Správně osazený borhák splňuje normu ČSN EN 567-94 206, t.j. 25 kN radiálně a 15 kN axiálně (na vytažení). Vhodnost umístění musí posoudit VK příslušné oblasti.

Stanovisko BK k borhákům, keré se objevují na pískovci.
U borháků není jistota, že budou mít dostatečnou pevnost po opakovaných pádech. Vlivem malého prpůměru dříku může dojít k udrolení hrany otvorů a tudíž podstatnému snížení pevnosti. BK proto vyzývá všechny, kteří borháky osazují, aby bezpečnostní komisi poskytli informace, jaké borháky používají a jak jsou upevňovány ve skále. BK vysloveně varuje před takovými borháky, které nemají dřík opatřený závitem, nebo podobným zprofilováním.

Zapsal Vladimír Těšitel, předseda BK ČHS

| Komentáře(0)
Instagram

Instagram Horosvaz