Facebook

Český horolezecký svaz

Doporučené osnovy pro vedení začínajících horolezců instruktory ČHS - aktualizován ledovec

17. 08. 2005 | Rubrika: Vzdělávání | Komentáře (0)

1. Umělé stěny (vyšší 4 m využívající zajišťovací řetězec)

 • Znalost uzlů: osmičkový, vůdcovský, poloviční lodní smyčka
 • Lékařská prohlídka platná u každého frekventanta a instruktora
 • Znalost zásad 1 pomoci u min poloviny z frekventantů
 • Předpoklad, že lékárnička je povinnou výbavou stěny
 • Jistící i jištěný jsou navázáni před výstupem osmičkovým uzlem
 • Jistící je seznámen a má bezpečné návyky v používání jistící brzdy a poloviční lodní smyčky (HMS) vč.jejího zablokování a zajištění
 • Jištěný je seznámen s bezpečným zapínáním expres smyček
 • Jistící je seznámen a má bezpečné návyky v práci s lanem při zajišťování jištěného.
 • Vratný bod je tvořen karabinou s pojistkou zámku nebo expresní smycí vybavenou karabinami s pojistkou zámku
 • Jistící a jištěný před zahájením zkontrolují stav zajišťovacích prostředků a rozcvičí se
 • Při výcviku připadá na jednoho instruktora max.6 frekventantů
 • Při výstupu se pod jištěným nikdo nenachází
 • Jistící a jištěný mají bederní úvazek dle EN
 • Jištěný musí být jištěn tak aby (zejména při lezení TR )při pádu kyvadlem nedopadl na zem (směrem dozadu nebo do boku) a nesrazil okolo lezoucí lezce.

  2. Skály- sportovní oblasti nebo cesty
  (cesty délky max.30 m jištěné vrtanými skobami, se slaňovací vrtanou skobou nebo systémem skob nezakládá se vyjímatelné jištění, nehrozí pád delší než 6 m)
 • Znalost uzlů: osmičkový, vůdcovský, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, symetrický a asymetrický Prusíkův uzel
 • Lékařská prohlídka platná u každého frekventanta a instruktora
 • Znalost zásad 1 pomoci u min poloviny frekventantů
 • Každý frekventant má osobní lékárničku a skupina resp.instruktor má skupinovou lékárničku dle požadavků LK
 • Jistící i jištěný jsou navázáni před výstupem osmičkovým uzlem s pojistkou
 • Jistící je seznámen a má bezpečné návyky v používání jistící brzdy a poloviční lodní smyčky (HMS) vč.jejího zablokování a zajištění
 • Jištěný je seznámen s bezpečným zapínáním expres smyček
 • Jistící je seznámen a bezpečné návyky v práci s lanem při zajišťování jištěného.
 • Vratný bod je tvořen karabinou s pojistkou zámku nebo expresní smycí vybavenou karabinami s pojistkou zámku
 • Jistící a jištěný před zahájením zkontrolují vizuálně a navzájem stav zajišťovacích prostředků a rozcvičí se
 • Při výcviku připadají na jednoho instruktora max.4 frekventi
 • Při výstupu se pod jištěným nikdo nenachází
 • Jištěný musí být jištěn tak aby (zejména při lezení TR )při pádu kyvadlem nedopadl na zem (směrem dozadu nebo do boku) a nesrazil okolo lezoucí lezce
 • Jistící a jištěný mají bederní úvazek dle EN
 • Všichni používají ochranné přilby dle EN
 • Frekventanti znají základní povely a jejích význam a použití vč. povelů vizuálních nebo pohybem lana či lan
 • Frekventanti jsou seznámeni se základními aspekty ochrany přírody, horolezeckými značkami např. vymezujícími oblast lezení, lezeckými a etickými pravidly vážícími se k danné oblasti. Tato pravidla budou během výcviku striktně dodržovat.
 • Slaňování se provádí při použití slaňovací brzdy bez samoblokujícího efektu s bržděním Prusíkovým uzlem pod slaňovací brzdou. Jeden lezec jistí ostatní zatažením za lano na zemi

  3. Skály- klasické oblasti nebo cesty
  (cesty délky max 60 m jištěné kombinovaným způsobem – vrtané skoby, tlučené skoby, vklíněnce, smyčky a ostatní speciální způsoby jištění)
 • Znalost uzlů: osmičkový, vůdcovský, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, symetrický a asymetrický Prusíkův uzel, rybářská a dvojitá rybářská spojka
 • Lékařská prohlídka platná u každého frekventanta a instruktora
 • Znalost zásad 1 pomoci u všech frekventantů
 • Každý frekventant má osobní lékárničku a skupina resp. instruktor má skupinovou lékárničku dle požadavků LK
 • Lanové družstvo je před výstupem navázáno na kombinovaný nebo celotělový úvazek osmičkovým uzlem s pojistkou (U kombinovaného úvazku Alpským způsobem a osmičkovým uzlem s pojistkou)
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v používání jistící a slaňovací brzdy a jištění poloviční lodní smyčkou (HMS)
 • Lanové družstvo je seznámeno s bezpečným zapínáním expres smyček, zakládáním a použitím vklíněnců (pasivních i aktivních) a smyček
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky s budováním jistících a slaňovacích stanovišť ve skále (rozklad sil, únosnost bodů, pavouk, pádový faktor, rázová síla, vycvaknutí karabin přesmyknutím zámku)
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v práci s lanem při zajišťování prvolezce, druholezce, zná systém zajištění více druholezců a současný postup
 • Slaňování se provádí při použití slaňovací brzdy bez samoblokujícího efektu s bržděním Prusíkovým uzlem pod slaňovací brzdou. Jeden lezec jistí ostatní zatažením za lano na zemi. Pokud volné konce lan nesahají na zem jsou ukončeny uzly nejlépe vůdcovskými
 • Jistící a jištěný před zahájením zkontrolují vizuálně a navzájem stav zajišťovacích prostředků a rozcvičí se
 • Při výcviku připadají na jednoho instruktora max.4 frekventanti
 • Všichni používají ochranné přilby dle EN
 • Frekventanti znají základní povely a jejích význam a použití vč. povelů vizuálních nebo pohybem lana či lan
 • Frekventanti jsou seznámeni se základními aspekty ochrany přírody, horolezeckými značkami např. vymezujícími oblast lezení, lezeckými a etickými pravidly vážícími se k danné oblasti. Tato pravidla budou během výcviku striktně dodržovat.
 • Znalost přenesení váhy jištěného do zajišťovacího místa, znalost vyprošťovacích metod zraněného spuštěním, slanění k postiženému a slaněním s postiženým, vytažení postiženého (Straus)

  4. Vícedélkové skalní lezení a alpské lezení.
 • Znalost uzlů: osmičkový, vůdcovský, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, symetrický a asymetrický Prusíkův uzel, rybářská a dvojitá rybářská spojka, Garda smyčka, liščí smyčka
 • Lékařská prohlídka platná u každého frekventanta a instruktora
 • Znalost zásad 1 pomoci u všech frekventantů
 • Každý frekventant má osobní lékárničku a skupina resp.instruktor má skupinovou lékárničku dle požadavků LK
 • Lanové družstvo je před výstupem navázáno na kombinovaný nebo celotělový úvazek osmičkovým uzlem s pojistkou (U kombinovaného úvazku Alpským způsobem a osmičkovým uzlem s pojistkou.)A používá poloviční lana nebo dvojčata
 • Lanové družstvo je seznámeno s použitím dvoulanové techniky
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v používání jistící a slaňovací brzdy pro dvě lana a jištění poloviční lodní smyčkou (HMS)
 • Lanové družstvo je seznámeno s bezpečným zapínáním expres smyček, zakládáním a použitím vklíněnců (pasivních i aktivních) a smyček
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky s budováním jistících a slaňovacích stanovišť ve skále (rozklad sil, únosnost bodů, pavouk, pádový faktor, rázová síla, vycvaknutí karabin přesmyknutím zámku)
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v práci s lanem při zajišťování prvolezce, druholezce, zná systém zajištění více druholezců a současný postup
 • Slaňování se provádí při použití slaňovací brzdy bez samoblokujícího efektu s bržděním Prusíkovým uzlem pod slaňovací brzdou. Volné konce lan jsou ukončeny uzly nejlépe vůdcovskými
 • Jistící a jištěný před zahájením zkontrolují vizuálně a navzájem stav zajišťovacích prostředků a rozcvičí se
 • Při výcviku připadají na jednoho instruktora max.2 frekventanti
 • Všichni používají ochranné přilby dle EN
 • Frekventanti znají základní povely a jejích význam a použití vč. povelů vizuálních nebo pohybem lana či lan
 • Znalost přenesení váhy jištěného do zajišťovacího místa, znalost vyprošťovacích metod zraněného spuštěním, slanění k postiženému a slaněním s postiženým, vytažení postiženého (Straus)
 • Frekventanti jsou seznámeni se základními aspekty ochrany přírody, horolezeckými značkami např. vymezujícími oblast lezení, lezeckými a etickými pravidly vážícími se k danné oblasti. Tato pravidla budou během výcviku striktně dodržovat.
 • Znalost horských specifik, zejména těchto:
  1. Předpověď počasí
  2. Orientace v horách: povinně buzolu, mapu min.1:25000, průvodce, nastudován přístup, cesta, sestup, nouzové možnosti ústupu
  3. Nouzové signály pro pomoc a pojištění účastníků na záchrannou akci
  4. V případě pohybu v ledovcovém terénu všechny podmínky pro ledovcové lezení (bude doplněno)

  5. Pohyb po ledovci.

 • Znalost uzlů: osmičkový, vůdcovský, motýl, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, symetrický a asymetrický Prusíkův uzel, rybářská a dvojitá rybářská spojka, Garda smyčka, liščí smyčka
 • Lékařská prohlídka platná u každého frekventanta a instruktora
 • Znalost zásad 1 pomoci u všech frekventantů
 • Každý frekventant má osobní lékárničku a skupina resp.instruktor má skupinovou lékárničku dle požadavků LK
 • Při vedení výuky se po ledovci pohybujeme výhradně navázáni.
 • Lanové družstvo je před výstupem navázáno na sedací úvazek, spojený s uzlem na laně (motýl, osmička, vůdcovský) karabinou s pojistkou zámku v centrálním oku úvazu. Tato karabina je zálohována buď ještě jednou karabinou s pojistkou zámku, nebo prusikem. 
 • Lanové družstvo je navázáno buď na plném, nebo jednom polovičním laně. 
 • Při postupu ve dvojici je mezi lezci 1/5 délky lana opatřené uzly s rozestupy 1,5 m, zbylé 2 x 2/5 mají lezci uložené každý u sebe v batohu pro poptřeby záchrany. Při postupu ve vícečlenném družstvu volíme rozestupy od 8 - 12 m mezi členy družstva, vždy ale tak, aby bylo možné získat dostatek volného lana pro záchranu.
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v používání jistící a slaňovací brzdy  a jištění poloviční lodní smyčkou (HMS)
 • Lanové družstvo je seznámeno s bezpečným pohgybem na sněhu a ledu, využitím maček cepínu a možsnostmi jištění ve firnu a ledu
 • Členové lanového družstva jsou seznámeni a ovládají bezpečné zastavení pádu bez maček a cepínu  a s mačkami a cepínem
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky s budováním jistících a slaňovacích stanovišť v ledu a firnu (hodiny, hruška, vyvázaní šroubů, T-kotva)
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v práci s lanem při zajišťování prvolezce, druholezce, zná systém zajištění více druholezců a současný postup
 • Slaňování se provádí při použití slaňovací brzdy bez samoblokujícího efektu s bržděním Prusíkovým uzlem pod slaňovací brzdou. Volné konce lan jsou ukončeny uzly nejlépe vůdcovskými
 • Jistící a jištěný před zahájením pohybu zkontrolují vizuálně a navzájem stav zajišťovacích prostředků 
 • Při výcviku připadají na jednoho instruktorapodle náročnosti trasy max.2 - 5 frekventantů
 • Všichni používají ochranné přilby dle EN
 • Frekventanti znají základní povely a jejích význam a použití vč. povelů vizuálních nebo pohybem lana či lan
 • Znalost zachycení pádu do trhliny, přenesení váhy jištěného do zajišťovacího místa, znalost vyprošťovacích metod zraněného, slanění k postiženému a vytažení postiženého (Volná kladka)
 • Znalost horských specifik, zejména těchto:
  1. Předpověď počasí
  2. Orientace v horách: povinně buzolu, mapu min.1:25000, průvodce, nastudován přístup, cesta, sestup, nouzové možnosti ústupu
  3. Nouzové signály pro pomoc a pojištění účastníků na záchrannou akci
 • | Komentáře(0)
  Instagram

  Instagram Horosvaz