Facebook

Český horolezecký svaz

Certifikace horolezeckých lan

09. 04. 2001 | Rubrika: Vzdělávání | Komentáře (0)

Jak se tedy přesvědčit že zakoupené lano je skutečně řádně schváleno pro uvádění na trh?

  • Musí být opatřeno značkou CE
  • Návod k použití musí být k dispozici rovněž v češtině
  • Za značkou CE musí být uvedeno číslo zkušebny, která daný typ lana schválila - tam lze rovněž získat informaci zda má lano platný CE certifikát.

Distributor firmy, která lano vyrábí vám na požádání jistě vydá ujištění o prohlášení o shodě na daný typ výrobku. Odmítne-li, můžete věc předat ČOI. Dostanete-li toto písemné ujištění od dovozce, buďte v klidu.

Sebrat "normu" někomu (právo na uvádění značky CE),je nesmysl - norma je soubor požadavků na daný výrobek. Certifikát je potvrzením, že firma umí prokazatelně vyrábět výrobek, který jistou normu splňuje (v našem konkrétním případě musí dynamické lano splňovat dvě normy EN 892 a UIAA 101, jestliže to v návodu a na výrobku je natišteno). Ujištění o prohlášení o shodě je potvrzením dovozce, že CE certifikát je platný v okamžiku dovozu do ČR a že na daný typ výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě. Toto prohlášení o shodě, respektive jeho úplnost a platnost, může kontrolovat např. ČOI (Česká obchodní inspekce).

| Komentáře(0)
Instagram

Instagram Horosvaz