Facebook

Český horolezecký svaz

Bezpečnost v horských oblastech SR

14. 07. 2004 | Rubrika: Vzdělávání | Komentáře (0)

Bezpečnostní komise Českého horolezeckého svazu:
Základní informace pro zajištění bezpečnosti v horských oblastech SR

V prvním pololetí tohoto roku došlo v oblasti slovenských Tater k řadě závažných, mnohdy i smrtelných úrazů českých občanů, při provozování vysokohorské turistiky, skialpinismu a horolezectví.

BK ČHS v této souvislosti upozorňuje na podceňování bezpečnostních opatření které mnohé z těchto případů provázelo. Značnou roli zde pravděpodobně sehrálo podceňování Tater jako takových, podcenění důležitosti zajištění si předpovědi počasí a sledování vyhlášených lavinových výstrah.
Předběžný rozbor devíti případů smrtelných úrazů Čechů ve Vysokých a Západních Tatrách z 1. pol. r. 2004, zveřejní BK na oficiálních stránkách ČHS.

BK zároveň upozorňuje na nutnost zajistit si při cestách do slovenských hor vhodné pojištění, které bude zahrnovat v rozumné míře náklady na záchrannou akci a bude se vztahovat i na provozování horských sportů.
V SR je občanům ČR na základě smluv s českými pojišťovnami hrazena nutná lékařská péče, jsou-li s touto péčí spojeny náklady související s výjezdy Rychlé záchranné služby i Letecké záchranné služby, pak v jisté míře i ty.
Bez dalšího připojištění však nejsou ve všech případech kryty náklady na organizaci záchranné akce v horách. Před odjezdem se informujte o možnostech pojištění a o aktuálním stavu a rozsahu zdravotní služby kryté na základě mezistátních smluv, popř. smluv uzavřených Vaší zdravotní pojišťovnou.

Při pohybu v horách a velehorách je nutné zachovávat základní bezpečnostní opatření, chovat se zodpovědně a při provozování všech sportovních aktivit snižovat riziko na co nejmenší míru.
Ve Slovenské republice je od r. 2002 v účinnosti zákon o Horskej záchrannej službe, která v podobě obecně závazného předpisu vydala „Pokyny Horskej záchrannej služby z 2. 1. 2004 č. 1/2004 na zaistenie bezpečnosti osôb v horskej oblasti“. Celé znění pokynů, obsahujících základní bezpečnostní pravidla pro pohyb v horách najdete zde:
http://www.hzs.sk/index.php?lang=sk&site=pokyny.

BK varuje před pobytem a pobytem v horách bez znalosti předpovědi počasí a případných vydaných výstrah HZS. Před odjezdem si zajistěte aktualizaci předpovědi např. pomocí mobilního telefonu.

Více informací: www.hzs.sk

Telefonní čísla které byste měli znát při cestách do slovenských hor

Všechna tísňová volání z horského terénu a žádosti o pomoc bezodkladně oznámit na NON STOP dispečink Horské záchranné služby 18 300!

• NON STOP dispečink Horské záchranné služby SR: 18300
• Tísňové volání integrovaného záchranného systému SR: 112
• NON STOP dispečink Letecké záchranné služby ATE: 18155
• Oblastní střediska horské služby na Slovensku:
1. Vysoké Tatry: 052/442 28 55, mobil: 0903/624 869
2. Nízke Tatry sever: 044/559 16 78, mobil: 0903/624 070
3. Nízke Tatry juh: 048/619 53 26, mobil: 0903/624 078
4. Západné Tatry sever: 043/539 51 01, mobil: 0903/624 066
5. Západné Tatry juh: 044/558 62 18, mobil: 0903/624 061
6. Malá Fatra, Vrátna: 041/569 52 32, mobil: 0903/624 028
7. Malá Fatra, Orava: 043/586 31 04
8. Veľká Fatra: 048/419 97 24, mobil: 0903/624 049
9. Slovenský raj: 053/429 79 02, mobil: 0903/624 092
10. Riaďiteľstvo HZS: 052/787 77 11
11. Stredisko lavínovej prevencie: 044/559 16 95

Více informací: opět na www.hzs.sk

Na žádost LZS ATE, BK připojuje soubor základních rad o chování v horách a způsobu přivolání i spolupráce s Leteckou záchrannou službou:

Ako privolať Leteckú záchrannú službu v slovenských horách
• Do hôr si vezmite pestrý odev.
• Majte pri sebe funkčný mobilný telefón.
• Volajte tiesňové číslo 18155.
• Volajte v každom čase cez deň i v noci aj v nečase.
• Stručne informujte o mieste nešťastia.
• Popíšte zranenia a situáciu, v ktorej sa nachádzate, dajte spätný kontakt na mobilný telefón.
• Nepremiestňujte sa, zostaňte na mieste nešťastia.
• Pri prílete vrtuľníka zdvihnite ruky nad hlavu do tvaru V. Nemávajte!
• Po prílete záchranárov dodržujte ich inštrukcie.

Více informací: www.ate.sk

Za BK ČHS: Tomáš FRANK; 7.7.04

| Komentáře(0)
Instagram

Instagram Horosvaz