Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Instruktor lezení na umělé stěně

Akreditovaný kurz MŠMT rozšířený o kvalifikaci Trenér sportovního lezení - licence C.

Zaměření a obsah kurzu

Působnost instruktora lezení na umělé stěně je omezena na vedení výuky lezení na umělých stěnách, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé lezce. Základem je bezpečnost, metodika, technika a organizace. Důraz je kladen na práci s mládeží a začátečníky.

 

Kurz je rozdělen do 3 bloků: 

1. Metodika

2. První pomoc

3. Trenér sportovního lezení - licence C

Další informace o trenérských kurzech jsou na stránce Trenéři ČHS.

 

Kvalifikace trenéra C je platná 4 roky. Informace o podmínkách a možnostech doškolení jsou na stránce Trenéři ČHS.

Kvalifikace Instruktor lezení na umělé stěně má platnost neomezenou.

Podrobnější informace o obsahu kurzu k dispozici v tomto dokumentu

 

přihláška na kurz CWI pro rok 2020

(zájemci z partnerských spolků zapojených do Sítě mládežnických klubů se mohou přednostně hlásit do 20. srpna)

 

KALENDÁŘ NA ROK 2020

TERMÍN KONÁNÍ KURZ max.počet uchazečů MÍSTO KONÁNÍ LEKTOR PROPOZICE SEZNAM přihlášených
15.-18.10. Metodika, umělá stěna 12 Mšeno L.Tkáč   Civínová,Galeta, Hricák,Sejbal, Novák,Zedníková, Pížová,Klečková, Zázvorka,Kratochvílová, Gregor,Trojanová, 
31.10.-1.11. První pomoc 12 Jihlava J.Kubalová    
26.-29.11. Trenér sportovního lezení - licence C 12 Praha R.Tefelner    

Informace pro zájemce o kurz 

 • Kurz je určen především zájemcům z klubů mládeže. Maximální počet přihlášených z každého spolku se odvíjí od počtu dětí ve spolku a počtu již proškolených instruktorů.
 • Přednost mají zájemci, kteří se přihlásí na všechny bloky instruktorského kurzu. 
 • Pokud nebude naplněna kapacita 12 účastníků z partnerských mládežnických spolků, bude kurz otevřen i dalším členům ČHS.
 • Podmínky přijetí do kurzu:
  • věk minimálně 21 let
  • členství v ČHS v roce konání kurzu (platný členský průkaz)
  • vyplněná a podepsaná přihláška
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • fotografie na průkaz instruktora rozměr min. 400 x 510 pixelů
  • úhrada účastníckého poplatku 
 • Přihlášku, lékařské potvrzení a fotografii zasílejte výhradně elektronicky na adresu instruktori@horosvaz.cz
 • Poplatek je nutno uhradit do 2 týdnů po potvrzení přijetí přihlášky, nejpozději však týden před zahájením kurzu. V případě neúčasti ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů se poplatek za kurz nevrací.
 • Pokyny k platbě: číslo účtu: 1727209504/0600, Moneta Money Bank  variabilní symbol: 334, specifický symbol: rodné číslo
 • Lékařské potvrzení je nutno zaslat nejpozději týden před zahájením kurzu 
 • Ubytování, stravování a dopravu si účastníci zajišťují a hradí sami. V případě, že se blok koná ve Mšeně je možné využít toto ubytování: 

  http://www.mestomseno.cz/res/data/056/006240.pdf 

 • Úspěšným absolventům kurzu, kteří působí v klubu mládeže, bude vrácena část poplatku ve výši 1200 Kč.
 • Součástí první části kurzu je ověření znalostí a dovedností uchazeče:
  • Vylezení cesty na stěně – včetně navázání, jištění, předvedení schopnosti bezpečného pohybu v lezeckém terénu obtížnosti 5. stupně UIAA
  • Praktická ukázka navázání, jištění spolulezce, povelových technik, základní horolezecké uzly jako například: vůdcovský uzel, osmičkový uzel, poloviční lodní uzel, prusík
 • Minimální počet osob pro uskutečnění kurzu je šest, při nižším počtu zájemců se kurz ruší. Maximální počet účastníků kurzu je dvanáct. 
 • Seznam doporučené literatury pro blok Trenér C

V případě dalších dotazů se obraťte na Kristýnu Šmídovou - 6kvC-id7TlzsU~l7VX~r5bekc8MhTj