Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Instruktor lezení na umělé stěně

Jedná se o akreditovaný kurz MŠMT rozšířený o kvalifikaci Trenér sportovního lezení - licence C.

Zaměření a obsah kurzu

Působnost instruktora lezení na umělé stěně je omezena na vedení výuky lezení na umělých stěnách, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé lezce. Základem je bezpečnost, metodika, technika a organizace. Důraz je kladen na práci s mládeží a začátečníky.

 

Kurz je rozdělen do 3 bloků: 

 • 1. Metodika 
 • 2. První pomoc
 • 3. Trenér sportovního lezení - licence C

Podrobnější informace o obsahu kurzu naleznete zde.

 

Kvalifikace instruktora ČHS je platná 5 let, výhradně s platným členstvím v ČHS. V průběhu platnosti kvalifikace a po dobu dalších tří let po jejím ukončení je možné si kvalifikaci prodloužit prostřednictvím doškolení. Pokud instruktor doškolení v této lhůtě neabsolvuje, jeho kvalifikace zaniká.

Kvalifikace trenéra je platná 4 roky.

Na instruktory ČHS s platnou kvalifikací se vztahuje Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů platné v ČR a od r. 2017 i v Evropě.

Termíny kurzů 2018 

podzim 2018

Blok Termín Místo Lektor Propozice Přihlášení
Metodika 18.-21.10. Mšeno L.Tkáč  

 

 

První pomoc 3.-4.11. Jihlava J.Kubalová  
Trenér sportovního lezení - licence C 8.-11.11. Praha T.Binter  

 

Jaro 2018

Blok Termín Místo Lektor Propozice Přihlášení
Metodika 1.3 - 4.3 Mšeno L.Tkáč propozice

Peřinová,Pražma,

Halašová,Kopecká,

Běšina, Měřička,

Schucková,Blecha,

Abrhám,Hončíková,

 

První pomoc 24. - 25.3 Jihlava J.Kubalová propozice
Trenér sportovního lezení - licence C 29.3 -1.4 Praha T.Binter propozice

 

Informace pro zájemce o kurz 

 • Kurz je určen především zájemcům z řad partnerských spolků zapojených do projektu Podpora mládežnických lezeckých klubů. Maximální počet přihlášených z každého spolku se odvíjí od počtu dětí ve spolku a počtu již proškolených instruktorů.
 • Přednost mají zájemci, kteří se přihlásí na všechny tři bloky instruktorského kurzu. 
 • Pokud nebude naplněna kapacita 12 účastníků z partnerských mládežnických spolků, pak bude kurz otevřen i dalším zájemcům ze seznamu náhradníků.
 • Podmínky přijetí do kurzu:
  • věk minimálně 21 let, členství v ČHS v roce podání přihlášky
  • zaslání vyplněné a podepsané přihlášky spolu s přílohami (lékařské potvrzení, fotografie na průkaz instruktora rozměr min. 400 x 510 pixelů) na adresu instruktori@horosvaz.cz.Přihláška CWI.docx
  • uhrazení účastnického poplatku 1800 Kč - úspěšným absolventům kurzu, kteří působí ve spolku zapojeném do projektu Podpora mládežnických lezeckých klubů, nabízíme vrácení části poplatku, a to ve výši 1200 Kč/osoba/kurz.
 • Seznam doporučené literatury pro blok Trenér sportovního lezení - licence C:

   

  Obecná teorie sportovního tréninku:

  Perič, T., Dovalil, J., Sportovní trénink. Praha: Grada 2010

   

  Speciální publikace pro trénink sportovního lezení:

  Baláš, J., Fyziologické aspekty výkonu ve sportovním lezení. Praha: Karolinum 2016

  Hörst, E. J., Conditionig for climbers. Guilford: The Globe Pequot Press, Falcon Guides 2008

  Hörst, E. J., Training for Climbing. Guilford: The Globe Pequot Press, Falcon Guides 2008 (2. vydání)

 • Pokyny k platbě: Účastnický poplatek ve výši 1800 Kč posílejte na číslo účtu: 1727209504/0600, Moneta Money Bank (pro urychlení platby proveďte úhradu na pobočce GE), variabilní symbol: 334, specifický symbol: rodné číslo
 • Způsob platby: Zájemci o kurz uhradí poplatek do týdne po potvrzení přijetí přihlášky a splnění stanovených podmínek (věk, členství apod.), nejpozději však do 14 dnů před zahájením kurzu. V souladu s tím budeme nejpozději 14 dnů před kurzem vyžadovat lékařské potvrzení.
 • Ubytování si účastníci zajišťují a hradí sami. Ve Mšeně je možné využít toto ubytování: 

  http://www.mestomseno.cz/res/data/056/006240.pdf 

 • Součástí první části kurzu je ověření znalostí a dovedností uchazeče:
  • Vylezení cesty na stěně – včetně navázání, jištění – předvedení schopnosti bezpečného pohybu v lezeckém terénu obtížnosti 5. stupně UIAA
  • Praktická ukázka navázání, jištění spolulezce, povelových technik, základní horolezecké uzly jako například: vůdcovský uzel, osmičkový uzel, poloviční lodní uzel, prusík
 • Minimální počet osob pro uskutečnění kurzu je šest, při nižším počtu zájemců se kurz ruší. Maximální počet účastníků kurzu je dvanáct.