Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Instruktor lezení na umělé stěně

Akreditovaný kurz MŠMT rozšířený o kvalifikaci Trenér sportovního lezení - licence C.

Zaměření a obsah kurzu

Působnost instruktora lezení na umělé stěně je omezena na vedení výuky lezení na umělých stěnách, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé lezce. Základem je bezpečnost, metodika, technika a organizace. Důraz je kladen na práci s mládeží a začátečníky.

 

Kurz je rozdělen do 3 bloků: 

1. Metodika

2. První pomoc

3. Trenér sportovního lezení - licence C

Další informace o trenérských kurzech jsou na stránce Trenéři ČHS.

 

Kvalifikace trenéra C je platná 4 roky. Informace o podmínkách a možnostech doškolení jsou na stránce Trenéři ČHS.

Kvalifikace Instruktor lezení na umělé stěně má platnost neomezenou.

 

Podrobnější informace o obsahu kurzu k dispozici v tomto dokumentu

 

KALENDÁŘ NA ROK 2020

letos by měl proběhnout kurz na podzim, vyhlášení termínů na jaře

TERMÍN KONÁNÍ KURZ max.počet uchazečů MÍSTO KONÁNÍ LEKTOR PROPOZICE SEZNAM přihlášených
             
             
             

Informace pro zájemce o kurz 

 • Kurz je určen především zájemcům z klubů mládeže. Maximální počet přihlášených z každého spolku se odvíjí od počtu dětí ve spolku a počtu již proškolených instruktorů.
 • Přednost mají zájemci, kteří se přihlásí na všechny bloky instruktorského kurzu. 
 • Pokud nebude naplněna kapacita 12 účastníků z partnerských mládežnických spolků, bude kurz otevřen i dalším členům ČHS.
 • Podmínky přijetí do kurzu:
  • věk minimálně 21 let
  • členství v ČHS v roce konání kurzu (platný členský průkaz)
  • vyplněná a podepsaná přihláška
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • fotografie na průkaz instruktora rozměr min. 400 x 510 pixelů
  • úhrada účastníckého poplatku 
 • Přihlášku, lékařské potvrzení a fotografii zasílejte výhradně elektronicky na adresu instruktori@horosvaz.cz
 • Poplatek je nutno uhradit do 2 týdnů po potvrzení přijetí přihlášky, nejpozději však týden před zahájením kurzu. V případě neúčasti ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů se poplatek za kurz nevrací.
 • Pokyny k platbě: číslo účtu: 1727209504/0600, Moneta Money Bank  variabilní symbol: 334, specifický symbol: rodné číslo
 • Lékařské potvrzení je nutno zaslat nejpozději týden před zahájením kurzu 
 • Ubytování, stravování a dopravu si účastníci zajišťují a hradí sami. V případě, že se blok koná ve Mšeně je možné využít toto ubytování: 

  http://www.mestomseno.cz/res/data/056/006240.pdf 

 • Úspěšným absolventům kurzu, kteří působí v klubu mládeže, bude vrácena část poplatku ve výši 1200 Kč.
 • Součástí první části kurzu je ověření znalostí a dovedností uchazeče:
  • Vylezení cesty na stěně – včetně navázání, jištění, předvedení schopnosti bezpečného pohybu v lezeckém terénu obtížnosti 5. stupně UIAA
  • Praktická ukázka navázání, jištění spolulezce, povelových technik, základní horolezecké uzly jako například: vůdcovský uzel, osmičkový uzel, poloviční lodní uzel, prusík
 • Minimální počet osob pro uskutečnění kurzu je šest, při nižším počtu zájemců se kurz ruší. Maximální počet účastníků kurzu je dvanáct. 
 • Seznam doporučené literatury pro blok Trenér C

V případě dalších dotazů se obraťte na Kristýnu Šmídovou - 6kvC-id7TlzsU~l7VX~r5bekc8MhTj