Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Instruktor lezení na umělé stěně

Akreditovaný kurz MŠMT rozšířený o kvalifikaci Trenér sportovního lezení - licence C.

Zaměření a obsah kurzu

Působnost instruktora lezení na umělé stěně je omezena na vedení výuky lezení na umělých stěnách, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé lezce. Základem je bezpečnost, metodika, technika a organizace. Důraz je kladen na práci s mládeží a začátečníky.

 

Kurz je rozdělen do 3 bloků: 

1. Metodika 

2. První pomoc

3. Trenér sportovního lezení - licence C

Podrobnější informace o obsahu kurzu naleznete zde.

Další informace o trenérských kurzech jsou na stránce Trenéři ČHS.

 

Kvalifikace instruktora ČHS je platná 5 let. V průběhu platnosti kvalifikace a po dobu dalších tří let po jejím ukončení je možné si kvalifikaci prodloužit prostřednictvím doškolení. Pokud instruktor doškolení v této lhůtě neabsolvuje, jeho kvalifikace zaniká.

Kvalifikace trenéra C je platná 4 roky.

Termíny kurzů 2018 

podzim 2018

Blok Termín Místo Lektor Propozice Přihlášení
Metodika 18.-21.10. Mšeno L.Tkáč Propozice

KURZ JE OBSAZEN!

Lot, Štancl, Kessler, Paar,Činčerová,Mazačová, Machalická, Černý, Kvapil, Ptáčková, Stoklasová, Antošová

 

První pomoc 3.-4.11. Jihlava J.Kubalová Propozice
Trenér sportovního lezení - licence C 8.-11.11. Praha T.Binter Propozice

 

Jaro 2018

Blok Termín Místo Lektor Propozice Přihlášení
Metodika 1.3 - 4.3 Mšeno L.Tkáč propozice

Peřinová,Pražma,

Halašová,Kopecká,

Běšina, Měřička,

Schucková,Blecha,

Abrhám,Hončíková,

 

První pomoc 24. - 25.3 Jihlava J.Kubalová propozice
Trenér sportovního lezení - licence C 29.3 -1.4 Praha T.Binter propozice

 

Informace pro zájemce o kurz 

 • Kurz je určen především zájemcům z klubů mládeže. Maximální počet přihlášených z každého spolku se odvíjí od počtu dětí ve spolku a počtu již proškolených instruktorů.
 • Přednost mají zájemci, kteří se přihlásí na všechny tři bloky instruktorského kurzu. 
 • Pokud nebude naplněna kapacita 12 účastníků z partnerských mládežnických spolků, bude kurz otevřen i dalším členům ČHS.
 • Podmínky přijetí do kurzu:
  • věk minimálně 21 let
  • členství v ČHS v roce konání kurzu
  • vyplněná a podepsaná přihláška
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • fotografie na průkaz instruktora rozměr min. 400 x 510 pixelů
  • úhrada účastníckého poplatku 1800 Kč
 • Přihlášku, lékařské potvrzení a fotografii zasílejte výhradně elektronicky na adresu instruktori@horosvaz.cz.
 • Přihláška ILnUS
 • Poplatek je nutno uhradit do 2 týdnů po potvrzení přijetí přihlášky.
 • Lékařské potvrzení je nutno zaslat nejpozději týden před zahájením kurzu. 
 • Pokyny k platbě: číslo účtu: 1727209504/0600, Moneta Money Bank  variabilní symbol: 334, specifický symbol: rodné číslo
 • Ubytování, stravování a dopravu si účastníci zajišťují a hradí sami. Ve Mšeně je možné využít toto ubytování: 

  http://www.mestomseno.cz/res/data/056/006240.pdf 

 • Úspěšným absolventům kurzu, kteří působí v klubu mládeže, bude vrácena část poplatku ve výši 1200 Kč.
 • Součástí první části kurzu je ověření znalostí a dovedností uchazeče:
  • Vylezení cesty na stěně – včetně navázání, jištění, předvedení schopnosti bezpečného pohybu v lezeckém terénu obtížnosti 5. stupně UIAA
  • Praktická ukázka navázání, jištění spolulezce, povelových technik, základní horolezecké uzly jako například: vůdcovský uzel, osmičkový uzel, poloviční lodní uzel, prusík
 • Minimální počet osob pro uskutečnění kurzu je šest, při nižším počtu zájemců se kurz ruší. Maximální počet účastníků kurzu je dvanáct. 
 • Seznam doporučené literatury pro blok Trenér C

V případě dalších dotazů se obraťte na Kristýnu Šmídovou - 6kvC-id7TlzsU~l7VX~r5bekc8MhTj