Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Instruktor lezení na umělé stěně

Akreditovaný kurz MŠMT rozšířený o kvalifikaci Trenér sportovního lezení - licence C.

Zaměření a obsah kurzu

Působnost instruktora lezení na umělé stěně je omezena na vedení výuky lezení na umělých stěnách, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé lezce. Základem je bezpečnost, metodika, technika a organizace. Důraz je kladen na práci s mládeží a začátečníky.

 

Kurz je rozdělen do 3 bloků: 

1. Metodika

2. První pomoc

3. Trenér sportovního lezení - licence C

Další informace o trenérských kurzech jsou na stránce Trenéři ČHS.

 

Kvalifikace trenéra C je platná 4 roky. Informace o podmínkách a možnostech doškolení jsou na stránce Trenéři ČHS.

Kvalifikace Instruktor lezení na umělé stěně má platnost neomezenou.

 

Podrobnější informace o obsahu kurzu k dispozici v tomto dokumentu

 

KALENDÁŘ KURZŮ NA ROK 2020 SE PŘIPRAVUJE, bude zveřejněn v dohledné době.

KALENDÁŘ KURZŮ NA ROK 2019 - JARO.

Kurz je přednostně nabízen zájemcům z klubů mládeže do 15.února, pokud se kurz nenaplní, mohou se hlásit ostatní zájemci.

TERMÍN KONÁNÍ KURZ max.počet uchazečů MÍSTO KONÁNÍ LEKTOR PROPOZICE SEZNAM přihlášených
29.-31.3. Metodika-přijímací zkoušky,zahájení 12 Jihlava L.Tkáč, M.Beláň propozice

Kurz je obsazen

Munzar,Švecová, Čečilová,Najvárek, Pokutová,Chrebet, Bednář,Mrkva, Binasová,Polívková, Halašová, Zejda

27.-28.4. První pomoc 12 Jihlava J.Kubalová propozice stejné viz I.blok
17.-19.5. Metodika-závěr 12 Srbsko L.Tkáč, M.Beláň propozice stejné viz I.blok
13.-16..6 náhradní termín 16.-19.1. 2020. Trenér sportovního lezení-licence C 12 Praha červen T.Binter leden R.Tefelner

propozice

propozice

stejné viz I.blok

podzim 2019

Kurz je přednostně nabízen zájemcům z klubů mládeže do 20. května, pokud se kurz nenaplní, mohou se hlásit ostatní zájemci.

TERMÍN KONÁNÍ KURZ max.počet uchazečů MÍSTO KONÁNÍ LEKTOR PROPOZICE SEZNAM přihlášených 
4.-6.10. Metodika-přijímací zkoušky,zahájení  12 Mšeno L.Tkáč, M.Beláň Propozice

kurz je obsazen

Čejka,Majerek, Černohous,Hroch, Sadovská,Záhora, Janda,Bednářová, Hanuliak,Salingerová, Šimečková,Sadovský

11.-13.10. Metodika - závěr 12 Srbsko L.Tkáč, M.Beláň propozice stejné viz I.blok
9.-10.11. První pomoc 12 Jihlava J.Kubalová  propozice stejné viz I.blok
6.-9.2. 2020 Trenér sportovního lezení, licence C 12 Praha R.Tefelner propozice stejné viz I.blok

Informace pro zájemce o kurz 

 • Kurz je určen především zájemcům z klubů mládeže. Maximální počet přihlášených z každého spolku se odvíjí od počtu dětí ve spolku a počtu již proškolených instruktorů.
 • Přednost mají zájemci, kteří se přihlásí na všechny bloky instruktorského kurzu. 
 • Pokud nebude naplněna kapacita 12 účastníků z partnerských mládežnických spolků, bude kurz otevřen i dalším členům ČHS.
 • Podmínky přijetí do kurzu:
  • věk minimálně 21 let
  • členství v ČHS v roce konání kurzu (platný členský průkaz)
  • vyplněná a podepsaná přihláška
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • fotografie na průkaz instruktora rozměr min. 400 x 510 pixelů
  • úhrada účastníckého poplatku 
 • Přihlášku, lékařské potvrzení a fotografii zasílejte výhradně elektronicky na adresu instruktori@horosvaz.cz
 • Poplatek je nutno uhradit do 2 týdnů po potvrzení přijetí přihlášky, nejpozději však týden před zahájením kurzu. V případě neúčasti ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů se poplatek za kurz nevrací.
 • Pokyny k platbě: číslo účtu: 1727209504/0600, Moneta Money Bank  variabilní symbol: 334, specifický symbol: rodné číslo
 • Lékařské potvrzení je nutno zaslat nejpozději týden před zahájením kurzu 
 • Ubytování, stravování a dopravu si účastníci zajišťují a hradí sami. V případě, že se blok koná ve Mšeně je možné využít toto ubytování: 

  http://www.mestomseno.cz/res/data/056/006240.pdf 

 • Úspěšným absolventům kurzu, kteří působí v klubu mládeže, bude vrácena část poplatku ve výši 1200 Kč.
 • Součástí první části kurzu je ověření znalostí a dovedností uchazeče:
  • Vylezení cesty na stěně – včetně navázání, jištění, předvedení schopnosti bezpečného pohybu v lezeckém terénu obtížnosti 5. stupně UIAA
  • Praktická ukázka navázání, jištění spolulezce, povelových technik, základní horolezecké uzly jako například: vůdcovský uzel, osmičkový uzel, poloviční lodní uzel, prusík
 • Minimální počet osob pro uskutečnění kurzu je šest, při nižším počtu zájemců se kurz ruší. Maximální počet účastníků kurzu je dvanáct. 
 • Seznam doporučené literatury pro blok Trenér C

V případě dalších dotazů se obraťte na Kristýnu Šmídovou - 6kvC-id7TlzsU~l7VX~r5bekc8MhTj