Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Doporučení pro vedení výuky horolezectví

Doporučujeme instruktorům, aby při vedení výcviku nechali účastníky podepsat níže uvedený formulář, ze kterého vyplývají jejich povinnosti a odpovědnost za případné nehody.

Bezpečnostní opatření při výcviku ČHS

1. Doporučení pro umělé stěny

(vyšší 4 m využívající zajišťovací řetězec)

 • Znalost uzlů: osmičkový, vůdcovský, poloviční lodní smyčka.
 • Lékařská prohlídka platná u každého frekventanta a instruktora.
 • Znalost zásad 1 pomoci u min poloviny z frekventantů.
 • Předpoklad, že lékárnička je povinnou výbavou stěny.
 • Jistící i jištěný jsou navázáni před výstupem osmičkovým uzlem.
 • Jistící je seznámen a má bezpečné návyky v používání jistící brzdy a poloviční lodní smyčky (HMS) vč. jejího zablokování a zajištění.
 • Jištěný je seznámen s bezpečným zapínáním expres smyček.
 • Jistící je seznámen a má bezpečné návyky v práci s lanem při zajišťování jištěného.
 • Vratný bod je tvořen karabinou s pojistkou zámku nebo expresní smycí vybavenou karabinami s pojistkou zámku.
 • Jistící a jištěný před zahájením zkontrolují stav zajišťovacích prostředků a rozcvičí se.
 • Při výcviku připadá na jednoho instruktora max. 6 frekventantů.
 • Při výstupu se pod jištěným nikdo nenachází.
 • Jistící a jištěný mají bederní úvazek dle EN.
 • Jištěný musí být jištěn tak aby (zejména při lezení TR )při pádu kyvadlem nedopadl na zem (směrem dozadu nebo do boku) a nesrazil okolo lezoucí lezce.

2. Doporuční pro skály - sportovní oblasti nebo cesty

(cesty do jedné lanové délky jištěné vrtanými skobami, se slaňovací vrtanou skobou nebo systémem skob nezakládá se vyjímatelné jištění, nehrozí pád delší než 6 m)

 • Znalost uzlů: osmičkový, vůdcovský, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, symetrický a asymetrický Prusíkův uzel.
 • Lékařská prohlídka platná u každého frekventanta a instruktora.
 • Znalost zásad 1 pomoci u min poloviny frekventantů.
 • Každý frekventant má osobní lékárničku a skupina resp.instruktor má skupinovou lékárničku dle požadavků Lékařské komise.
 • Jistící i jištěný jsou navázáni před výstupem osmičkovým uzlem s pojistkou.
 • Jistící je seznámen a má bezpečné návyky v používání jistící brzdy a poloviční lodní smyčky (HMS) vč. jejího zablokování a zajištění.
 • Jištěný je seznámen s bezpečným zapínáním expres smyček.
 • Jistící je seznámen a bezpečné návyky v práci s lanem při zajišťování jištěného.
 • Vratný bod je tvořen karabinou s pojistkou zámku nebo expresní smycí vybavenou karabinami s pojistkou zámku.
 • Jistící a jištěný před zahájením zkontrolují vizuálně a navzájem stav zajišťovacích prostředků a rozcvičí se.
 • Při výcviku připadají na jednoho instruktora max. 4 frekventanti.
 • Při výstupu se pod jištěným nikdo nenachází.
 • Jištěný musí být jištěn tak aby (zejména při lezení TR )při pádu kyvadlem nedopadl na zem (směrem dozadu nebo do boku) a nesrazil okolo lezoucí lezce.
 • Jistící a jištěný mají bederní úvazek dle EN.
 • Všichni používají ochranné přilby dle EN.
 • Frekventanti znají základní povely a jejích význam a použití vč. povelů vizuálních nebo pohybem lana či lan.
 • Frekventanti jsou seznámeni se základními aspekty ochrany přírody, horolezeckými značkami např. vymezujícími oblast lezení, lezeckými a etickými pravidly vážícími se k danné oblasti. Tato pravidla budou během výcviku striktně dodržovat.
 • Slaňování se provádí při použití slaňovací brzdy bez samoblokujícího efektu s bržděním Prusíkovým uzlem pod slaňovací brzdou. Jeden lezec jistí ostatní zatažením za lano na zemi.

3. Doporučení pro skály- klasické oblasti nebo cesty

(cesty délky max 60 m jištěné kombinovaným způsobem – vrtané skoby, tlučené skoby, vklíněnce, smyčky a ostatní speciální způsoby jištění)

 • Znalost uzlů: osmičkový, vůdcovský, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, symetrický a asymetrický Prusíkův uzel, rybářská a dvojitá rybářská spojka.
 • Lékařská prohlídka platná u každého frekventanta a instruktora.
 • Znalost zásad 1. pomoci u všech frekventantů.
 • Každý frekventant má osobní lékárničku a skupina resp. instruktor má skupinovou lékárničku dle požadavků Lékařské komise.
 • Lanové družstvo je před výstupem navázáno na kombinovaný nebo celotělový úvazek osmičkovým uzlem s pojistkou (U kombinovaného úvazku Alpským způsobem a osmičkovým uzlem s pojistkou).
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v používání jistící a slaňovací brzdy a jištění poloviční lodní smyčkou (HMS).
 • Lanové družstvo je seznámeno s bezpečným zapínáním expres smyček, zakládáním a použitím vklíněnců (pasivních i aktivních) a smyček.
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky s budováním jistících a slaňovacích stanovišť ve skále (rozklad sil, únosnost bodů, pavouk, pádový faktor, rázová síla, vycvaknutí karabin přesmyknutím zámku).
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v práci s lanem při zajišťování prvolezce, druholezce, zná systém zajištění více druholezců a současný postup.
 • Slaňování se provádí při použití slaňovací brzdy bez samoblokujícího efektu s bržděním Prusíkovým uzlem pod slaňovací brzdou. Jeden lezec jistí ostatní zatažením za lano na zemi. Pokud volné konce lan nesahají na zem jsou ukončeny uzly nejlépe vůdcovskými.
 • Jistící a jištěný před zahájením zkontrolují vizuálně a navzájem stav zajišťovacích prostředků a rozcvičí se.
 • Při výcviku připadají na jednoho instruktora max. 4 frekventanti.
 • Všichni používají ochranné přilby dle EN.
 • Frekventanti znají základní povely a jejích význam a použití vč. povelů vizuálních nebo pohybem lana či lan.
 • Frekventanti jsou seznámeni se základními aspekty ochrany přírody, horolezeckými značkami např. vymezujícími oblast lezení, lezeckými a etickými pravidly vážícími se k danné oblasti. Tato pravidla budou během výcviku striktně dodržovat.
 • Znalost přenesení váhy jištěného do zajišťovacího místa, znalost vyprošťovacích metod zraněného spuštěním, slanění k postiženému a slaněním s postiženým, vytažení postiženého (Straus).

4. Doproučení pro vícedélkové skalní lezení a alpské lezení

 • Znalost uzlů: osmičkový, vůdcovský, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, symetrický a asymetrický Prusíkův uzel, rybářská a dvojitá rybářská spojka, Garda smyčka, liščí smyčka.
 • Lékařská prohlídka platná u každého frekventanta a instruktora.
 • Znalost zásad 1. pomoci u všech frekventantů.
 • Každý frekventant má osobní lékárničku a skupina resp. instruktor má skupinovou lékárničku dle požadavků Lékařské komse.
 • Lanové družstvo je před výstupem navázáno na kombinovaný nebo celotělový úvazek osmičkovým uzlem s pojistkou (U kombinovaného úvazku Alpským způsobem a osmičkovým uzlem s pojistkou.) a používá poloviční lana nebo dvojčata.
 • Lanové družstvo je seznámeno s použitím dvoulanové techniky.
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v používání jistící a slaňovací brzdy pro dvě lana a jištění poloviční lodní smyčkou (HMS).
  Lanové družstvo je seznámeno s bezpečným zapínáním expres smyček, zakládáním a použitím vklíněnců (pasivních i aktivních) a smyček.
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky s budováním jistících a slaňovacích stanovišť ve skále (rozklad sil, únosnost bodů, pavouk, pádový faktor, rázová síla, vycvaknutí karabin přesmyknutím zámku).
  Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v práci s lanem při zajišťování prvolezce, druholezce, zná systém zajištění více druholezců a současný postup.
 • Slaňování se provádí při použití slaňovací brzdy bez samoblokujícího efektu s bržděním Prusíkovým uzlem pod slaňovací brzdou. Volné konce lan jsou ukončeny uzly nejlépe vůdcovskými.
 • Jistící a jištěný před zahájením zkontrolují vizuálně a navzájem stav zajišťovacích prostředků a rozcvičí se
  Při výcviku připadají na jednoho instruktora max. 2 frekventanti.
 • Všichni používají ochranné přilby dle EN.
 • Frekventanti znají základní povely a jejích význam a použití vč. povelů vizuálních nebo pohybem lana či lan.
  Znalost přenesení váhy jištěného do zajišťovacího místa, znalost vyprošťovacích metod zraněného spuštěním, slanění k postiženému a slaněním s postiženým, vytažení postiženého (Straus).
 • Frekventanti jsou seznámeni se základními aspekty ochrany přírody, horolezeckými značkami např. vymezujícími oblast lezení, lezeckými a etickými pravidly vážícími se k danné oblasti. Tato pravidla budou během výcviku striktně dodržovat.
 • Znalost horských specifik, zejména těchto:
  1. předpověď počasí
  2. orientace v horách: povinně buzolu, mapu min.1:25000, průvodce, nastudován přístup, cesta, sestup, nouzové možnosti ústupu
  3. nouzové signály pro pomoc a pojištění účastníků na záchrannou akci
  4. v případě pohybu v ledovcovém terénu všechny podmínky pro ledovcové lezení

5. Doporučení pro pohyb po ledovci

 • Znalost uzlů: osmičkový, vůdcovský, motýl, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, symetrický a asymetrický Prusíkův uzel, rybářská a dvojitá rybářská spojka, Garda smyčka, liščí smyčka.
 • Lékařská prohlídka platná u každého frekventanta a instruktora.
 • Znalost zásad 1. pomoci u všech frekventantů.
 • Každý frekventant má osobní lékárničku a skupina resp. instruktor má skupinovou lékárničku dle požadavků Lékařské komise.
 • Při vedení výuky se po ledovci pohybujeme výhradně navázáni.
 • Lanové družstvo je před výstupem navázáno na sedací úvazek, spojený s uzlem na laně (motýl, osmička, vůdcovský) karabinou s pojistkou zámku v centrálním oku úvazu. Tato karabina je zálohována buď ještě jednou karabinou s pojistkou zámku, nebo prusikem.
 • Lanové družstvo je navázáno buď na plném, nebo jednom polovičním laně.
 • Při postupu ve dvojici je mezi lezci 1/5 délky lana opatřené uzly s rozestupy 1,5 m, zbylé 2 x 2/5 mají lezci uložené každý u sebe v batohu pro poptřeby záchrany. Při postupu ve vícečlenném družstvu volíme rozestupy od 8 - 12 m mezi členy družstva, vždy ale tak, aby bylo možné získat dostatek volného lana pro záchranu.
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v používání jistící a slaňovací brzdy a jištění poloviční lodní smyčkou (HMS).
 • Lanové družstvo je seznámeno s bezpečným pohgybem na sněhu a ledu, využitím maček cepínu a možsnostmi jištění ve firnu a ledu.
 • Členové lanového družstva jsou seznámeni a ovládají bezpečné zastavení pádu bez maček a cepínu a s mačkami a cepínem.
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky s budováním jistících a slaňovacích stanovišť v ledu a firnu (hodiny, hruška, vyvázaní šroubů, T-kotva).
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v práci s lanem při zajišťování prvolezce, druholezce, zná systém zajištění více druholezců a současný postup.
 • Slaňování se provádí při použití slaňovací brzdy bez samoblokujícího efektu s bržděním Prusíkovým uzlem pod slaňovací brzdou. Volné konce lan jsou ukončeny uzly nejlépe vůdcovskými.
 • Jistící a jištěný před zahájením pohybu zkontrolují vizuálně a navzájem stav zajišťovacích prostředků.
 • Při výcviku připadají na jednoho instruktorapodle náročnosti trasy max. 2 - 5 frekventantů.
 • Všichni používají ochranné přilby dle EN.
 • Frekventanti znají základní povely a jejích význam a použití vč. povelů vizuálních nebo pohybem lana či lan.
  Znalost zachycení pádu do trhliny, přenesení váhy jištěného do zajišťovacího místa, znalost vyprošťovacích metod zraněného, slanění k postiženému a vytažení postiženého (Volná kladka).
 • Znalost horských specifik, zejména těchto:
  1. předpověď počasí
  2. orientace v horách: povinně buzolu, mapu min.1:25000, průvodce, nastudován přístup, cesta, sestup, nouzové možnosti ústupu
  3. nouzové signály pro pomoc a pojištění účastníků na záchrannou akci.