Facebook

Český horolezecký svaz

Doporučení pro vedení výuky horolezectví

Doporučujeme instruktorům, aby při vedení výcviku nechali účastníky podepsat níže uvedený formulář, ze kterého vyplývají jejich povinnosti a odpovědnost za případné nehody.

Bezpečnostní opatření při výcviku ČHS

1. Doporučení pro umělé stěny

(vyšší 4 m využívající zajišťovací řetězec)

 • Znalost uzlů: osmičkový, vůdcovský, poloviční lodní smyčka.
 • Lékařská prohlídka platná u každého frekventanta a instruktora.
 • Znalost zásad 1 pomoci u min poloviny z frekventantů.
 • Předpoklad, že lékárnička je povinnou výbavou stěny.
 • Jistící i jištěný jsou navázáni před výstupem osmičkovým uzlem.
 • Jistící je seznámen a má bezpečné návyky v používání jistící brzdy a poloviční lodní smyčky (HMS) vč. jejího zablokování a zajištění.
 • Jištěný je seznámen s bezpečným zapínáním expres smyček.
 • Jistící je seznámen a má bezpečné návyky v práci s lanem při zajišťování jištěného.
 • Vratný bod je tvořen karabinou s pojistkou zámku nebo expresní smycí vybavenou karabinami s pojistkou zámku.
 • Jistící a jištěný před zahájením zkontrolují stav zajišťovacích prostředků a rozcvičí se.
 • Při výcviku připadá na jednoho instruktora max. 6 frekventantů.
 • Při výstupu se pod jištěným nikdo nenachází.
 • Jistící a jištěný mají bederní úvazek dle EN.
 • Jištěný musí být jištěn tak aby (zejména při lezení TR )při pádu kyvadlem nedopadl na zem (směrem dozadu nebo do boku) a nesrazil okolo lezoucí lezce.

2. Doporuční pro skály - sportovní oblasti nebo cesty

(cesty do jedné lanové délky jištěné vrtanými skobami, se slaňovací vrtanou skobou nebo systémem skob nezakládá se vyjímatelné jištění, nehrozí pád delší než 6 m)

 • Znalost uzlů: osmičkový, vůdcovský, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, symetrický a asymetrický Prusíkův uzel.
 • Lékařská prohlídka platná u každého frekventanta a instruktora.
 • Znalost zásad 1 pomoci u min poloviny frekventantů.
 • Každý frekventant má osobní lékárničku a skupina resp.instruktor má skupinovou lékárničku dle požadavků Lékařské komise.
 • Jistící i jištěný jsou navázáni před výstupem osmičkovým uzlem s pojistkou.
 • Jistící je seznámen a má bezpečné návyky v používání jistící brzdy a poloviční lodní smyčky (HMS) vč. jejího zablokování a zajištění.
 • Jištěný je seznámen s bezpečným zapínáním expres smyček.
 • Jistící je seznámen a bezpečné návyky v práci s lanem při zajišťování jištěného.
 • Vratný bod je tvořen karabinou s pojistkou zámku nebo expresní smycí vybavenou karabinami s pojistkou zámku.
 • Jistící a jištěný před zahájením zkontrolují vizuálně a navzájem stav zajišťovacích prostředků a rozcvičí se.
 • Při výcviku připadají na jednoho instruktora max. 4 frekventanti.
 • Při výstupu se pod jištěným nikdo nenachází.
 • Jištěný musí být jištěn tak aby (zejména při lezení TR )při pádu kyvadlem nedopadl na zem (směrem dozadu nebo do boku) a nesrazil okolo lezoucí lezce.
 • Jistící a jištěný mají bederní úvazek dle EN.
 • Všichni používají ochranné přilby dle EN.
 • Frekventanti znají základní povely a jejích význam a použití vč. povelů vizuálních nebo pohybem lana či lan.
 • Frekventanti jsou seznámeni se základními aspekty ochrany přírody, horolezeckými značkami např. vymezujícími oblast lezení, lezeckými a etickými pravidly vážícími se k danné oblasti. Tato pravidla budou během výcviku striktně dodržovat.
 • Slaňování se provádí při použití slaňovací brzdy bez samoblokujícího efektu s bržděním Prusíkovým uzlem pod slaňovací brzdou. Jeden lezec jistí ostatní zatažením za lano na zemi.

3. Doporučení pro skály- klasické oblasti nebo cesty

(cesty délky max 60 m jištěné kombinovaným způsobem – vrtané skoby, tlučené skoby, vklíněnce, smyčky a ostatní speciální způsoby jištění)

 • Znalost uzlů: osmičkový, vůdcovský, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, symetrický a asymetrický Prusíkův uzel, rybářská a dvojitá rybářská spojka.
 • Lékařská prohlídka platná u každého frekventanta a instruktora.
 • Znalost zásad 1. pomoci u všech frekventantů.
 • Každý frekventant má osobní lékárničku a skupina resp. instruktor má skupinovou lékárničku dle požadavků Lékařské komise.
 • Lanové družstvo je před výstupem navázáno na kombinovaný nebo celotělový úvazek osmičkovým uzlem s pojistkou (U kombinovaného úvazku Alpským způsobem a osmičkovým uzlem s pojistkou).
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v používání jistící a slaňovací brzdy a jištění poloviční lodní smyčkou (HMS).
 • Lanové družstvo je seznámeno s bezpečným zapínáním expres smyček, zakládáním a použitím vklíněnců (pasivních i aktivních) a smyček.
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky s budováním jistících a slaňovacích stanovišť ve skále (rozklad sil, únosnost bodů, pavouk, pádový faktor, rázová síla, vycvaknutí karabin přesmyknutím zámku).
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v práci s lanem při zajišťování prvolezce, druholezce, zná systém zajištění více druholezců a současný postup.
 • Slaňování se provádí při použití slaňovací brzdy bez samoblokujícího efektu s bržděním Prusíkovým uzlem pod slaňovací brzdou. Jeden lezec jistí ostatní zatažením za lano na zemi. Pokud volné konce lan nesahají na zem jsou ukončeny uzly nejlépe vůdcovskými.
 • Jistící a jištěný před zahájením zkontrolují vizuálně a navzájem stav zajišťovacích prostředků a rozcvičí se.
 • Při výcviku připadají na jednoho instruktora max. 4 frekventanti.
 • Všichni používají ochranné přilby dle EN.
 • Frekventanti znají základní povely a jejích význam a použití vč. povelů vizuálních nebo pohybem lana či lan.
 • Frekventanti jsou seznámeni se základními aspekty ochrany přírody, horolezeckými značkami např. vymezujícími oblast lezení, lezeckými a etickými pravidly vážícími se k danné oblasti. Tato pravidla budou během výcviku striktně dodržovat.
 • Znalost přenesení váhy jištěného do zajišťovacího místa, znalost vyprošťovacích metod zraněného spuštěním, slanění k postiženému a slaněním s postiženým, vytažení postiženého (Straus).

4. Doproučení pro vícedélkové skalní lezení a alpské lezení

 • Znalost uzlů: osmičkový, vůdcovský, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, symetrický a asymetrický Prusíkův uzel, rybářská a dvojitá rybářská spojka, Garda smyčka, liščí smyčka.
 • Lékařská prohlídka platná u každého frekventanta a instruktora.
 • Znalost zásad 1. pomoci u všech frekventantů.
 • Každý frekventant má osobní lékárničku a skupina resp. instruktor má skupinovou lékárničku dle požadavků Lékařské komse.
 • Lanové družstvo je před výstupem navázáno na kombinovaný nebo celotělový úvazek osmičkovým uzlem s pojistkou (U kombinovaného úvazku Alpským způsobem a osmičkovým uzlem s pojistkou.) a používá poloviční lana nebo dvojčata.
 • Lanové družstvo je seznámeno s použitím dvoulanové techniky.
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v používání jistící a slaňovací brzdy pro dvě lana a jištění poloviční lodní smyčkou (HMS).
  Lanové družstvo je seznámeno s bezpečným zapínáním expres smyček, zakládáním a použitím vklíněnců (pasivních i aktivních) a smyček.
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky s budováním jistících a slaňovacích stanovišť ve skále (rozklad sil, únosnost bodů, pavouk, pádový faktor, rázová síla, vycvaknutí karabin přesmyknutím zámku).
  Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v práci s lanem při zajišťování prvolezce, druholezce, zná systém zajištění více druholezců a současný postup.
 • Slaňování se provádí při použití slaňovací brzdy bez samoblokujícího efektu s bržděním Prusíkovým uzlem pod slaňovací brzdou. Volné konce lan jsou ukončeny uzly nejlépe vůdcovskými.
 • Jistící a jištěný před zahájením zkontrolují vizuálně a navzájem stav zajišťovacích prostředků a rozcvičí se
  Při výcviku připadají na jednoho instruktora max. 2 frekventanti.
 • Všichni používají ochranné přilby dle EN.
 • Frekventanti znají základní povely a jejích význam a použití vč. povelů vizuálních nebo pohybem lana či lan.
  Znalost přenesení váhy jištěného do zajišťovacího místa, znalost vyprošťovacích metod zraněného spuštěním, slanění k postiženému a slaněním s postiženým, vytažení postiženého (Straus).
 • Frekventanti jsou seznámeni se základními aspekty ochrany přírody, horolezeckými značkami např. vymezujícími oblast lezení, lezeckými a etickými pravidly vážícími se k danné oblasti. Tato pravidla budou během výcviku striktně dodržovat.
 • Znalost horských specifik, zejména těchto:
  1. předpověď počasí
  2. orientace v horách: povinně buzolu, mapu min.1:25000, průvodce, nastudován přístup, cesta, sestup, nouzové možnosti ústupu
  3. nouzové signály pro pomoc a pojištění účastníků na záchrannou akci
  4. v případě pohybu v ledovcovém terénu všechny podmínky pro ledovcové lezení

5. Doporučení pro pohyb po ledovci

 • Znalost uzlů: osmičkový, vůdcovský, motýl, lodní smyčka, poloviční lodní smyčka, symetrický a asymetrický Prusíkův uzel, rybářská a dvojitá rybářská spojka, Garda smyčka, liščí smyčka.
 • Lékařská prohlídka platná u každého frekventanta a instruktora.
 • Znalost zásad 1. pomoci u všech frekventantů.
 • Každý frekventant má osobní lékárničku a skupina resp. instruktor má skupinovou lékárničku dle požadavků Lékařské komise.
 • Při vedení výuky se po ledovci pohybujeme výhradně navázáni.
 • Lanové družstvo je před výstupem navázáno na sedací úvazek, spojený s uzlem na laně (motýl, osmička, vůdcovský) karabinou s pojistkou zámku v centrálním oku úvazu. Tato karabina je zálohována buď ještě jednou karabinou s pojistkou zámku, nebo prusikem.
 • Lanové družstvo je navázáno buď na plném, nebo jednom polovičním laně.
 • Při postupu ve dvojici je mezi lezci 1/5 délky lana opatřené uzly s rozestupy 1,5 m, zbylé 2 x 2/5 mají lezci uložené každý u sebe v batohu pro poptřeby záchrany. Při postupu ve vícečlenném družstvu volíme rozestupy od 8 - 12 m mezi členy družstva, vždy ale tak, aby bylo možné získat dostatek volného lana pro záchranu.
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v používání jistící a slaňovací brzdy a jištění poloviční lodní smyčkou (HMS).
 • Lanové družstvo je seznámeno s bezpečným pohgybem na sněhu a ledu, využitím maček cepínu a možsnostmi jištění ve firnu a ledu.
 • Členové lanového družstva jsou seznámeni a ovládají bezpečné zastavení pádu bez maček a cepínu a s mačkami a cepínem.
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky s budováním jistících a slaňovacích stanovišť v ledu a firnu (hodiny, hruška, vyvázaní šroubů, T-kotva).
 • Lanové družstvo je seznámeno a má bezpečné návyky v práci s lanem při zajišťování prvolezce, druholezce, zná systém zajištění více druholezců a současný postup.
 • Slaňování se provádí při použití slaňovací brzdy bez samoblokujícího efektu s bržděním Prusíkovým uzlem pod slaňovací brzdou. Volné konce lan jsou ukončeny uzly nejlépe vůdcovskými.
 • Jistící a jištěný před zahájením pohybu zkontrolují vizuálně a navzájem stav zajišťovacích prostředků.
 • Při výcviku připadají na jednoho instruktorapodle náročnosti trasy max. 2 - 5 frekventantů.
 • Všichni používají ochranné přilby dle EN.
 • Frekventanti znají základní povely a jejích význam a použití vč. povelů vizuálních nebo pohybem lana či lan.
  Znalost zachycení pádu do trhliny, přenesení váhy jištěného do zajišťovacího místa, znalost vyprošťovacích metod zraněného, slanění k postiženému a vytažení postiženého (Volná kladka).
 • Znalost horských specifik, zejména těchto:
  1. předpověď počasí
  2. orientace v horách: povinně buzolu, mapu min.1:25000, průvodce, nastudován přístup, cesta, sestup, nouzové možnosti ústupu
  3. nouzové signály pro pomoc a pojištění účastníků na záchrannou akci.
Instagram

Instagram Horosvaz