Skála Josemit b

SektorSektorSkálaSkálaParkovištěParkovištěStaniceStanice