Facebook

Český horolezecký svaz

Seminář vedoucích horolezeckých oddílů mládeže

01. 10. 2008 | Rubrika: Síť mládežnických klubů | Komentáře (0)

Vážení sportovní přátelé!

Dovolte abychom Vás jménem  komise mládeže pozvali na pracovní seminář vedoucích dětských oddílů ČHS, který proběhne ve výše uvedeném termínu na bývalé  chalupě Lokomotivy Brno.

Programem semináře by mělo být jednak periodická výměna informací, zkušeností a požadavků mezi oddíly navzájem, i mezi oddíly a svazem. Dále by zde měl být prostor pro prezentaci akcí, na které komise přidělila grantové prostředky. Je také možnost seznámit s připravovanými akcemi, na které budou žádosti o grant.

Důležitým tématem, o kterém bychom letos chtěli mluvit bude forma a metody doškolení instruktorů pro práci s mládeží, proto by bylo dobré se zamyslet a připravit na tuto debatu.

Je možné vzít vaše svěřence částečně s sebou a pokud to počasí dovolí, můžeme zařadit lezecký program. V případě horších povětrnostních podmínek je alternativou kolo (běžky???), nebo lezecká stěna.

Ubytování je hrazeno z prostředků komise a je ve vlastních spacácích, možnost vaření v kuchyňce, občerstvení v blízkých ozdravovnách.

Program:

21.11. 18.00 – 20.00 hod příjezd účastníku, prezence, ubytování

            20.00 - 22.00 Seznámení s programem a diskuse

22.11. 09.00 – 12.00 Prezentace grantů

            12.00 – 17.00 Volný program, nebo lezecké aktivity ( dle počasí )

            17.00 – 20.00 Prezentace grantů

23.11.  09.00 – 12.00 Diskuse a příprava programu na další rok

             15.00 Odjezd účastníků

Všichni jste srdečně zváni. Svou účast potvrďte na mail: andy@cord.cz

Za komisi Andy Škrabák, Pepa Uherka

| Komentáře(0)
Instagram

Instagram Horosvaz