Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Síť mládežnických klubů ČHS

Do sítě mládežnických klubů ČHS se mohou zapojit oddíly - členské spolky ČHS, které se systematicky věnují práci s mládeží.

Aktuálně je do projektu zapojeno 44 spolků.

 

ČHS podporuje kluby mládeže v následujících oblastech:

 

- Finanční podpora

    - dvakrát ročně finančí podpora mládeži se sportovní aktivitou ve výši nejméně 100 Kč/ osobu( dítě).

Sportovní aktivitou se rozumí nejen účast na závodech sportovního lezení organizovanými nejen oddíly a spolky ČHS jako je např. Polabský pavouk, Jěštěrka, Třebovský stěnolez, ale i sportovní aktivity na skalách, v rámci horolezeckých kroužků, táborů apod.

 

- Vzdělávání instruktorů a trenérů

     - Přednostní přihlášení na kurz Instruktor lezení na umělé stěně.

     - Vrácení části kurzovného úspěšným absolvoventům z klubů mládeže

 

- Síť regionálních trenérů

     - Možnost návštěvy trenéra sportovního lezení třídy B a vyšší.

     - Nastavení tréninkových plánů pro mladé sportovce.

 

- Úrazové pojištění

 

- Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů

 

- Možnost získat větší finanční podporu v rámci Grantů mládeže

 

- Účast v soutěži družstev "Mladí horalové"

 

Pravidelná setkání mládežnických klubů

 

Setkání zástupců mládežnických spolků - Křižánky - 2017

 

Setkání zástupců mládežnických spolků - Velké Meziříčí - 2016

 

Sport v okolí

ČHS spolupracuje s Českým olympijským výborem na projektu Sport v okolí. Do tohoto projektu se snažíme zapojit naše mládežnické kluby.

 

Sport v okolí je celostátní databáze sportovních klubů, ze které si školní děti, především ty, které absolvovaly Sazka olympijský víceboj a dostaly sportovní vysvědčení, budou moci vybrat sport a sportovní klub, který bude odpovídat jejich zájmům, fyzickým předpokladům a také místu bydliště. Díky zapojení ČHS do tohoto projektu patří ke sportům, mezi kterými si děti budou moci vybírat, i horolezectví a sportovní lezení.

 

Případné dotazy směřujte na e-mail 6kvC-id7TlzsU~l7VX~r5bekc8MhTj