Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Open závody pro děti a mládež

Open závody pro děti a mládež
06. 02. 2019 | Rubrika: Síť mládežnických klubů

Komise mládeže Českého horolezeckého svazu vyhlašuje výzvu na pořádání Open závodů, které jsou určené pro začínající a pokročilé mladé závodníky do 19-ti let. Cílem je podpořit děti a mládež, kteří mají zájem si zasoutěžit v lezení, ale zatím pouze na závodech nižší kategorie.

 

Závody se budou řídit Prováděcími předpisy pro Open závody a budou probíhat ve dvou kategoriích:

kategorie A -  Open závody dle Pravidel soutěžního lezení ČHSvýjimkami pro tyto závody

kategorie B - Open závody dle vlastních pravidel

 

Nejedná se o seriál závodů.

Vyhlášeny budou jednotlivé Open závody samostatně.

Přehled závodů bude zveřejněn v kalendáři Open závodů pro rok 2019 na webových stránkách ČHS v sekci Mládež - Open závody

 

Zájemci o pořádání Open závodů zašlou svou žádost nejpozději do 28.2.2019 elektronicky na adresu kristyna.smidova@horosvaz.cz

Termín pro posílání žádostí o pořádání závodů byl prodloužen do 10.3.2019.

 

V žádosti uvedou datum a místo konání závodu, disciplínu, charakter Open závodů (dle vlastních předpisů nebo dle pravidel soutěžního lezení), kategorie závodníků a kontakt – vzor žádosti

V letošním roce může zájemce o pořadatelství žádat pouze o jeden závod!

 

Komise mládeže vyhodnotí předložené nabídky, s vybranými pořadateli bude uzavřena smlouva s ČHS a bude jim poskytnut finanční příspěvek pro uspořádání závodu. V případě dalších dotazů týkající se závodů, kontaktujte Janu Cinkovou na e-mail jana.cinkova@email.cz

 

Komise mládeže ČHS