Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Ohlédnutí za akcemi komise mládeže v loňském roce

Ohlédnutí za akcemi komise mládeže v loňském roce
08. 01. 2014 | Rubrika: Síť mládežnických klubů

V roce 2013 uspořádala komise mládeže ČHS dvě akce pro děti a mládež z mládežnických oddílů - lezecké soustředění v Adršpachu a výběrový zájezd do Chamonix.

 

Soustředění v Adršpachu a okolí

Tradiční pískovcové soustředění tentokráte proběhlo ve druhé polovině června (22.-28.6. 2013) v Adršpachu a přilehlých končinách. Azyl nám poskytl penzion Zámecká přímo v Dolním Adršpachu. V sobotu a v neděli nebylo sice pravé azurové počasí, ale bez deště, takže seznamka se spárami a komíny mohla začít. Odnesla to klasika na Gilotinu a okolní věže. Protipólem byla odřená kolena a kotníky. Další den poprchávalo a tak se vyrazilo na procházku do Ostaše s následným poskakováním  a odíráním rukou ve spárách. Nevynechali jsme ani Teplické skály a proběhla i deštivá vycházka na Broumovské stěny. Deštivé lezecké volna jsme si krátili metodikou a uzlováním, kterého není nikdy dost. Takže jsme se poslední den loučili docela neradi s přáním možného dalšího setkání. Jen ta účast z více oddílů mohla být trochu lepší, ale to je na nás organizátorech abychom zlepšili propagaci a trochu víc se snažili.

 

Josef Uherka, předseda komise mládeže

 

 

 

Zájezd do Chamonix

Na přelomu srpna a září (31.8. - 7.9. 2013) proběhl výběrový zájezd do Chamonix ve Francii. Zájezdu se zúčastnilo 5 frekventantů a 2 instruktoři. Vzhledem k předchozím silnějším ročníkům nutno konstatovat slabší zájem ze strany oddílů a taky částečný nedostatek „nových tváří“.
Výcvik probíhal v Chamonix v oblasti stanice lanovky Plan u Midi. Po přesunu z ČR jsme odpočinuli noc na parkovišti v Chamonix. Následovala povinná prohlídka města a lezeckých "šopů", večer přesun nahoru do bivakoviště. Zde si účastníci si vyzkoušeli pobyt v horách počínaje tábořením a vařením ve volné přírodě, až po samostatné lezení za pomoci vlastního jištění. Skupina byla rozdělena na tři lezecká družstva, tak, aby měli instruktoři kontrolu a přehled o postupu členů. Díky výbornému počasí se dalo lézt každý den a tak se i s výjimkou odpočinku dělo. Velmi kvalitním se ukázalo družstvo kluků z Prahy které, přes svůj nízký věk,  podnikalo hodnotné a posléze samostatné výstupy. V průběhu týdne bylo vylezeno několik cest na  Aiguille du Peigne a Aiguille du Blatiere. Ve volných chvilkách nebo v odpočinkový den bylo uděláno zadost metodice pobytu a pohybu v horách, jakož i související problematice zdravovědy a lanových technik. Společným úsilím jsme také přispěli ke zkvalitnění podmínek v bivakovišti. Koncem týdne jsme po sobě uklidili a odebrali se dolů. Po opět nezbytné prohlídce města následoval odjezd do vlasti. Akci bych považoval za velmi pěknou a navýsost přínosnou, škoda jen již zmíněného malého počtu účastníků, který neodpovídá vynaloženému úsilí na její organizaci.

 

Andrej Škrabák

 

 

Seminář vedoucích oddílů mládeže

na přelomu listopadu a prosince proběhl na Blatinách na Českomoravské vysočině seminář vedoucích horooddílů mládeže. Proběhla prezentace jak grantových oddílových akcí tak i celorepublikových akcí pořádaných naší komisí. Dále byly účastníci seznámeni s novou příručkou pro začínající lezce, která bude k dispozici v tištěné formě začátkem příštího roku. Příslibem byla účast zástupců nově vznikajícího mládežnického oddílu ze Smíchoffské stěny, kterým jsme se snažili předat informace o grantové politice i o fungování komise. Volné sobotní odpoledne jsme i přes sněhovou pokrývku trávili lezením, kde Smíchoffáci nezůstali stranou, a ani kola nezahálela.

 

Josef Uherka, předseda komise mládeže