Facebook

Český horolezecký svaz

Mládež v ČHS

23. 05. 2018 | Rubrika: Síť mládežnických klubů

ČHS eviduje téměř 4 000 mladých horolezeců, kteří jsou zastoupeni ve  43 oddílech, které se aktivně zapojily do Sítě mládežnických klubů.

 

Co všechno ČHS pro tyto děti, respektive pro kluby mládeže dělá?

  • Poskytuje finanční podporu, a to dvakrát ročně na základě sportovní aktivity mládežníků v oddílech, horokroužcích, atd.
  • Klubům mládeže zprostředkovává možnost najmout si zdarma trenéra vyšší kvalifikace, fyzioterapeuta. Trénér může nastavit tréninkový plán skupině dětí nebo i nadanému jednotlivci. Fyzioterapeut pak předvede možnosti rozcvičení a protažení v lezecké hodině. 
  • Upřednostňuje zájemce o instruktorský kurz Lezení na umělé stěně a tento kurz úspěšným absolvoventům částečně hradí.
  • Nabizí oddílům podporu v podobě Grantů mládeže, pro kluby mládeže je pak tato podpora vyšší s možností použít finance např. na mzdy vedoucích.
  • Organizuje prvním rokem soutěž "Mladí Horalové" - soutěž čtyřčlených družstev ve dvou věkových kategoriích. Finále soutěže se bude konat dne 15. září 2018 na Malé Skále. Vítězové ve své kategorii odjedou za odměnu na prodloužený víkend do Slovinska.
  • Ve spolupráci s PZS nabízí možnost odjet v červenci do Slovinska na horolezecký kemp mládeže. 

Jste oddíl pracující s mládeží a Projekt Vás zajímá? Staňte se Spolkem ČHS a pak Vám už nic nebrání do Projektu mládeže vstoupit.

 

Roman Šmíd, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz