Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Horolezecký zájezd mládeže do oblasti Chamonix

Horolezecký zájezd mládeže do oblasti Chamonix
09. 07. 2013 | Rubrika: Síť mládežnických klubů

Komise mládeže ČHS pořádá horolezecký zájezd pro mládež do oblasti Chamonix. 

Letošní zájezd se bude konat v termínu od 30.8. do 8.9. 2013 a je určen mladým lezcům z ČHS ve věku od 16 do 20 let. Do tábora by oddíly měly nominovat nejlepší členy z řad mládeže, jako odměnu za celoroční  snažení.

 

Na programu budou horolezecké aktivity ve velkých horách: Pod vedením instruktorů a lektorů ČHS bude vysvětlena teorie a proveden  praktický nácvik horolezeckých aktivit ve velkých horách (příprava tůry, pohyb v terénu, pohyb na ledovci, zbudování jistícího stanoviště, vlastní jistící body, lezení vícedélkových cest, zdravověda a první pomoc, meteorologie...).  V případě nepříznivého počasí bude program přesunut do některé ze skalkařských oblastí Francie. 

 

Cena za osobu je 5.100 Kč; cena zahrnuje dopravu, ubytování ve vlastních stanech a společné vaření.

Vedoucím zájezdu je Andy Škrabák - tel: 775 744 455, andy@cord.cz.

Další informace naleznete v pozvánce.

 

Pokud budete mít o zájezd do Chamonix zájem, pošlete co nejdříve vyplněnou závaznou přihlášku vedoucímu zájezdu A. Škrabákovi (andy@cord.cz) a v kopii také sekretariátu ČHS (info@horosvaz.cz). Současně uhraďte na účet ČHS účastnický poplatek 5.100 Kč.

Nejpozdější termín pro zaslání přihlášky a uhrazení účastnického poplatku je 15.8. 2013.
 
Platební informace: účet ČHS: 1727209504/ 0600
                                   specifický symbol = rodné číslo přihlašované osoby
                                   variabilní symbol = 9080

 

Pokud budete mít nějaké dotazy, obraťte se prosím na vedoucího zájezdu A. Škrabáka. 
 
B. Valentová, tajemnice ČHS