Facebook

Český horolezecký svaz

Historická komise

Úkolem Historické komise je shromažďovat, archivovat a dále zpracovávat dokumenty a další materiály týkající se historie českého  horolezectví.

 

Předseda komise: místo předsedy není obsazeno

 

Pro komisi pracuje řada dobrovolníků, kteří mapují historii horolezectví v jednotlivých oblastech.

 

Dokumenty, které se již podařilo zpracovat, jsou v digitální podobě k dispozici na tomto webu v rubrice Historie horolezectví.

 

Zprávy o činnost Historické komise