Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Mapové služby v databázi skal

obsah

  • Mapa regionů 
  • Mapy sektorů
  • Mapa skal
  • Navigace 
  • Informace
  • Zobrazení na turistické mapy.cz
  • Chráněná území

Mapa regionů a sektorů

mapa-region

 

Na titulní stránce databáze skal je mapa generovaná dynamicky. To znamená, že každá změna v databázi se v mapě hned projeví. Mapa obsahuje sektory, barevně kódované podle regionů.

 

stitek-sektor

 

Při najetí kurzorem na kolečko sektoru se v titulku objeví jeho název, při kliknutí vyskočí štítek s informacemi o sektoru. Momentální zákaz nebo hnízdění signalizuje ikona ptáka nebo červené kolečko před názvem, který je zároveň aktivním odkazem na stránku sektoru.

Dále jsou tu hvězdičky krásy sektoru, počet skal a cest, hornina, orientační graf obtížností převedených na UIAA a souhrn ikon charakterizujících cesty v sektoru. Dole je velké tlačítko, kterým se spustí navigace k sektoru na mapách Google.

Na mapě lze nechat vyznačit vlastní polohu vlastni-poloha,

otevřít ji v celém okněcele-okno, přepínat mezi obyčejnou, terénní a satelitní a hozením žlutého panáčka na nějaké místo si zobrazíme StreeView, pokud je u toho místa k dispozici. Výchozí zobrazení je terénní mapa.

 

Mapa sektoru a skal

mapa-skaly2

 

U každého sektoru přibyla mapa skal v něm obsažených, ke kterým jsou souřadnice (fialové špendlíky), navíc tu může být poloha doporučeného parkoviště a stanice veřejné dopravy, pokud jsou u sektoru zadány. Podobně jako u celkové mapy se při najetí kurzorem na špendlík skály, parkoviště nebo stanice, objeví titulek s názvem.

 

stitek_skala

 

Kliknutí vyvolá informační panel, jehož podoba se liší podle druhu objektu. U skály je pořadové číslo, název, hvězdičky kvality, počet cest. Pod tím je orientační graf obtížnosti cest, ikony a zase tlačítko pro spuštění navigace ke skále.

 

U parkoviště a stanice je pouze tlačítko pro vyvolání navigace.

Mapa má opět možnost přepínání mezi typu mezi standardní, terénní a satelitní, výchozí zobrazení je satelitní. Vzhledem k různorodé velikosti sektorů je výchozí přiblížení takové, aby byly i u největších sektorů zobrazeny všechny objekty. To znamená, že u malých sektorů je potřeba si objekty přiblížit.

 

Mapy.cz a další novinky u skály.

Na stránce skály je fialová barva špendlíku, odkazujícího na mapu Google signálem, že skála má vlastní GPS souřadnice. Dalším a ještě markantnějším signálem vlastních souřadnic je nápis mapy.cz, který kliknutím zobrazí skálu na turistické mapě. Tento odkaz je generovaný dynamicky, takže se po každé změně nebo přidání souřadnice automaticky upraví. Další nové údaje v hlavičce jsou názvy velkoplošného a maloplošného chráněného území, ve kterém skála leží, pokud je to relevantní.

skala-GPS

 

Pokud skála vlastní GPS nemá, je špendlík vlevo červený a místo odkazu na mapy.cz má zdvořilou prosbu o zaslání souřadnic

skala-bez-GPS 

 

V seznamu skal v sektoru jsou ikonky signalizující souřadnice a fotografie.

 

ikony

 

Petr Jandík, správce databáze skal