Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Založení oddílu

založení horolezeckého oddílu
  • Horolezecké oddíly sdružují řádné členy "A". Členem horolezeckého oddílu nemůže být osoba, která není členem ČHS.
  • Žádost o založení oddílu musí podat nejméně 10 členů (změna od 1.1.2021) v čele s předsedou, kterého si zájemci o založení oddílu zvolili. Pokud chtějí oddíl založit osoby, které dosud členy ČHS nejsou, musí nejprve  vstoupit do ČHS jako individuální členové "A".
  • O založení nového oddílu v ČHS mohou požádat řádní členové "A",
  • O vzniku horolezeckého oddílu rozhoduje Výkonný výbor ČHS, vždy na nejbližším jednání poté, co sekretariát obdrží vyplněnou žádost, seznam členů a registrační poplatek.
  • Vyplněnou a podepsanou žádost o založení oddílu je nutné zaslat na adresu: Český horolezecký svaz, Nádražní 29/21, Praha 5, 150 00žádost o založení oddílu
  • seznam všech členů oddílu (v Excelu) k datu podání přihlášky do ČHS odeslat e-mailem na adresu: ivana.travnikova@horosvaz.cz seznam členů ke vstupu do ČHS vzor Tento seznam, který se později používá pro import členů do databáze, neupravujte!!! Musí mít přesně 14 sloupců. Do sloupečků "Rodné číslo" zapisujte čísla i slomítkem, "Kraj" uvádějte Pardubický, Plzeňský, Praha, atd., "Země" pište zkratky CZ, DE, AT,..., "Trvalé bydliště" uvádějte pouze v případě, že je odlišné od korespondenční adresy, "Typ členství" nevypisujte.
  • Současně je nutno zaplatit registrační poplatek 800 Kč na účet 1727209504/0600, variabilní symbol: 119, do zprávy pro příjemce je nutné napsat navrhované jméno oddílu. V případě zamítnutí žádosti bude registrační poplatek vrácen. 
  • V případě schválení žádosti je oddíl zapsán do členské databáze a je mu přiděleno registrační číslo. 
  • Předseda oddílu obdrží registrační listinu, návod a přihlašovací údaje (číslo oddílu a heslo) do modulu Předseda, který je určen k editaci údajů o oddílu, editaci členské základny a k objednávání členských průkazů, pojištění a balíčku ČHS Trio.
zrušení horolezeckého oddílu

Pokud počet členů oddílu klesne pod 10 (platí od 1.1.2021), rozhodne Výkonný výbor ČHS, v souladu se stanovami, o jeho zrušení. Předseda oddílu je o situaci informován, aby mohl případně sjednat nápravu.

 

Informace o členství v oddíle a členských příspěvcích jsou na stránce Členství v oddíle

 

Podávání žádostí, dotazy

Ivana Trávníková, 734 837 300, 273 136 385, ivana.travnikova@horosvaz.cz

Pro telefonickou komunikaci využívejte přednostně úřední hodin: 

úterý 9.00 - 11.00 13.00 - 18.00 hod.

 

Instagram

Instagram Horosvaz