Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Založení oddílu

založení horolezeckého oddílu
  • Horolezecké oddíly sdružují řádné členy "A". Členem horolezeckého oddílu nemůže být osoba, která není členem ČHS.
  • O založení nového oddílu v ČHS mohou požádat řádní členové "A",
  • Žádost o založení oddílu musí podat nejméně 5 členů v čele s předsedou, kterého si zájemci o založení oddílu zvolili. Pokud chtějí oddíl založit osoby, které dosud členy ČHS nejsou, musí nejprve  vstoupit do ČHS jako individuální členové "A".
  • Vyplněnou a podepsanou žádost je nutno zaslat na adresu ČHS - Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5.
  • Současně je nutno zaplatit registrační poplatek 800 Kč, který je v případě zamítnutí žádosti vrácen. 
  • O vzniku horolezeckého oddílu rozhoduje výkonný výbor ČHS, vždy na nejbližším jednání poté, co sekretariát obdrží vyplněnou žádost a registrační poplatek.
  • V případě schválení žádosti je oddíl zapsán do členské databáze a je mu přiděleno registrační číslo. 
  • Předseda oddílu obdrží poštou registrační listinu a e-mail s přihlašovacími údaji do modulu Předseda, který slouží k editaci členské základny oddílu, údajů o oddílu a k objednávání průkazů, pojištění a balíčku ČHS Trio.

Žádost o založení oddílu_formulář

 

Platební informace pro úhradu registračního poplatku

účet: 1727209504/0600 Moneta Money Bank

variabilní symbol: 119

Do zprávy pro příjemce: navrhované jméno oddílu

 

zrušení horolezeckého oddílu

Pokud počet členů oddílu klesne pod 5, rozhodne výkonný výbor ČHS, v souladu se stanovami, o jeho zrušení. Předseda oddílu je o situaci informován, aby mohl případně sjednat nápravu.

 

Informace o členství v oddíle a členských příspěvcích jsou na stránce Členství v oddíle

 

Podávání žádostí, dotazy

Ivana Trávníková, 734 837 300, 273 136 385, ivana.travnikova@horosvaz.cz

Pro telefonickou komunikaci využívejte přednostně úřední hodin: 

úterý 9.00 - 11.00 13.00 - 18.00 hod. a čtvrtek 13.00 - 18.00 hod.