Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

vstup spolku do ČHS

Přijetí SPOLKu DO ČHS
 • O přijetí do ČHS může požádat spolek, který je zaměřen na horolezectví, popř. na další související aktivity. 
 • Předseda nebo jiný zástupce spolku, který má právo za něj jednat, pošle na adresu ČHS - Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5 - tyto dokumenty:
  • Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí spolku do ČHS Žádost o přijetí horolezeckého oddílu - spolku
  • Úplný výpis ze spolkového rejstříku,
  • Platné stanovy spolku zaměřené na horolezectví
  • Doklad o zvolení / jmenování statutárního orgánu či jiné osoby      oprávněné jednat za spolek
  • Seznam všech členů spolku odeslat e-mailem na adresu: ivana.travnikova@horosvaz.cz Tento seznam, který se později používá pro import členů do databáze, neupravujte!!! Musí mít přesně 14 sloupců. Do sloupečků "Rodné číslo" zapisujte čísla i s lomítkem, "Kraj" uvádějte Pardubický, Plzeňský, Praha, atd., "Země" pište zkratky CZ, DE, AT, atd., "Trvalé bydlište" uvádějte pouze v případě, že je odlišné od korespondenční adresy, "Typ členství" nevyplňujte.  seznam členů.xlsx
 • Současně s podáním žádosti je nutno zaplatit registrační poplatek    800 Kč na účet 1727209504/0600, variabilní symbol: 119, do zprávy pro příjemce: jméno spolku. Od registračního poplatku budou osvobozeny pouze současné oddíly ČHS, které přecházejí do spolku ČHS.
 • Spolek, jehož existence je spojena s oddílem bez právní osobnosti registrovaným v ČHS, doloží také písemný souhlas předsedy oddílu se zánikem tohoto oddílu po přijetí spolku do ČHS
 • O přijetí spolku rozhoduje Výkonný výbor ČHS, na nejbližším jednání.  Vždy až po té, kdy od sekretariátu obdrží vyplněnou žádost, další uvedené dokumenty a registrační poplatek. 
 • V případě schválení žádosti je spolek zapsán do členské databáze a je mu přiděleno registrační číslo. 
 • Předseda spolku obdrží poštou registrační listinu a e-mailem návod a přihlašovací údaje (číslo spolku a heslo) do modulu Předseda, který je určen k editaci údajů o spolku, editaci členské základny a k objednávání členských průkazů, pojištění a balíčku ČHS Trio.

Informace o členství ve spolku a členských příspěvcích jsou na stránce Členství v oddíle - spolku

 

Podávání žádostí a dotazy

Ivana Trávníková: 734 837 300, 273 136 385, ivana.travnikova@horosvaz.cz

Pro telefonickou komunikaci využívejte přednostně úřední hodiny:

úterý 9.00 - 11.00 13.00 - 18.00 hod.

 

Instagram

Instagram Horosvaz