Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

vstup spolku do ČHS

Přijetí SPOLKu DO ČHS
 • O přijetí do ČHS může požádat spolek, který je zaměřen na horolezectví, popř. na další související aktivity. 
 • Předseda nebo jiný zástupce spolku, který má právo za něj jednat, pošle na adresu ČHS - Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5 - tyto dokumenty:
  • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí spolku do ČHS,
  • úplný výpis ze spolkového rejstříku,
  • platné stanovy,
  • doklad o zvolení / jmenování statutárního orgánu
  • seznam všech členů spolku k datu rozhodnutí o podání přihlášky do ČHS
 • Spolek, jehož existence je spojena s oddílem bez právní osobnosti registrovaným v ČHS, doloží také písemný souhlas předsedy oddílu se zánikem tohoto oddílu po přijetí spolku do ČHS.
 • Současně s podáním žádosti je nutno zaplatit registrační poplatek 800 Kč a členský příspvěk ve výši 400 Kč. Členský příspěvek se neplatí, je-li alespoň jeden člen spolku členem ČHS s členským průkazem. V případě zamítnutí žádosti se oba poplatky vrací.
 • O přijetí spolku rozhoduje Výkonný výbor ČHS, vždy na nejbližším jednání poté, co sekretarkát obdrží vyplněnou žádost, další uvedené dokumenty a poplatky. 
 • V případě schválení žádosti je spolek zapsán do členské databáze a je mu přiděleno registrační číslo. 
 • Předseda spolku obdrží poštou registrační listinu a e-mailem přihlašovací údaje do modulu Předseda, který je určen k editaci údajů o oddíle, editaci členské základny oddílu a k objednávání členských průkazů, pojištění a balíčku ČHS Trio.
Dokumenty

Žádost o přijetí spolku do ČHS - formulář

seznam členů spolku - bude doplněno

 

Platební informace pro úhradu poplatků

účet: 1727209504/0600

variabilní symbol:119

do zprávy pro příjemce: jméno spolku

 

Informace o členství ve spolku a členských příspěvcích jsou na stránce Členství v oddíle - spolku

 

Podávání žádostí a dotazy

Ivana Trávníková: 734 837 300, 273 136 385, ivana.travnikova@horosvaz.cz

Pro telefonickou komunikaci využívejte přednostně úřední hodiny:

úterý 9.00 - 11.00 13.00 - 18.00 hod. a čtvrtek 13.00 - 18.00 hod.