Facebook

Český horolezecký svaz

vstup spolku do ČHS

Přijetí SPOLKu DO ČHS
  • O přijetí do ČHS může požádat spolek, který je zaměřen na horolezectví, popř. na další související aktivity. 
  • Předseda nebo jiný zástupce spolku, který má právo za něj jednat, pošle na adresu ČHS - Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5 - tyto dokumenty:
  • Současně s podáním žádosti je nutno zaplatit registrační poplatek    800 Kč na účet 1727209504/0600, variabilní symbol: 119, do zprávy pro příjemce: jméno spolku. Od registračního poplatku budou osvobozeny pouze současné oddíly ČHS, které přecházejí do spolku ČHS.
  • Spolek, jehož existence je spojena s oddílem bez právní osobnosti registrovaným v ČHS, doloží také písemný souhlas předsedy oddílu se zánikem tohoto oddílu po přijetí spolku do ČHS
  • O přijetí spolku rozhoduje Výkonný výbor ČHS, na nejbližším jednání.  Vždy až po té, kdy od sekretariátu obdrží vyplněnou žádost, další uvedené dokumenty a registrační poplatek. 
  • V případě schválení žádosti je spolek zapsán do členské databáze a je mu přiděleno registrační číslo. 
  • Předseda spolku obdrží poštou registrační listinu a e-mailem návod a přihlašovací údaje (číslo spolku a heslo) do modulu Předseda, který je určen k editaci údajů o spolku, editaci členské základny a k objednávání členských průkazů, pojištění a balíčku ČHS Trio.

Informace o členství ve spolku a členských příspěvcích jsou na stránce Členství v oddíle - spolku

 

Podávání žádostí a dotazy

Ivana Trávníková: 734 837 300, 273 136 385, ivana.travnikova@horosvaz.cz

Pro telefonickou komunikaci využívejte přednostně úřední hodiny:

úterý 9.00 - 11.00 13.00 - 18.00 hod.

 

Instagram

Instagram Horosvaz