Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Členství v oddíle - spolku

 

Všichni členové spolků, které byly přijaty do ČHS ("členské spolky") se automaticky stávají tzv. evidovanými členy ČHS.

- Evidovaní členové "E" neplatí členské příspěvky, nemají členský průkaz a jejich práva a výhody v ČHS jsou minimální. 

- Členové "B", kteří zaplatí členské příspěvky, mají členský průkaz ČHS, všechna práva a výhody jako řádní oddíloví členové "A", s výjimkou toho, že nemohou sami hlasovat a volit na valné hromadě. 

 

V čele členského spolku - oddílu stojí předseda (popř. jiná osoba dle stanov spolku), který zastupuje spolek na valné hromadě. O změně osoby předsedy spolku je nutno informovat sekretariát ČHS.

 

Informace o vstupu spolku do ČHS - Vstup spolku do ČHS

 

správa členské základny oddílu

Předseda spravuje členskou základnu svého oddílu prostřednictvím modulu Předseda, který je umístěn na webu ČHS. V tomto modulu může editovat vybrané údaje oddílu a členů, přijímat nové členy apod.

 

Oddíl si může upravit i způsob vystoupení člena z oddílu, zde je Doporučení pro oddíly

 

OBJEDNÁVÁNÍ členských PRŮKAZŮ, pojištění a ČHS Trio

Členské průkazy pro členy oddílu a rodiny objednává předseda či jiný zástupce oddílu prostřednictvím modulu Předseda.  

 

Člen do 18 let včetně je od placení členského příspěvku osvobozen, pouze pokud je objednávka realizována v rámci rodinného členství alespoň jednoho z rodičů. Osvobození od členského příspěvku neplatí,

je-li členství pro osobu ve věku do 18 let včetně objednáno samostatně.

 

Zástupce oddílu může pro členy oddílu a rodiny objednat i balíček ČHS Trio a cestovní pojištění, vždy však pouze základní tarif Evropa 30.

 

Oddíloví členové si mohou objednat členský průkaz také sami

v e-shopu ČHS. Individuální objednávka prostřednictvím e-shopu je nutná v těchto případech: vyšší tarif pojištění, ČHS Trio s vyšším tarifem pojištění, platba prostřednictvím ÖAV (informace platba přes ÖAV).

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČHS NA ROK 2023

děti a mládež do 18 let (nar. 2005 a mladší)

100 Kč

děti a mládež do 18 let v rámci rodiny (alespoň 1 rodič členem, společná objednávka)

zdarma

junioři 19 - 25 let (nar. 1998 - 2004)

500 Kč

dospělí 26 - 65 let (nar. 1958 - 1997)

600 Kč

senioři 66 let a více (nar. 1957 a dříve)

200 Kč

 

Již uhrazený členský příspěvek člena ve věku 76 a staršího, který je členem horolezeckého oddílu - spolku, nebo členem horolezeckého oddílu bez právní osobnosti, může být refundován z rozpočtu ČHS, pokud předseda  horolezeckého oddílu o refundaci požádá. Refundace se bude provádět k datu stanovenému sekretariátem ČHS.

 

Platnost členského průkazu

Dokladem členství "B" je členský průkaz platný od 1.1 daného roku do 31.1. následujícího roku. Členství trvá dalších 11 měsíců po ukončení platnosti průkazu a poté zaniká pro neplacení členských příspěvků.

 

KONTAKT NA SEKRETARIÁT V PŘÍPADĚ DOTAZU

Ivana Trávníková: 734 837 300, 273 136 385,  ivana.travnikova@horosvaz.cz

Pro telefonickou komunikaci využívejte přednostně úřední hodiny:

úterý 9.00 - 11.00 13.00 - 18.00 hod.

 

Instagram

Instagram Horosvaz