Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Členství v oddíle - spolku

 

Všichni členové spolků, které byly přijaty do ČHS ("členské spolky") se automaticky stávají tzv. evidovanými členy ČHS.

- Evidovaní členové "E" neplatí členské příspěvky, nemají členský průkaz a jejich práva a výhody v ČHS jsou minimální. 

- Členové "B", kteří zaplatí členské příspěvky,mají členský průkaz ČHS a všechna práva a výhody jako řádní oddíloví členové "A", s výjimkou toho, že nemohou sami hlasovat a volit na valné hromadě. 

 

V čele členského spolku - oddílu stojí předseda (popř. jiná osoba dle stanov spolku), který zastupuje spolek na valné hromadě. O změně osoby předsedy spolku je nutno informovat sekretariát ČHS.

 

Informace o vstupu spolku do ČHS - Vstup spolku do ČHS

 

správa členské základny oddílu

Předseda spravuje členskou základnu svého oddílu prostřednictvím modulu Předseda, který je umístěn na webu ČHS. V tomto modulu může editovat vybrané údaje oddílu a členů, přijímat nové členy apod.

Modul Předseda - NÁVOD PRO SPRÁVU ODDÍLŮ_V4_16.10.2019.pdf

 

OBJEDNÁVÁNÍ členských PRŮKAZŮ, pojištění a ČHS Trio

Členské průkazy pro členy oddílu a rodiny objednává předseda či jiný zástupce oddílu prostřednictvím modulu Předseda.  

 

Zástupce oddílu může pro členy oddílu a rodiny objednat i balíček ČHS Trio a cestovní pojištění, vždy však pouze základní tarif Evropa 30.

 

Oddíloví členové si mohou objednat členský průkaz také sami

v e-shopu ČHS. Individuální objednávka prostřednictvím e-shopu je nutná v těchto případech: vyšší tarif pojištění, ČHS Trio s vyšším tarifem pojištění, platba prostřednictvím ÖAV (informace platba přes ÖAV).

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČHS NA ROK 2020

děti a mládež do 18 let (nar. 2002 a mladší)

100 Kč

děti a mládež do 18 let v rámci rodiny (alespoň 1 rodič členem, společná objednávka)

zdarma

junioři 19 - 25 let (nar. 2001 - 1995)

300 Kč

dospělí 26 - 60 let (nar. 1994 - 1960)

400 Kč

senioři 61 let a více (nar. 1959 a dříve)

zdarma

Platnost členského průkazu

Dokladem členství "B" je členský průkaz platný od 1.1 daného roku do 31.1. následujícího roku. Členství trvá dalších 11 měsíců po ukončení platnosti průkazu a poté zaniká pro neplacení členských příspěvků.

 

KONTAKT NA SEKRETARIÁT V PŘÍPADĚ DOTAZU

Ivana Trávníková: 734 837 300, 273 136 385,  ivana.travnikova@horosvaz.cz

Pro telefonickou komunikaci využívejte přednostně úřední hodiny:

úterý 9.00 - 11.00 13.00 - 18.00 hod.

čtvrtek 13.00 - 18.00 hod.