Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Zpráva z valné hromady ČHS 2015

Zpráva z valné hromady ČHS 2015
21. 03. 2015 | Rubrika: O ČHS

V sobotu 21. března 2015 se v Praze na Strahově konala další valná hromada Českého horolezeckého svazu, a proběhla úspěšně.

  

Účastníci valné hromady, kterých bylo tentokráte dost na to, aby byla valná hromada bez problémů usnášeníschopná (přítomno nebo zastoupeno bylo zhruba 28 % členů), schválili nejen zprávu o hospodaření ČHS v roce 2014, zprávu revizní komise a rozpočet na rok 2015, ale také zásadní novelu stanov ČHS, která nově umožní, aby se členem ČHS stala nejen fyzická osoba, ale také právnická osoba - spolek zaměřený na horolezectví. Delegáti schválili i další návrhy navazující na prezentované záměry v řízení a organizaci ČHS a na již zmíněnou novelu stanov - výši vstupních poplatků a členských příspěvků pro spolky, odměnu pro předsedu ČHS, bez jehož práce nejsou navržené změny realizovatelné, a v závěru, po delší diskusi, udělili souhlas s tím, že výkonný výbor může, za jasně stanovených podmínek, zřídit marketingovou organizaci.

  

Na programu byly i doplňující volby, jejichž cílem bylo obsadit uvolněné funkce ve výkonném výboru a v revizní komisi, získali potřebný počet hlasů všichni kandidáti. Novým 1. místopředsedou ČHS odpovědným za ekonomiku se stal dosavadní řadový člen VV Šimon Budský a na uvolněné místo člena VV byl zvolen Radan Keil, který po něm převezme gesci za oblast metodiky a vzdělávání. Do revizní komise byl zvolen Martin Mašát.

 

Děkujeme všem, kdo strávili první jarní sobotu na Strahově a přispěli ke schválení důležitých změn, které mají za cíl zlepšit činnost ČHS a tím i servis, který chce ČHS svým členům poskytovat.

 

Dokumenty z VH ČHS 2015:

  

Další informace naleznete v bulletinu ČHS, který byl zveřejněn a rozeslán před VH: Bulletin ČHS, a také na stránce Valné hromady.

 

Za fotografie děkujeme P. Jandíkovi z www.horyinfo.cz. Další fotografie od Martina Tučky si můžete prohlédnout Galerie ČHS.

 

B. Valentová, tajemnice ČHS