Facebook

Český horolezecký svaz

Výkonný výbor ČHS

Výkonný výbor ČHS je statutárním orgánem, který řídí ČHS v období mezi Valnými hromadami. Jeho činnost upravují Stanovy ČHS a směrnice o jednání VV (viz Dokumenty ČHS).

V čele VV stojí předseda, který jako člen kolektivního orgánu jedná jménem ČHS navenek a má právo vystupovat jménem ČHS. V době jeho nepřítomnosti jej zastupují místopředsedové. 

Výkonný výbor se schází nakolikrát ročně na jednáních. Informace o jednáních jsou v rubrice Zápisy z jednání VV.

 

Současný Výkonný výbor byl zvolen na Valné hromadě ČHS 25. března 2017, na čtyři roky. Aktuální složení po doplňujících volbách 13. 6. 2020: