Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Výkonný výbor

Výkonný výbor ČHS je statutárním orgánem, který řídí ČHS v období mezi valnými hromadami. Činnost VV ČHS upravují Stanovy ČHS a směrnice o jednání VV (viz Dokumenty ČHS).

 

V čele VV stojí předseda, který jako člen kolektivního orgánu jedná jménem ČHS navenek a má právo vystupovat jménem ČHS. V době jeho nepřítomnosti jej zastupují místopředsedové v pořadí 1. místopředseda, 2. místopředseda. 1. místopředseda je zodpovědný za ekonomické záležitosti ČHS.

 

Výkonný výbor se schází nakolikrát ročně na jednáních. Informace o jednáních jsou k dispozici v rubrice Zápisy z jednání VV.

 

Současný výkonný výbor byl zvolen na valné hromadě ČHS 25. března 2017, na čtyři roky. 

  • Jan Bloudek, předseda
  • Martin Veselý, 1. místopředseda
  • Petr Resch, 2. místopředseda
  • David Urbášek - člen VV
  • Radan Keil - člen VV - odstoupil z funkce v dubnu 2018
  • Pavel Aksamit - člen VV - kooptován 21.5.2018