Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Výkonný výbor ČHS

Výkonný výbor ČHS je statutárním orgánem, který řídí ČHS v období mezi Valnými hromadami. Jeho činnost upravují Stanovy ČHS a směrnice o jednání VV (viz Dokumenty ČHS).

V čele VV stojí předseda, který jako člen kolektivního orgánu jedná jménem ČHS navenek a má právo vystupovat jménem ČHS. V době jeho nepřítomnosti jej zastupují místopředsedové. 

Výkonný výbor se schází nakolikrát ročně na jednáních. Informace o jednáních jsou v rubrice Zápisy z jednání VV.

 

Současný Výkonný výbor byl zvolen na Valné hromadě ČHS 25. března 2017, na čtyři roky. Aktuální složení po doplňujících volbách 13.6.2020:

  • Jan Bloudek, předseda
  • Marek Klíma, 1. místopředseda (zvolen 13.6.2020)
  • Petr Resch, 2. místopředseda
  • Pavel Blažek (zvolen 13.6.2020)
  • Jiří Oliva (zvolen 13.6.2020)