Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Výkonný výbor ČHS

Výkonný výbor ČHS je statutárním orgánem, který řídí ČHS v období mezi valnými hromadami. Činnost VV ČHS upravují Stanovy ČHS a směrnice o jednání VV (viz Dokumenty ČHS).

 

V čele VV stojí předseda, který jako člen kolektivního orgánu jedná jménem ČHS navenek a má právo vystupovat jménem ČHS. V době jeho nepřítomnosti jej zastupují místopředsedové. 

 

Výkonný výbor se schází nakolikrát ročně na jednáních. Informace o jednáních VV jsou v rubrice Zápisy z jednání VV.

 

Současný výkonný výbor byl zvolen na valné hromadě ČHS 25. března 2017, na čtyři roky. Aktuální složení:

  • Jan Bloudek, předseda
  • Martin Veselý, 1. místopředseda
  • Petr Resch, 2. místopředseda
  • Pavel Blažek (kooptován 9.10.2019)

Pavel Aksamit - člen VV - odstoupil z funkce 21.3.2020

David Urbášek - člen VV - odstoupil z funkce 30.8.2019 

Radan Keil - člen VV - odstoupil z funkce v dubnu 2018