Facebook

Český horolezecký svaz

Revizní komise

Úkolem Revizní komise je provádět revizi hospodaření orgánů ČHS, kontrolu plnění vnitřních dokumentů a rozhodnutí orgánů ČHS a vydávat stanoviska k plánovaným ekonomickým aktivitám ČHS.

 

Předseda komise má právo účastnit se jednání Výkonného výboru. Revizní komise je ve svém rozhodování nezávislá. Revizní komise se skládá z předsedy, dvou členů a náhradníka, její členové jsou voleni Valnou hromadou ČHS na 4 roky.

 

Členové Revizní komise byli zvoleni Valnou hromadou ČHS 25.3. 2017. 

Martin Mašát - předseda

Jana Krtková, Michal Všetečka - členové

Kontakt: reviznikomise@horosvaz.cz

 

Zprávy Revizní komise pro Valné hromady ČHS