Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Revizní komise

Úkolem Revizní komise je provádět revizi hospodaření orgánů ČHS, kontrolu plnění vnitřních dokumentů a rozhodnutí orgánů ČHS a vydávat stanoviska k plánovaným ekonomickým aktivitám ČHS.

 

Předseda komise má právo účastnit se jednání výkonného výboru.  Revizní komise je ve svém rozhodování nezávislá, řídí se Stanovami ČHS a vnitřními dokumenty ČHS.

 

Revizní komise se skládá z předsedy, dvou členů a náhradníka, její členové jsou voleni valnou hromadou ČHS. 

 

Současní členové revizní komise byli zvoleni valnou hromadou ČHS 25.3. 2017. 

Martin Mašát - předseda

Jana Krtková, Michal Všetečka - členové

Kontakt: reviznikomise@horosvaz.cz

 

Stanoviska Revizní komise 

 dokument  vydáno
Vyjádření RK k podnětu týkajícímu se skialpinismu 24.5.2019
Vyjádření RK k Podnětu R.Broma_VH ČHS 2017 19.5. 2017
Stanovisko RK k podnětu L. Hrozy st., facebook 22.3. 2017
Stanovisko RK k podnětu L. Hrozy st., chyty drytool 3.3. 2017
Stanovisko k podnětu L. Hrozy st., platnost trenérské licence 6.3. 2017
Stanovisko RK k podnětu L.Hrozy st._trenérské licence 8.1. 2016
Stanovisko RK k podnětu členů_kombinované členství ČHS ÖAV 21.1.2015
Stanovisko RK k podnětu L.Hrozy ml._potrestání reprezentanta 30.9.2014
Stanovisko RK_činnost závodních komisí 11.9. 2012

Stanovisko RK_registrace ZOS 562

20.10. 2010

Stanovisko RK_Nominační pravidla drytoolingu

27.5. 2010

Stanovisko RK_startovné IWC L. Hrozová

11.3. 2010

Zprávy Revizní komise pro valné hromady ČHS